Az alábbiakban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényről (továbbiakban: Pmt.) és a pénztártagok kötelező átvilágításáról kaphat részletes tájékoztatást.

Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti átvilágításról

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező, hogy a Tagok személyes beazonosítását elvégezze.

A 2015. január 1-je előtt belépett tagok személyes beazonosításnak legkésőbb 2014. december 31-ig meg kellett történnie.

2015. január 1-jét követően a be nem azonosított Pénztártagok számláját a Pénztárnak zárolnia kellett, így kifizetés az egyéni számláról nem történhet. Ez azt jelenti, hogy nem tud majd fizetni az egészségkártyájával, és a készpénzes számlák ellenértékének átutalására sem kerülhet sor mindaddig, amíg a beazonosítás meg nem történik. A 2015. január 1-je után belépett tagokra is érvényes a személyes beazonosításra vonatkozó előírás. Annak elmaradása esetén tagságuk elkezdődhet, befizetés érkezhet számlájukra, azonban a beazonosításig a kifizetés és kártyahasználat ugyancsak nem lehetséges.

Hogyan is történik a beazonosítás?

  • Személyesen: az MKB Pénztárak ügyfélszolgálati irodájában (Budapest, XIII. kerület Dévai u. 23.), vagy az MKB Bank fiókjaiban,
  • Érvényes személyes okmányok bemutatásával: személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél és lakcímkártya szükséges.
  • Másolat vagy formanyomtatvány kitöltésével: a személyes okmányokat érdemes már fénymásolatban is magukkal hozni, vagy a helyszínen történik meg a másolás. (Ha nem járul hozzá iratainak fénymásolásához, egy formanyomtatványt kell kitölteni, és aláírni.)
  • Amennyiben több pénztárban is tag, úgy külön-külön el kell végezni az azonosítást mindegyik pénztárban. Az MKB-s ügyintézők természetesen mind az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mind az MKB Nyugdíjpénztár esetében elvégzik az azonosítást egy időben, csak jelezni kell, hogy Ön mindkét pénztárban tag.

A beazonosítás aktuális állapotáról (és annak feldolgozottságáról) honlapunkon Személyes tárhelyében kaphat információt.