Az alábbiakban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) általi kötelező pénztártagi átvilágítás nyomtatványait töltheti le.

Azonosítási adatlap

Amennyiben Ön már Pénztártagunk, de személyes beazonosítására még nem került sor Pénztárunknál, kérjük, mielőbb pótolja, mert 2014. december 31-ét követően kifizetés Pmt. alapján csak akkor teljesíthető, ha személyazonosságot és lakcímet, tartózkodási jogot igazoló okmányaival az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár ügyfélszolgálatán vagy bármely MKB Bankfiókban megjelent, és azokat azonosítás céljából bemutatta.
Az azonosítási adatlap a Pmt. 7.§-ban előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésére szolgál.Külföldi közszereplői nyilatkozat

Amennyiben Ön külföldi lakóhellyel rendelkezik, a Pmt. értelmében nyilatkozatnia kell arra vonatkozóan, hogy saját országának jogai szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben annak minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat.