Az alábbiakban a kifizetési igényléssel összefüggő nyomtatványokról tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy legtöbb nyomtatványunk az Elektronikus ügyintézésre bejelentkezett tagjaink számára tökéletesen papírmentesek, vagyis számítógépen kitölthető, és interneten keresztül beküldhető.beküldhető (kivétel az Igénybejelentő nyomtatványok + számlák, valamint a Haláleseti kedvezményezett jelölése és a Átlépés más pénztárból nyomtatványok). Elektronikus ügyintézés esetén a feldolgozási idő is gyorsul, pénztárunk válaszüzenetei is elektronikus úton kerülnek el Önhöz, szintén lényegesen kevesebb idő alatt.

Kifizetéssel kapcsolatos nyomtatványok


Igénybejelentés EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI számla kifizetéséhez

Egészségpénztári szolgáltatás / termék készpénzes számlájának kifizetése esetén, kérjük, minden esetben használja igénybejelentő nyomtatványunkat. A nyomtatvány kitöltött, aláírt, eredeti példányát kérjük beküldeni.


Igénybejelentés ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRI szolgáltatás kifizetéséhez

Önsegélyező szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi szolgáltatáshoz külön-külön Igénybejelentő nyomtatvány kitöltése szükséges. A nyomtatvány kitöltött, aláírt, eredeti példányát kérjük beküldeni, a további előírt dokumentumokkal együtt.

Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatására

Közüzemi díjak finanszírozásának támogatására

Szülési segély igénybevételéhez

Gyermekgondozási (CSED, GYED) támogatásra

Gyermeknevelési (GYES, GYET) támogatásra

Beiskolázási (tanévkezdési) támogatás igénybevételéhez

Felsőoktatási költségtérítés

Munkanélküli ellátások igénybevételéhez

Intézményi idősgondozás támogatásának igénybevételéhez

Baleseti, egészségkárosodási járadék, megváltozott munkaképesség miatti jövedelem kiesés kiegészítésére

Rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítésére

Temetési segély igénybevételéhez

Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek igényléséhez (kizárólag célzott szolgáltatásként vehető igénybe!)


Igénybejelentés CÉLZOTT SZOLGÁLTATÁS keretéből történő számla kifizetéséhez

Amennyiben a munkáltatójától célzott támogatás keretéből szeretne támogatást igénybe venni és készpénzes számlát beküldeni, kérjük, minden esetben használja a CÉLZOTT szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentő nyomtatványunkat. A nyomtatvány kitöltött, aláírt, eredeti példányát kérjük beküldeni, a számlához csatolva.


Szolgáltatásra jogosultak bejelentése

A Pénztártag bejelentett szolgáltatásra jogosultjai által vásárolt, egészségpénztárban elszámolható termékeit és igénybevett szolgáltatásait elszámolhatja egészségpénztári egyéni számlája terhére.
A nyomtatványt a személyes tárhelyén keresztül elektronikusan elégséges beküldeni.


Orvosi javaslat

A kormányrendelet orvosi javaslat meglétét írja elő több szolgáltatás kifizetéséhez, melynek nincs konkrét formai követelménye, de javasoljuk, hogy az itt megtalálható nyomtatványt használják. A javaslat 5 évig érvényes, így nem szükséges azt minden egyes szolgáltatás igénybevételekor külön-külön beküldeni.
A nyomtatványt a személyes tárhelyén keresztül elektronikusan elégséges beküldeni.


Munkáltatói igazolás keresetkiesésről

Munkáltatói igazolás alapján a Pénztártag igényelheti a betegség miatti jövedelem-kiesés - beleértve a gyermek betegsége miatti keresőképtelenséget is - elszámolását egyéni számlája terhére. A jövedelempótlásra jogszabály szerint csak a Pénztártag jogosult, közeli hozzátartozója nem. A jövedelem-kiesés a keresőképtelenség első napjától számításba vehető, azaz a betegszabadság időszakára is, valamint a gyermek betegsége miatti keresetkiesés esetén is jár. A szolgáltatás maximális összege a Tag igazolt jövedelem-kiesésének összege. A jövedelem-kiesést nettó módon, az igazolás kiadásának időpontjáig ismert adatok alapján, adó nélkül számítva kell megállapítani. A betegség miatt kieső jövedelem elszámolásának alapja a Pénztártag munkáltatójának hivatalos igazolása a kiesett jövedelemről.
A nyomtatványt a Pénztártag nyújthatja be, a számlákhoz hasonlóan, igénybejelentő nyomtatvány csatolásával. A nyomtatvány kitöltött, aláírt, eredeti példányát kérjük beküldeni.