Csak eredeti számla, bizonylat fogadható el. Nyugta, blokk, számlamásolat és előlegszámla elfogadása nem lehetséges.
Készpénzes vásárlás esetén a Pénztártag - aláírt Igénybejelentő csatolásával - küldheti be a számlát a Pénztárba.
MKB Egészségkártyával történő fizetés esetén a Szolgáltató gondoskodik a számla Pénztárba történő beküldéséről.

A számla kiállítása

A számlát az alábbiakban leírtaknak (számla címzettje) megfelelően kell kiállítani.

Szolgáltatás / termék Számla címzettje
 • Humán egészségügyi szolgáltatások
 • Egészségterv készítése
 • Orvosi javaslat készítése
 • Szűrővizsgálatok
 • Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések
 • Otthoni gondozás
 • Gyógyterápiás kezelések
 • Gyógyterápiás intézet egészségügyi ellátása
 • Közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelés
 • Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának finanszírozása
 • Természetgyógyászati szolgáltatások
 • Életmód javítását elősegítő kúrák

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
(1056 Budapest, Váci u. 38.)

Igénybevevő Pénztártag, vagy bejelentett Szolgáltatásra jogosultja neve

Pénztártag tagi azonosítószáma

 • Humán gyógyszerek
 • Anyatejhelyettesítő és anyatejkiegészítő tápszerek
 • Az OÉTI által nyilvántartásba vett gluténmentes speciális élelmiszerek
 • Gyógyászati segédeszközök vásárlása, bérlése
 • Szemüveg, kontaktlencse vásárlása, bérlése
 • Hallásjavító készülék
 • Orvostechnikai eszköz
 • Gyógyvíz, gyógyiszap
 • Vizitdíj, kórházi napidíj
 • Fog- és szájápolási termékek
 • Gyógyteák (adóköteles!)
 • Gyógyhatású (OGYI engedélyes) termékek
 • Sporteszközök (adóköteles!)
 • Vak személy részére speciális termékek
 • Megváltozott egészségügyi állapotú személyek részére speciális eszközök
 • Vakvezető kutyával kapcsolatos költségek

Igénybevevő Pénztártag, vagy bejelentett Szolgáltatásra jogosultja neve

és címe

Pénztártag tagi azonosítószáma


A készpénzes számlák beküldése

A készpénzes számla beküldhető postán (MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1821 Budapest postacímre), leadható bármely MKB Bankfiókban (zárt borítékban), illetve személyesen leadható az Egészségpénztár ügyfélszolgálatán.

Tekintettel arra, hogy utalás csak 2.000 Ft értékhatár felett lehetséges, kérjük, hogy csak akkor küldjék be a számlákat, ha azok összértéke meghaladja a 2.000,- Ft-ot.

A Pénztártag részéről minden esetben - akár egy számla beküldése esetén is - az Igénybejelentő nyomtatvány csatolása kötelező.

Számlák feldolgozása, elfogadása

A számlák feldolgozása és az utalás folyamatos, a beérkezéstől számított 10 banki munkanapon belül (december és január hónapokban 15 munkanapon) átutalásra kerül az igénybevett szolgáltatás összege, amennyiben az előírtakat tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem áll módunkban elfogadni a számlákat, ha:

 • nem elfogadható szolgáltatást vesz igénybe,
 • a Rendeletben előírt szolgáltatáshoz nincs orvosi javaslat,
 • a számlán szereplő szolgáltatásra jogosult nincs bejelentve,
 • ha a szolgáltatóval a Pénztár nem áll szerződésben, ám ennek meglétét a Rendelet előírja,
 • tévesen, vagy szabálytalanul kiállított számlát, bizonylatot juttat el a Pénztárba,
 • számlamásolatot (nyugtát) juttat el a Pénztárba,
 • készpénzes számla esetében, az egyéb utalványokkal kiegyenlített összegek nem számolhatók el egészségpénztári keret terhére,
 • Igénybejelentő nyomtatvány nélkül küldi be a számlát a Pénztárba.

Ha a készpénzes számla valamilyen oknál fogva nem számolható el a Pénztár a számlát a tagnak teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát, az esetleges hiánypótlás lehetőségét.

Amennyiben kártyás vásárlás esetén vesz igénybe olyan szolgáltatást amely nem számolható el, úgy az - mint jogszerűtlen igénybevétel - adóköteles jövedelemnek minősül, s arról a Pénztár a Tag részére értesítést küld.

Ha a tag a jogszerűtlenül igénybevett szolgáltatás összegét a megadott határidőig visszafizeti, vagy a hiányt pótolja, úgy az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Tag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható. Ha jogszerűtlen, vagy jogszerűtlen feltételekkel történt szolgáltatás igénybevétel állapítható meg a tagnál, úgy a tagot - az érvényben lévő jogszabályok alapján - SZJA és százalékos EHO bevallási és fizetési kötelezettség terheli. Ha a jogszerűtlen igénybevételének összegétől magasabb összeget fizet be, a Pénztár a többlet összegét tagi (egyéni) befizetésként kezeli.

Az elszámolással kapcsolatos további részletes tudnivalók a Gyakori kérdésekben.