Jogalap nélküli igénybevételnek számít, tehát nem számolható el a Pénztárban, ha

  • a.) nem elszámolható szolgáltatást vesz igénybe, vagy nem elszámolható terméket vásárol,
  • b.) hiányzik az igénybevevő orvosi javaslata, holott a Kormányrendelet azt a szolgáltatás igénybevételéhez előírja,
  • c.) nincs bejelentve az igénybevevő szolgáltatásra jogosultként,
  • d.) nincs szerződés az adott szolgáltatóval, holott a Kormányrendelet azt előírja,

Jogalap nélküli igénybevétel készpénzes fizetés esetén

Ha a készpénzes számla a fentiek miatt nem számolható el, úgy azt a Pénztár a Pénztártagnak teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát, az esetleges hiánypótlás lehetőségét.


Jogalap nélküli igénybevétel kártyás fizetés esetén

Amennyiben kártyás vásárlás esetén vesz igénybe olyan szolgáltatást amely nem számolható el, úgy az - mint jogalap nélküli igénybevétel - adóköteles jövedelemnek minősül, s arról a Pénztár a Tag részére értesítést küld.

Ha jogalap nélküli szolgáltatás igénybevétele állapítható meg a tagnál, úgy a tagot - az érvényben lévő jogszabály alapján - SZJA és %-os SZOCHO bevallási és fizetési kötelezettség terheli.


Visszafizetés lehetősége

Ha a Pénztártag a jogalap nélküli szolgáltatás összegét az értesítésben megadott határidőig visszafizeti, vagy a bizonylatok hiányát (hiányzó orvosi javaslat, nem bejelentett szolgáltatásra jogosult) időben pótolja, úgy az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Tag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható.

Ha a jogalap nélküli igénybevétel összegétől magasabb összeget fizet be, a Pénztár a többlet összegét tagi (egyéni) befizetésként kezeli.

Amennyiben nem érkezik be időben a visszafizetés, vagy a hiányzó bizonylatok, akkor a jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások összegét a Pénztár a NAV részére jelenti a havi adóbevallásban és arról a tagnak adóigazolást ad ki negyedévente, ill. év végén.

Amennyiben a jogalap nélküli és az életmódjavító szolgáltatások utáni adóelőleg fizetési kötelezettsége 10.000 Ft feletti, úgy azt a Pénztártagnak a negyedévet követő hó 12-ig a NAV részére be kell fizetni. Az adóelőleg befizetési módjáról a NAV honlapján tájékozódhat (http://www.nav.gov.hu).

Az elszámolással kapcsolatban további részletes tudnivalókról a Gyakori kérdésekben olvashat.