Kizárólag eredeti számla, bizonylat fogadható el. Nyugta, blokk, számlamásolat és előlegszámla elszámolása nem lehetséges.
Készpénzes vásárlás esetén a Pénztártag - aláírt Igénybejelentő csatolásával - küldheti be a számlát a Pénztárba.
MKB Egészségkártyával történő fizetés esetén a Szolgáltató gondoskodik a számla Pénztárba történő beküldéséről.

A számla kiállítása

SZÁMLA KISOKOS

Szolgáltatás Vevő
 • Humán egészségügyi szolgáltatások
 • Egészségterv készítése
 • Orvosi javaslat készítése
 • Szűrővizsgálatok
 • Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések
 • Otthoni gondozás
 • Gyógyterápiás kezelések
 • Gyógyterápiás intézet egészségügyi ellátása
 • Közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelés
 • Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának finanszírozása
 • Természetgyógyászati szolgáltatások
 • Életmód javítását elősegítő kúrák

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
adószám: 18232761-1-41
1056 Budapest, Váci u. 38.

Igénybevevő Pénztártag, vagy bejelentett Szolgáltatásra jogosultja neve

Pénztártag tagi azonosítószáma

Termék Számla címzettje. - Vevő
 • Humán gyógyszerek
 • Anyatejhelyettesítő és anyatejkiegészítő tápszerek
 • Az OÉTI által nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek
 • Gyógyászati segédeszközök vásárlása, bérlése
 • Szemüveg, kontaktlencse vásárlása, bérlése
 • Hallásjavító készülék
 • Orvostechnikai eszköz
 • Gyógyvíz, gyógyiszap
 • Vizitdíj, kórházi napidíj
 • Fog- és szájápolási termékek
 • Gyógyteák (adóköteles!)
 • Gyógyhatású (OGYI engedélyes) termékek
 • Sporteszközök (adóköteles!)
 • Vak személy részére speciális termékek
 • Megváltozott egészségügyi állapotú személyek részére speciális eszközök
 • Vakvezető kutyával kapcsolatos költségek

Igénybevevő Pénztártag, vagy bejelentett Szolgáltatásra jogosultja neve

és címe

Pénztártag tagi azonosítószáma


A készpénzes számlák beküldése

A készpénzes számla beküldhető

 • postán - postán az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1821 Budapest postacímre, illetve zárt borítékban személyesen leadható bármely MKB Bankfiókban, vagy az Egészségpénztár ügyfélszolgálatán a XIII. kerület Dévai u. 23. alatt. – akár érintésmentesen, a gyűjtőládába leadva. A Pénztártag részéről minden esetben - akár egy számla beküldése esetén is - az Igénybejelentő nyomtatvány csatolása kötelező
 • elektronikus úton a Pénztár kizárólag - a kibocsátó általi hiteles elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott - elektronikus számlát fogad be. A számla mellé kötelezően csatolandó Igénybejelentőt az online továbbításhoz hiteles elektronikus aláírással- pl. az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok számára ingyeneses elérhető AVDH-val- ellátva küldheti be pénztári elszámolásra. Az utalás alsó értékhatára 500 Ft.
 • Pénztárunknál 2020.12.27-től, jogszabályi változás miatt az elszámolható termék(ek) vásárlásáról kiállított számlák e-mailes beküldésére is lehetőség van, amelyeket ezt megelőzően csak eredeti formában, postai úton vagy személyes leadással lehetett benyújtani. A szkennelt egészségpénztári termékekről szóló számlá(i)t és a kapcsolódó, hiteles e-aláírással ellátott igénybejelentő nyomtatványt online beküldheti pénztári elszámolásra a szamla@mkbep.hu e-mail címre, nevének, tagsági azonosítójának az e-mail tárgyában vagy szövegében történő megadása mellett. A szolgáltatásról szóló (pl. orvosi ellátás, fogászat) számlák elszámolása továbbiakban is csak is csak a szolgáltató által minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott hiteles elektronikus-, vagy eredeti papír alapú számla nyomtatott formájában lehetséges. Kérjük, mindig győződjön meg róla, hogy e-mailjéhez nem csatolt szolgáltatásról szóló és nem hiteles elektronikusan kapott - például szkennelt - számlát.

Számlák feldolgozása, elfogadása

A számlák feldolgozása és az utalás folyamatos, a beérkezéstől számított 10 banki munkanapon belül (december és január hónapokban 15 munkanapon) átutalásra kerül az igénybevett szolgáltatás összege, amennyiben az előírtakat tartalmazza

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem áll módunkban elfogadni a számlákat, ha:

 • nem elfogadható szolgáltatást vesz igénybe,
 • • jogszabályban előírt szolgáltatáshoz nincs orvosi javaslat,
 • a számlán szereplő szolgáltatásra jogosult nincs bejelentve,
 • ha a szolgáltatóval a Pénztár nem áll szerződésben, ám ennek meglétét a jogszabály előírja,
 • tévesen, vagy szabálytalanul kiállított számlát, bizonylatot juttat el a Pénztárba,
 • számlamásolatot (nyugtát) juttat el a Pénztárba,
 • készpénzes számla esetében, az egyéb utalványokkal kiegyenlített összegek nem számolhatók el egészségpénztári keret terhére,
 • Igénybejelentő nyomtatvány nélkül küldi be a számlát a Pénztárba.

Ha a készpénzes számla valamilyen oknál fogva nem számolható el a Pénztár a számlát a tagnak teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát, az esetleges hiánypótlás lehetőségét.

Amennyiben kártyás vásárlás esetén vesz igénybe olyan szolgáltatást amely nem számolható el, úgy az - mint jogszerűtlen igénybevétel - adóköteles jövedelemnek minősül, s arról a Pénztár a Tag részére értesítést küld.

Ha a tag a jogszerűtlenül igénybe vett szolgáltatás összegét a megadott határidőig visszafizeti, vagy a jelzett hiányt pótolja, az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Tag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható. Ha jogszerűtlen, vagy jogszerűtlen feltételekkel történt szolgáltatás igénybevétel állapítható meg a tagnál, úgy a tagot - az érvényben lévő jogszabályok alapján - SZJA és SZOCHO bevallási és fizetési kötelezettség terheli. Ha a jogszerűtlen igénybevételének összegétől magasabb összeget fizet be, a Pénztár a többlet összegét tagi (egyéni) befizetésként kezeli.

Az elszámolással kapcsolatos további részletes tudnivalók a Gyakori kérdésekben.