Az alábbiakban az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár a beolvadt Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárral összefüggő híreit olvashatja.

2017-05-10
Tájékoztató a 2017. május 9-i Küldöttválasztó gyűlésekről

A Pénztár Küldöttválasztó gyűlésein - az előzetesen közzétett napirendi pontok tekintetében -, sikeresen megválasztásra kerültek az MKB tagozat és a Pannónia tagozat Küldöttei illetve Pótküldöttei, az alábbi részletek szerint:

 • MKB tagozat Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 10 Küldött – 10 Pótküldött
 • MKB tagozat Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 6 Küldött – 6 Pótküldött
 • MKB tagozat Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet: 4 Küldött – 4 Pótküldött
 • MKB tagozat Audi Hungária Zrt. munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 Küldött – 1 Pótküldött
 • MKB tagozat BKV Zrt. munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 Küldött – 1 Pótküldött
 • MKB tagozat Semmelweis Egyetem munkáltatói küldöttválasztó körzet: Nem tett jelölést
 • Pannónia tagozat küldöttválasztó körzet: 2 Küldött – 2 Pótküldött

A Küldöttek és Pótküldöttek neveiről, elérhetőségéről és egyéb információkról a Tájékoztató a Pénztár Küldötteiről anyagban olvashat, illetve telefonon és e-mailben az Ügyfélszolgálatunkon informálódhat.

Gratulálunk a Küldötteknek és Pótküldötteknek, munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Budapest, 2017. május 10.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2017-04-20
KÜLDÖTTVÁLASZTÓ GYŰLÉS MEGHÍVÓ

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait, hogy a Pénztár küldöttválasztó gyűléseket tart az alábbiak szerint:

Napirend: Küldött(ek) és pótküldött(ek) megválasztása

Helyszín: MKB Bank Budapest XIII., Kassák Lajos utca 18. IV. emeleti konferencia terem

Időpont: 2017. május 9.

 • MKB tagozat Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 9:00 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 9:15 óra,
 • Pannónia tagozat küldöttválasztó körzet 9:45 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:00 óra
 • MKB tagozat BKV Zrt. munkáltatói küldöttválasztó körzet 10:30 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:45 óra
 • MKB tagozat Audi Hungária Zrt. munkáltatói küldöttválasztó körzet 11:15 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 11:30 óra
 • MKB tagozat Semmelweis Egyetem munkáltatói küldöttválasztó körzet 12:00 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 12:15 óra
 • MKB tagozat Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 12:45 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 13:00 óra
 • MKB tagozat Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet 13:30 óra, határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 13:45 óra.

A megismételt küldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pont tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

A küldöttválasztó gyűlések napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. május 4. napjától az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2017. április 20.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2017-03-28
Tájékoztató Unicredit bankszámla megszűnéséről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2017. március 31-én a Pannónia Egészség-és Önsegélyező Pénztár beolvadása kapcsán az Unicredit Banknál vezetett számla megszűnik. Kérjük Önöket, hogy a mai naptól az egyéni tagdíjakat és a munkáltatói hozzájárulásokat a Pénztár MKB Banknál vezetett számlájára, az alábbi bankszámlaszámon teljesítsék:

MKB Bank 10300002 – 20177920 – 00003285

Budapest, 2017. március 28.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2017-03-01
A Pénztár idei évtől áttér a küldöttválasztási rendszerre

Küldöttválasztási rendszer az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a 2016. szeptember 22-én elfogadott Alapszabály értelmében Pénztárunk idén áttér a korábbi Közgyűlésről a Küldöttgyűlési rendszerre. A Küldöttválasztási szabályzatot az Igazgatótanács 2017. március 1-jén elfogadta, melynek hatályos szövege itt található.

A szabályzat szerint összesen 25 küldött és ugyanennyi pótküldött kerül majd megválasztásra, jelenleg összesen két tagozatban: a MKB tagozatban 23 küldött és 23 pótküldött, valamint a Pannónia tagozatban 2 küldött és 2 pótküldött segíti a Pénztár munkáját.

Az MKB tagozatban három munkáltatói küldöttválasztó körzet került kijelölésre az alábbiak szerint:

 • Audi Hungária Zrt. munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 küldött, 1 pótküldött
 • BKV Zrt. munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 küldött, 1 pótküldött
 • Semmelweis Egyetem munkáltatói küldöttválasztó körzet: 1 küldött, 1 pótküldött

Az MKB tagozatban a többi választókerület területi elhelyezkedés alapján létrehozott régiók szerint kerültek meghatározásra. Az MKB tagozat régiós küldöttválasztó körzetei és a hozzájuk tartozó küldötti, pótküldötti létszám a következő:

 • Közép-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet (amely magában foglalja Budapest főváros és Pest megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat):
  10 küldött, 10 pótküldött;
 • Nyugat-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet (amely magában foglalja Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat)
  6 küldött, 6 pótküldött
  ;
 • Kelet-Magyarországi régiós küldöttválasztó körzet (amely magában foglalja Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén lakóhellyel (pénztári nyilvántartásban rögzített állandó lakcímmel) rendelkező tagokat)
  4 küldött, 4 pótküldött
  .

A Pannónia tagozatban egy küldöttválasztó körzet került meghatározásra, melynek küldötti, pótküldötti létszáma a következő: 2 küldött, 2 pótküldött.

A küldöttválasztást megelőzően az Igazgatótanács 3 tagú jelölő bizottságot választott, melynek tagjai: dr. Halápi Dóra, Szatmáry Kristóf és Vécsei Péter.

A tagok részéről lehetőség van a Választási Szabályzatban felsorolt követelményeknek megfelelő küldöttjelöltek és részükre egy-egy pótküldött-jelölt állítására tértivevényes levélben írásban a Pénztár levelezési címére (1821 Budapest) vagy címére, a kézbesítést hitelt érdemlően visszaigazolt faxon az alábbi fax számra: 06 1 268 7002 vagy elektronikus levélben a jelolobizottsag@mkbep.hu címen az érintett tagozat és küldöttválasztó körzet megjelölésével.

A jelölő bizottság a hozzá határidőben beérkezett küldöttjelöltekre és a nekik megfelelő pótküldött-jelöltekre vonatkozó javaslatokat feldolgozza, a jelöltekkel felveszi a kapcsolatot és előzetesen nyilatkoztatja őket, hogy a küldötti, pótküldötti tisztséget megválasztásuk esetén vállalják-e. Az igenlő válaszok alapján a küldöttjelölteket, pótküldött-jelölteket választókerületenkénti bontásban összegzi, választókerületenként abc sorrendben - külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött-jelöltek vonatkozásában - jelölti listát készít melyben a küldöttjelölt neve mellett közvetlenül feltünteti annak pótküldött-jelöltjét, és azt legkésőbb a küldöttválasztás évének március 31. napjáig továbbítja az Igazgatótanács részére.

A küldöttválasztással kapcsolatos hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat.

További kérdések esetén az ugyfel@mkbep.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2017. március 1.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2016-12-21
Tájékoztató a 2016.december 16-i Közgyűlésről

A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • A Közgyűlés egyhangúan elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről.
 • A Közgyűlés elfogadta, hogy a beolvadó Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár – a 7/2016.09.21. sz. küldöttgyűlési határozata alapján - az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatosan 2016. szeptember 30. napjával a likviditási alapból 5.500 eFt összeget csoportosított át a működési alapba.
 • A Közgyűlés elfogadta a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos, a beolvadó pénztár tevékenységét lezáró záró beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói és az Ellenőrző Bizottsági jelentést, valamint a beolvadó Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár könyvvizsgáló által hitelesített, 2016. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró záró beszámolóját, – beleértve a mérleget, az eredmény kimutatást – a kiegészítő mellékletet.
 • Elfogadásra került a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatban a befogadó, a beolvadó pénztár, valamint jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár végleges vagyonleltárára, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára és végleges vagyonmérlegére vonatkozóan:
  • az Ellenőrző Bizottsági és a független könyvvizsgálói jelentés,
  • valamint a végleges vagyonmérleg a következőkben részletezett főbb mérlegadatokkal
  • és az azokra vonatkozó Igazgatótanácsi beszámoló az előterjesztés szerint:
   A beolvadó Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:
  • mérlegfőösszeg: 1.287.583 e Ft,
  • fedezeti alap tartaléka: 1.235.064 e Ft,
  • működési alap tartaléka: 14.855 e Ft,
  • likviditási alap tartaléka 660 e Ft.
   A befogadó MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:
  • mérlegfőösszeg: 10.982.321 e Ft,
  • fedezeti alap tartaléka: 8.949.276 e Ft,
  • működési alap tartaléka: 925.666 e Ft,
  • likviditási alap tartaléka: 122.480 e Ft.
   A jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár egyesített, összesített végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:
  • mérlegfőösszeg: 12.269.904 e Ft,
  • fedezeti alap tartaléka: 10.184.340 e Ft,
  • működési alap tartaléka: 940.521 e Ft,
  • likviditási alap tartaléka: 123.140 e Ft.
 • A közgyűlés a beolvadó Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár könyvvizsgálóját – az ITAG Könyvvizsgáló Kft.-t, azon belül a 2016. üzleti évre személyében megválasztott Niczki Évát-, a beolvadással kapcsolatos záró feladatok elvégzésére tekintettel 2016. december 16. napján felmentette tisztségéből.
 • Az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosítása elfogadásra került, a módosított szabályzatok 2016. december 16-tól hatályosak: Alapszabály és Szolgáltatási Szabályzat.
  A Közgyűlés elfogadta az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017. évre vonatkozó negyedéves bontású és a 2017. – 2019. évekre vonatkozó éves pénzügyi tervét, valamint tudomásul vette a tervekhez benyújtott Ellenőrző Bizottsági és könyvvizsgálói jelentést.
 • A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatását a Befektetési politika módosításáról.
 • A közgyűlés meghatározta az IT és EB tagok és az elnökök tiszteletdíját és egyéb elszámolható költségeit.

Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Budapest, 2016. december 21.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2016-11-30
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart 2016. december 16. napján 12:30 órakor, mely a Budapest, XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

A közgyűlés napirendje:

 • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól
 • A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos alapátcsoportosítás elfogadása
 • A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos, a pénztár tevékenységét lezáró záró beszámolójának valamint az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása
 • A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatban a befogadó, a beolvadó pénztár, valamint a jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár végleges vagyonleltárára ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára és végleges vagyonmérlegére vonatkozó független könyvvizsgálói jelentés elfogadása
 • A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatban az Ellenőrző Bizottság befogadó, beolvadó pénztár, valamint jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár végleges vagyonleltárára ezen belül a követelések és kötelezettségek állományára és végleges vagyonmérlegére vonatkozó jelentésének elfogadása
 • A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatban a befogadó, a beolvadó pénztár, valamint a jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitelesített végleges vagyonleltárának ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának valamint végleges vagyonmérlegének és az azokra vonatkozó Igazgatótanácsi beszámoló elfogadása
 • A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár könyvvizsgálójának felmentése
 • Javaslat az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának és Szolgáltatási Szabályzatának módosítására.
 • Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2017 – 2019. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló pénzügyi tervre vonatkozó jelentésének elfogadása
 • Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban történő alapátcsoportosítás elfogadása
 • Tájékoztatás a befektetési politika módosításáról.
 • Vezető tisztségviselők díjazásának megállapítása
 • Egyebek

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. december 16-án 13:00 óra kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. december 12. napjától az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2016. november 30.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2016-10-14
AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárból beolvadó tagok számára

Tisztelt Pénztártagjaink!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy 2016. október 1-jével két pénztár egyesülésével létrejött az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, a legnagyobb vagyonú, és a 187 ezer fős létszámmal a harmadik helyen álló hazai egészség- és önsegélyező pénztár.

A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai a beolvadást követően automatikusan átkerültek a kedvező feltételű új pénztárba.

FONTOS: A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárból áthozott tagi megtakarítás teljes összege a tag számlájára levonás nélkül került és teljes egészében felhasználható egészségügyi, egészségpénztári és önsegélyező szolgáltatásokra!

A beolvadással kapcsolatos legfontosabb részletekről kérjük, olvassa el az AKTUÁLIS INFORMÁCIÓKAT.

Budapest, 2016. október 14.

Köszönjük bizalmukat, jó egészséget kívánunk:

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2016-10-01
Tájékoztató a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárból beolvadó tagok részére

Tisztelt Pénztártagjaink!

Ahogy korábban értesülhettek róla, a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár beolvadt az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2016. október 1-jétől. Tagságuk automatikusan folytatódik, Önöknek adminisztrációs teendője nincs, számlájuk átkerült az egyesült Pénztárba.

Az egyesülést követően örömmel köszöntjük Önöket az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjaként!

Október elején megküldjük valamennyi korábban Pannóniás tagunknak az új tagsági jogviszonyát igazoló Tagsági Okiratát és az új Tagi Azonosító számát.

Ekkor kapják majd kézhez az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár legújabb Szabályzatait (Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat és Kártyahasználati Szabályzat), valamint az "Iránytű a pénztári szolgáltatásokhoz" kiadványunkat, mely segítséget ad a pénztári szabályokban történő eligazodáshoz. Október hónap folyamán kerül kipostázásra az ingyenes készpénzkímélő MKB Egészségkártyájuk is.

A további részletekről kérjük olvassák el összefoglalónkat.

Budapest, 2016. október 1.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2016-09-23
Tájékoztató a 2016. szeptember 22-i Közgyűlésről

A Közgyűlés a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár beolvadásával kapcsolatos, un. második közgyűlés volt. A Közgyűlés feladata volt a beolvadással kapcsolatos végső döntés meghozatala.
A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • A Közgyűlés véglegesítette a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár beolvadását az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2016. október 1-jével.
 • A Tagok elfogadták az Ellenőrző Bizottság és a független könyvvizsgáló jelentésének elfogadását követően a beolvadó Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, a befogadó MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a jogutód egyesített MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitesített, 2016.06.30. napra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományát.
 • A Közgyűlés megszavazta az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint befogadó pénztár Alapszabályának és elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzatának módosítását és a módosításokkal együtt a jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályát és Szolgáltatási Szabályzatát 2016. október 1-i hatálybalépéssel.
 • A Közgyűlés tudomásul vette Szatmáry Kristóf IT tagságról és IT elnöki megbízatásáról, valamint Bakonyi András, Bolla Tibor, dr. Csapó András, dr. Halápi Dóra, dr. Nagyiványi Szabolcs, dr. Stubnya Gusztáv, dr. Tűzkő Nándor, Veisz Ákos IT tagságáról, továbbá Müller Ferenc EB tagságról és EB elnöki megbízatásáról, Kalincsák László, Móri László, Rádi Péterné, Varga Bertalan EB tagságáról történő lemondását 2016. 10. 01. hatállyal.
 • A Közgyűlés megválasztotta 2016. október 1-i hatállyal, 5 évre, azaz 2016. 10. 01. napjától 2021. 09. 30. napjáig terjedő időre a jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár:
  • Igazgatótanácsa tagjává Bakonyi Andrást, Bognár Pétert, Bolla Tibort, dr. Csapó Andrást, dr. Halápi Dórát, dr. Kiss Mihályt, Szatmáry Kristófot, dr. Tűzkő Nándort, Veisz Ákost és az Igazgatótanácsának elnökévé Szatmáry Kristófot,
  • Ellenőrző Bizottsága tagjává Barna Istvánt, Kalincsák Lászlót, Müller Ferencet, Rádi Péternét, Sebestyén Bertalan Dórát és az Ellenőrző Bizottsága elnökévé Müller Ferencet.
 • A közgyűlés meghatározta az IT és EB tagok és az elnökök tiszteletdíját és egyéb elszámolható költségeit.

Az Alapszabály módosítás legfontosabb változásai tájékoztatásul:

 • 2016. október 1-jétől az egyesült Pénztár neve MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
 • Az egyesüléssel 2016. október 1-jétől módosul az Alapszabályunk és a Szolgáltatási Szabályzatunk is.
 • A Pénztár áttér a küldöttgyűléses rendszerre 2017. május 31-ig, mely időpontig kialakítja a tagozati elven működő küldöttválasztási rendszerét, valamint a küldöttválasztásokat lebonyolítva megalakítja, az Igazgatótanács pedig összehívja az első küldöttgyűlést.

Budapest, 2016. szeptember 23.

MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2016-09-06
Tájékoztató a 2016. szeptember 6-i Közgyűlésről

A Közgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések és tájékoztatások tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • A Közgyűlés kinyilvánította az MKB EÖP szándékát az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár egyesülésével kapcsolatban. Az egyesülés formája a Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár beolvadása az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2016. október 1. napjával.
 • A Közgyűlés a beolvadással kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának 2016. június 30. napját határozta meg.
 • A Közgyűlés független könyvvizsgálóként megválasztotta dr. Peszeki Lászlót a beolvadással kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek, vagyonleltárak auditálására.
 • Az éves pénzügyi tervben nem szereplő beolvadással kapcsolatos egyszeri többlet költségek elszámolásáról a Közgyűlés úgy határozott, hogy a korábbi években felhalmozott működési alap terhére kerüljenek figyelembevételre.

Budapest, 2016. szeptember 6.

MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2016-09-06
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart 2016. szeptember 22. napján 14.00 órakor, mely a Budapest, XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

A közgyűlés napirendje:

1. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadása napjának véglegesítése.

2. A Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának, valamint az azokhoz kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása.

3. Az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának és Szolgáltatási Szabályzatának módosítása. A jogutód Pénztár Alapszabályának és Szolgáltatási Szabályzatának elfogadása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal.

4. Személyi kérdések: vezető tisztségviselők lemondásának tudomásul vétele, a Pénztár és egyúttal a jogutód Pénztár vezető tisztségviselőinek megválasztása, díjazásuk megállapítása.

5. Egyebek

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2016. szeptember 22-én 14:30 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2016. szeptember 16. napjától az MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2016. szeptember 6.

MKB Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa