Az alábbiakban a tagsági adatokkal összefüggő nyomtatványokról tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy legtöbb nyomtatványunk az Elektronikus ügyintézésre bejelentkezett tagjaink számára tökéletesen papírmentesek, vagyis számítógépen kitölthető, és interneten keresztül beküldhető. Ezzel a feldolgozási idő is gyorsul, pénztárunk válaszüzenetei is elektronikus úton kerülnek el Önhöz, szintén lényegesen kevesebb idő alatt.

Tagsági adatokkal kapcsolatos nyomtatványok


Elektronikus ügyintézésre bejelentkezés

A nyomtatvány segítségével bejelentkezhet elektronikus ügyintézésre, melyet követően a kapcsolattartás teljes körűen elektronikus úton történik, megspórolva ezzel a kézzel kitöltést, valamint a postázás folyamatát, költségét.

Az e-ügyintézésre bejelentkezett Pénztártagok számára ezt követően engedélyezett:

  • pénztári nyomtatványok kitöltése és elektronikus úton a Pénztárba küldése,
  • a Pénztár által elektronikus úton küldött értesítések és azok mellékleteinek megtekintése,
  • a Pénztár által elektronikus úton küldött korábbi értesítések és azok mellékleteinek megtekintése a "Dokumentumtár" menüpont alatt,

A nyomtatvány kitölthető "Személyes tárhelyén" keresztül is. Azonban a kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott eredeti példányt is szükséges beküldenie. Ennek feldolgozását követően a minden nyomtatványt Személyes tárhelyéről fog tudni kitölteni és küldeni, kivétel azok a kiemelt nyomtatványok, melyek esetén a jogszabály két hitelesítő tanú meglétét írja elő, ezeket postai úton is szükséges megküldenie a Pénztárba.


Tagi adatok változásának bejelentése

Amennyiben személyes adataiban bármilyen változás történik, kérjük ezen a nyomtatványon jelentse be.
A nyomtatványt a személyes tárhelyén keresztül elektronikusan elégséges beküldeni.


Belépési nyilatkozat

Amennyiben szeretne az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja lenni, kérjük töltse ki a belépési nyilatkozatot és küldje meg részünkre egy eredeti példányban aláírva, tanúkkal ellátva, papíralapon.


Átlépési nyilatkozat

Amennyiben Ön más egészségpénztárnak is tagja, és szeretné Pénztárunkba áthozni tagságát, átlépési nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
Ha még nem tagunk, és úgy szeretne átlépni másik pénztárból, a belépési nyilatkozaton az átlépési nyilatkozat részt szükséges kitöltenie. Ezt követően Önnek más tennivalója nincs, pénztárunk intézi a másik pénztártól történő átkérését.


Szolgáltatásra jogosultak bejelentése

A Pénztártag bejelentett szolgáltatásra jogosultjai által vásárolt, egészségpénztárban elszámolható termékeit és igénybevett szolgáltatásait elszámolhatja egészségpénztári egyéni számlája terhére.
A nyomtatványt a személyes tárhelyén keresztül elektronikusan elégséges beküldeni.


Haláleseti kedvezményezettek jelölése

Haláleseti kedvezményezett jelölés esetén a megnevezettek öröklik a pénztári egyéni számla maradványösszegét. Ha nem jelöl meg a Pénztártag haláleseti kedvezményezettet, akkor az elszámolás a törvényes öröklés szabályai szerint zajlik.

A nyomtatványt kitöltheti elektronikusan is, de mindenképpen szükséges egy példányt kitöltve, aláírva, tanúkkal ellátva eredetben papíralapon is megküldeni részünkre.

A nyomtatvány kitöltése során az alábbiak kérjük figyelembe venni:

  • sorrendiség jelölése esetén az egyes (azonos) sorrendben jelölt személyeknél kell az együttes részaránynak 100%-ot kiadni;
  • amennyiben csak százalékot, de sorrendet nem ad meg, úgy a jelölt személyek együttes részarányának 100%-ot kell kiadnia;
  • sorrend és %-os részarány nélküli megadás esetén az egyes személyek arányosan, egyező mértékben lesznek örökösök;
  • sorrendiség jelölése esetén arról rendelkezik, hogy ha esetleges sajnálatos elhalálozásakor a sorrendben szereplő személy(ek) egyike sincs életben, akkor automatikusan a következő sorrendben feltüntetett személy(ek) lesznek a haláleseti kedvezményezettek;
  • több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor törvényi előírás szerint a rá eső részből a még életben lévő kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek.