Az alábbiakban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) általi kötelező pénztártagi átvilágítás nyomtatványát töltheti le.

Átvilágítási adatlap

Az alábbiakban a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (Pmt.) általi kötelező pénztártagi átvilágítás nyomtatványát töltheti le.

A törvény alapján alapvetően két típusú átvilágítást alkalmazhat a Pénztár: az egyszerűsített és a normál átvilágítást. Részleteket kérjük, olvassa el a tájékoztató menüpontban.

Fontos tudnivaló, hogy az előírás szerint nem átvilágított személy (pénztártag, örökös) részére kifizetést a Pénztár nem teljesíthet. Az átvilágítást legkésőbb az első szolgáltatás (kifizetés) igénybevétele előtt végre kell hajtani (a tag számlájára befizetés érkezhet, de kifizetés nem történhet).

Az átvilágítási adatlap a Pmt. 7.§-ban előírt ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítésére szolgál.