Összeállításunk célja, hogy tagjainknak és leendő tagjainknak útmutatást adjunk a szabályzatok tengerében, segítve ezzel a minél könnyebb és szélesebb körben történő felhasználást. Kérjük, olvassák el figyelmesen a legfontosabb tudnivalókat.

További kérdések esetén forduljanak hozzánk bizalommal az ugyfel@mkbep.hu e-mail címen, vagy a (1) 268 7614-es telefonszámon!

Fogalmak

Adomány Alapszabály Átvilágítás Belépési nyilatkozat
Célzott szolgátatás Egészségterv Fedezeti alap Haláleseti kedvezményezett
Hatósági igazolás Hozam Kormányrendelet Közgyűlés
Közösségi szolgáltatás Munkáltatói hozzájárulás Orvosi javaslat Öpt
Pénztártitok Prevenció Személyes átvilágítás SZJA köteles szolgáltatások
SZJA mentes szolgáltatások Szolgáltatási Szabályzat Szolgáltatásra jogosult Zárolt tétel

Belépés, befizetés

Elektronikus ügyintézés (e-ügyintézés)

Egészségbiztosítás

Igénybe vehető szolgáltatások, termékek

Tagsági viszonyt érintő kérdések

Igénybe vett szolgáltatások elszámolásával kapcsolatos kérdések

A pénzmosás megelőzéséről és a személyes átvilágításról


BELÉPÉS, BEFIZETÉS

Hogyan lehetek tag az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban?

Felkeltettük érdeklődését, és Ön még nem tag az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban? A belépéssel kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

Belépéshez szükséges dokumentumok kitöltése:

Fizessen be az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár bankszámlájára (10300002-20177920-00003285) legalább havonta 4.000 Ft-ot (melyből 3.680,- Ft szabadon elkölthető, s a havi 4.000 Ft akár több hónapra előre is befizethető).

Ha Önt munkáltatója támogatja egészségpénztári hozzájárulással, kérjük a belépési nyilatkozatot pecsételtesse le a munkaügyön / humánpolitikán. (A munkáltatói támogatáshoz szerződés megléte szükséges az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a Munkáltató között.)

A belépési nyilatkozat Pénztárunkhoz történő leadását követően záradékolásra kerül. A tagsága a záradékolás napjától él, ekkortól tudja igénybevenni a Pénztár szolgáltatásait.

MKB Egészségkártyáját elkészülte után postázzunk az Ön részére.

Várjuk szeretettel tagjaink körében!

Oldal teteje

Átlépés más egészség- vagy önsegélyező pénztárból

Ha Ön egy másik egészségpénztárból szeretne Pénztárunkba átlépni, úgy az alábbi teendői vannak:

Amennyiben Pénztárunk megkapta a szükséges nyilatkozatokat, azokat a hitelesítés (záradékolás) után az Ön korábbi egészség vagy önsegélyező pénztárába/önsegélyező pénztárába átküldi ügyintézés céljából.

A törvényi előírások szerint a másik egészség- vagy önsegélyező pénztár az iratok megérkezését követő 15 napon belül köteles elszámolni és a szabadon felhasználható egyéni számláján lévő összeget az esetleges lekötésekkel együtt, a kilépési díjjal csökkentve, az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba átutalni.

A másik egészségpénztárból/önsegélyező pénztárból átutalt összeg teljes egészében az Ön számlájára kerül, azt egyéb levonás (belépési díj, működési költség, stb.) nem terheli.

Átlépés önkéntes nyugdíjpénztárból

Nyugdíjpénztárból a tag a várakozási idő letelte előtt egészségpénztárba csak akkor léphet át, ha munkaképességét legalább ötven százalékban elvesztette,illetve legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ebben az állapotában legalább egy évig javulás nem várható, valamint az illetékes hatóság igazolását bemutatja.

Oldal teteje

Hogyan rendelhetek MKB Egészségkártyát?

Valamennyi Pénztártag részére, belépéskor a Pénztár ingyenesen bocsátja rendelkezésre a készpénzkímélő MKB Egészségkártyát.

Az Egészségkártya kibocsátása 2007. június 1. előtt belépett tagok részére igénylés alapján történt. Amennyiben Ön még nem igényelt és ezért nem rendelkezik MKB Egészségkártyával, úgy a honlapunkon található nyomtatvány segítségével ingyenesen megteheti. Valamint ha bejelentkezett elektronikus ügyintézésre, személyes tárhelyén keresztül is megrendelheti egészségkártyáját.

Az MKB Egészségkártya 5 évig érvényes, lejártát követően a Pénztár 2.000 Ft-ért biztosítja az új egészségkártyát, azt külön igényelni nem szükséges.

Amennyiben újabb kártyára nem tart igényt, úgy azt a lejárat előtti hónapban jelezni szükséges, a megfelelő Kártyamegújítást lemondó nyilatkozaton.

Egészségkártyával a kártyaelfogadásra szerződött szolgáltató partnereknél az egyéni számla erejéig fizetésre van lehetőség, valamint az Egészségkártya bemutatása sok szolgáltatási helyen engedmények felhasználásra is jogosít.
Egészségkártyával történő fizetés önsegélyező szolgáltatásoknál nem lehetséges.

Oldal teteje

Tagdíj fizetés, tagdíj nemfizetés

A Pénztár szolgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagok által vállalt kötelezettségként, rendszeresen fizetett pénzbeli hozzájárulás, amelyet a munkáltató e törvényben meghatározott szabályok szerint, munkáltatói hozzájárulás jogcímen részben vagy egészben átvállalhat.

A tagdíj - minden pénztártagra kötelező - legkisebb mértékét a Pénztár alapszabálya határozza meg. Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban a havi minimális tagdíj 4.000 Ft, melyből minimum 3.680 Ft az egyéni számlára kerül, s szabadon felhasználható egészségpénztári/önsegélyező pénztári kiadásokra.

A tagdíj a tárgyév során bármikor - havonta és egyösszegben is - befizethető.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár a befizetésekből sávosan osztja fel az összegeket:

Befizetési sávok, összegek,
valamennyi jogcímmel együtt

Fedezeti alapra

Működési alapra

Likviditási alapra

0-150.000 Ft-ig

92,0 %

7,9 %

0,1%

150 000 Ft felett

95,5 %

4,5 %

0,0%


A levonás sávosan degresszív, a befizetett összegből a levonás folyamatosan csökken a hozzá tartozó sáv alapján.

Előbbi felosztási rendszertől csak a belépés első egy, vagy első két hónapjában van eltérés. A belépéskor az első befizetésből (befizetésekből) belépési díjként 4.000 Ft-ot ( az egységes havi 4.000 Ft tagdíj két hónapnak megfelelő összegét) a Pénztár a működési alapba helyezi.

Tagdíj nemfizetés

A tagdíj-nemfizetés a tagsági jogviszonyt nem szünteti meg. A díjnemfizetés időtartama alatt a tag a Pénztár szolgáltatásait ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a díjfizető tagok.

A Pénztár az egységes tagdíjfizetés elmaradása esetén a korábbi években teljesített kiegészítő befizetéseket az elmaradt tagdíj összegébe nem számítja be.

A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a Pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát - a mindenkori pénztári egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével - csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni.

Amennyiben a Pénztártag egyéni számláján lévő összeg legalább 24 hónapon keresztül 0 Ft, a Pénztár - kétszeri fizetési és pótlási felszólítást követően - a tagot kilépteti a Pénztárból.

Oldal teteje

Befizetés a Pénztárba

Készpénzes befizetés a Pénztár működési helyén nem lehetséges. Befizetését az alábbi módon teheti meg:

  • átutalással a 10300002-20177920-00003285 bankszámlaszámra,
  • MKB Bankban történő befizetéssel az ország bármelyik MKB Bankfiókjában,
  • csekken (melyet a Pénztár ügyfélszolgálatán igényelhet).

Kérjük, a befizetésnél/átutalásnál feltétlenül tüntesse fel a közlemény rovatba:

  • az utalás célját (tagdíj, egyéni befizetés, jogosulatlan (sztornó) szolgáltatás, stb.)
  • a Pénztártag nevét
  • tagi azonosítóját vagy adóazonosító jelét.

Oldal teteje

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS (E-ÜGYINTÉZÉS)

Mit jelent az elektronikus ügyintézés?

Az elektronikus ügyintézés (továbbiakban: e-ügyintézés) a Személyes tárhelyen keresztül történő információcsere a Pénztártag és a Pénztár között.

E-ügyintézést választott Pénztártagjaink részére az eddig elérhető egyenleglekérdezési funkció bővítésével alakítottuk ki Személyes tárhelyüket, így ezt követően már az alábbi funkciók is használhatóak:

  • A Pénztár által küldött értesítések, és azok mellékleteinek megtekintése,
  • A legtöbb nyomtatvány elektronikus kitöltése és tárhelyről történő beküldése a Pénztárba,
  • Dokumentumtár: A Tagok által a Pénztárnak elektronikus úton megküldött dokumentumok és a Pénztár által küldött igazolások, hibalevelek megtekintése.

Az e-ügyintézés alkalmazásával néhány kivételtől eltekintve mellőzhető a papíralapú és postai kézbesítés, felgyorsul az értesítések, anyagok címzetthez juttatása, időt és költséget takarít meg a Tag és a Pénztár is.

Az e-ügyintézés költséget nem jelent a Pénztártagnak.

Oldal teteje

Hogyan kezdeményezzem a bejelentkezést az e-ügyintézésbe?

    Nyissa meg az Elektronikus ügyintézésre bejelentkezés nyomtatványt,
  • töltse ki személyes adatait (e-mailcím kötelező), és jelölje be az "A" blokkban, hogy kéri az Elektronikus ügyintézést,
  • a kitöltött nyomtatvány eredeti példányát aláírva és két tanúval ellátva szükséges a Pénztár részére megküldeni (abban az esetben is, ha a nyomtatványt a Személyes tárhelyből tölti ki)
  • a nyomtatvány Pénztárba történő küldése az alábbi 3 útvonalon történhet:
    • a 1821 Budapest postai címre (kiemelt postafiókcím),
    • vagy személyesen adja le bármelyik MKB Bankfiókban,
    • vagy személyesen adja le a Budapest XIII. Dévai u. 23. sz. alatt lévő Ügyfélszolgálatra.
  • pénztárunk a nyomtatvány feldolgozása után e-mailcímére megküldi Önnek a bejelentkezéshez szükséges információkat,
  • azt követően minden nyomtatványt a Személyes tárhelyéről fog tudni kitölteni és küldeni, kivétel azok a kiemelt nyomtatványok, melyek esetén a jogszabály két hitelesítő tanú meglétét írja elő, ezeket postai úton is szükséges megküldeni a Pénztárba.

Oldal teteje

Mit kell tudnom a Személyes tárhelyről?

A Személyes tárhely a Pénztár honlapjának elkülönített része. Funkciói az információk elektronikus úton történő közlekedését, eljuttatását teszik lehetővé.

A tárhely a Tag által adott saját jelszóval érhető el, a jelszó változtatható. A tárhely és a Pénztár között zárt, biztonságos elektronikus csatorna működik, a küldeményeket harmadik személy nem látja.

A Tag általi kizárólagos használat lehetővé teszi, hogy nyomtatványokat kitöltsön és aláírás, illetve postai kézbesítés nélkül a Pénztárba küldjön. Néhány nyomtatvány tekintetében a jogszabály előírja, hogy az elektronikus út mellett a kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott nyomtatvány eredeti példányát postai úton is szükséges megküldeni a Pénztárba. A Pénztár szintén küldhet aláírás nélkül elektronikus úton megkereséseket, leveleket, dokumentumokat a Tagnak, s amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező, azokat elektronikus aláírással és időbélyegzővel is ellátja.

Előbbi eljárásokkal rendkívül felgyorsulhat, pontosabbá válhat az ügyintézés, valamint az erre fordított idő és költség is jelentősen csökken.

A Tag érdekét szolgálja, hogy az e-ügyintézés bevezetése, azaz a 2013.09.16. óta keletkezett dokumentumok, értesítések a Tag számára a tárhelyben könnyen elérhetők.

A Személyes tárhelyben a Tag által beküldött és a Pénztár aktuális nyilvántartásában szereplő adatok áttekinthető tagolásban láthatók és ellenőrizhetők:

  • Tagi törzsadatok: a Tag személyes, illetve a pénztártagsággal szorosan összefüggő adatai,
  • Szolgáltatásra jogosultak: a Pénztár által nyilvántartott szolgáltatásra jogosult hozzátartozók adatai,
  • Kedvezményezettek: a Pénztár által nyilvántartott haláleseti kedvezményezettek adatai,
  • Kártyaadatok: a Tag kártyájának és a társkártyáknak az adatai.

A Tag az adatokban közvetlenül nem módosíthat. A módosításra a megfelelő nyomtatványon van lehetőség (tagi adatváltozási nyomtatvány, szolgáltatásra jogosult, valamint haláleseti kedvezményezett bejelentési nyomtatvány).

Mindhárom nyomtatvány a tárhelyen kitölthető és onnan elektronikusan beküldhető.

A haláleseti kedvezményezettek nyomtatvány kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott eredeti példányát azonban papíralapon is meg kell küldeni.

Oldal teteje

Mire szolgál az Értesítések menü?

Pénztárunk minden, a pénztártagságot érintő, Személyes tárhelyében végbemenő folyamatokról az értesítések menüpont alatt tájékoztatja tagjait. Ezek a tájékoztatások szólhatnak pl. a jelszóváltoztatás megtörténtéről, a Pénztárba küldött nyomtatványok feldolgozási visszaigazolásairól, esetleges hibaüzeneteiről, elszámolásokkal kapcsolatos hibaüzenetekről, egyéb általános információkról, közleményekről.

Oldal teteje

Mire szolgál a Dokumentumtár menü?

A Pénztártag által a Pénztárnak megküldött és a Pénztártól kapott dokumentumok tárolását, és annak ügyintézésben való nyomon követését szolgálja.

Lehetővé teszi a papírmentes adatszolgáltatást, a dokumentumok küldést követően azonnal megjelennek a Dokumentumtárban, később visszakereshetőek. Ezáltal kényelmesebb a nyomon követés, mert a feldolgozás státuszát a rendszer megjeleníti, valamint gyorsabb az ügyintézés, mert az esetleges hibalevél/hiánylevél csatolmányként megtekinthető.

Oldal teteje

Mire szolgál a Dokumentumküldés menü?

A Pénztártagok által a Pénztárnak megküldendő nyomtatványok kitöltésére és elektronikus úton történő elküldésére szolgál.

Egyszerű, gyors ügyintézést eredményez, hogy a nyomtatványokat nem kell kézzel kitölteni, kinyomtatni, aláírni.

Kivéve azon nyomtatványok, melyek esetén a jogszabály előírja, hogy a kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott nyomtatvány eredeti példányát szükséges a Pénztárba beküldeni.

Az egyes nyomtatványoknál a program jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat, egyes adatokra ellenőrzést végez, valamint jelöli a speciális eljárásokat, különösen, amennyiben papíralapon is be kell küldeni az adott nyomtatványt.

Oldal teteje

Mire szolgál az Egyéni számla menü?

A korábbi Egyenleglekérdezés bővített verziója, mely alkalmas a tárgyév és a megelőző 2 év számlaforgalmának áttekintésére, a korábbiaknál részletesebben a jóváírások, terhelések, kifizetések, zárolások adatainak megismerésére.

Az új funkciókban jelentős változás, hogy online adatokat tartalmaz, részletes, de mégis könnyen áttekinthető a felépítése, naprakészen követhető az egyéni számla és az egyes pénzforgalmi jogcímek részletes alakulása.

Oldal teteje

IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TERMÉKEK

Elszámolható szolgáltatások és termékek szabályai

Az elszámolható szolgáltatások két nagy csoportra bonthatók:

  • kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásokra (amelyek adómentesek), valamint
  • életmódjavító szolgáltatásokra (amelyek adókötelesek).

Az elszámolható szolgáltatásokról termékekre vonatkozó további szabályokról részletesen itt olvashat.

Oldal teteje

Egészségügyi szolgáltatások

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár valamennyi, az OEP által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatást elszámol. Az elszámolhatóság feltétele a Pénztár és a szolgáltató közötti szolgáltatói szerződés megléte (kivéve, ha a szolgáltató az OEP-pel szerződésben áll az érintett szolgáltatás tekintetében, melyet az OEP-pel kötött szerződés másolatával bizonyíthatja).

Az egészségterv készítésének elszámolásához külön egészségtervre vonatkozó szerződés szükséges a Pénztár és a szolgáltató között.

Oldal teteje

A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások főbb csoportjai

  • Egészségügyi szolgáltatások
  • Rehabilitációs szolgáltatások (otthoni gondozás) igénybevétele 2012. június 30-ig történt elszámolás esetén.
  • Vak személy részére speciális Braille írású könyvek vásárlása
  • Megváltozott egészségi állapotú személyek részére speciális eszközök vásárlásának, lakókörnyezetük átalakításának költségeinek támogatása
  • Vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása
  • Gyógyszervásárlás támogatása
  • Gyógyszernek nem minősülő, OGYI engedélyes gyógyhatású termékek
  • Gyógyászati segédeszköz vásárlásának, bérlésének támogatása
  • Kieső jövedelem pótlása
  • Hátramaradottak segélyezése

Az életmódjavító szolgáltatások főbb csoportjai (adóköteles!)

  • Természetgyógyászati szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegségről leszoktatás)
  • Fog- és szájápolási termékek
  • Gyógyteák (ha nem OGYI engedélyes)
  • Sporteszköz vásárlás

Mi szabályozza, hogy az életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások adókötelesek?

Két törvény összevetéséből adódik, hogy az egészségpénztár által nyújtott életmódjavító szolgáltatások SZJA kötelesek.
Az SZJA tv tartalmazza, hogy egyéb jövedelem a tagnál az egészségpénztár által nyújtott szolgáltatás, kivéve, ha az törvényben meghatározott szolgáltatási körében és feltételekkel nyújtott, az SZJA törvény szerint adómentes szolgáltatás.
Az SZJA tv azt tartalmazza, hogy az egészségpénztár által nyújtott kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások adómentes bevételt képeznek a tagnál, tehát más szolgáltatás (azaz az életmódjavító szolgáltatás), ha egyébként jogszerűen veszi igénybe a tag, az SZJA köteles szolgáltatás.
Azt, hogy egy szolgáltatás kiegészítő egészségbiztosítási vagy életmódjavító szolgáltatás, azt pedig az Öpt tartalmazza.A jogszabályok a Pénztár honlapján teljes terjedelmükben megtalálhatók.
A pontos jogszabály helyek az alábbiak:
- SZJA tv. (1995. évi XCVII. tv.): 28.§ (1) d), e); 7.§ (1) a); 1. sz. melléklet 6. 5.
- Öpt. (1993. évi XCVI. tv.): 2.§ (1), 2.§ (6)

Oldal teteje

Otthoni gondozás

Otthoni gondozásnak minősül a kifejezetten az erre a célra szakosodott, hatósági engedélyekkel, a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező intézmények, vállalkozások által lakáson végzett, gyógykezeléssel összefüggő, ápolási, rehabilitációs szolgáltatás a Pénztárral kötött szolgáltatói szerződés esetén.

A szolgáltatás elszámolásának feltétele az igénybevevő részére kiállított orvosi javaslat.

Nem számolható el: bentlakásos intézetben, idősek otthonában, stb. végzett otthoni gondozás. Ezen intézmények számláiból a kifejezetten orvosi ellátással kapcsolatban számlázott egészségügyi szolgáltatás ellenértéke finanszírozható, ha a szolgáltatóval szerződésben áll a Pénztár.

Oldal teteje

Gyógyterápiás kezelések elszámolása

Gyógyterápiás kezelésnek minősül a gyógytorna, a gyógyúszás, a gyógymasszázs és a fizioterápiás kezelések (TESZOR 8690), melyek szolgáltatói szerződés nélkül is elszámolhatóak.

Oldal teteje

Megváltozott egészségügyi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök elszámolása

Az egészségpénztáron keresztül - a rászoruló Pénztártag vagy bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére - lehetséges a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítás költségeinek elszámolása. Ilyen költségek lehetnek például: korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése.

A jogosultság igazolásához mozgáskorlátozottságról, vagy a megváltozott egészségi állapotról a hatósági igazolás fénymásolatának beküldése szükséges.

Oldal teteje

Gyógyszertári termékek elszámolása

A Pénztár készpénzes számlát bármely gyógyszertárból elfogad, amennyiben az előírásoknak megfelel. MKB Egészségkártyával történő fizetés kizárólag a kártyaelfogadásra szerződött partnernél lehetséges.

  • Humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is)*,
  • Orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények,
  • Az anyatejet helyettesítő és anyatejet kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*,
  • A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek*,
  • Gyógyászati segédeszközök a társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy e támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása,
  • Orvostechnikai eszközök (minősítéssel bárhol megvásárolható, bővebben lásd még itt),
  • Csecsemő- és betegápolási cikkek (bárhol megvásárolható, bővebben lásd még itt),
  • Gyógyvizek (minősítéssel bárhol),
  • Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek,
  • Gyógyteák (adóköteles, amennyiben nem OGYI engedélyes!),
  • Fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása; (bárhol megvásárolható, de 2007. június 1-jétől adóköteles!)

* Gyógyszer, anyatejet helyettesítő és kiegészítő tápszer, valamint speciális gyógyászati célra szánt tápszer vásárlása elszámolható nem gyógyszertárban történt vásárlás alapján is. A számlából a gyógyszer fajtájának, ill. a gyógyszer minősítésének ki kell derülnie. (A gyógyszertáron kívül vásárolható termékek listája a honlapunkon, illetve az OGYI honlapján - www.ogyi.hu - is megtalálható.)

NEM számolhatók el gyógyszertárból: a Kozmetikai készítmények; élelmiszerek; állatorvosságok; egészségügyi nyomdai kiadványok és rovar- és rágcsálóirtó szerek, kivéve a kullanccsal kapcsolatos védő- és eltávolító szerek és eszközök.

Oldal teteje

Gyógyhatású termékek elszámolása

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) engedélyszámával rendelkező (a honlapunkon is megtalálható) gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek bárhol megvásárolhatóak, elszámolhatóak.

Kérjük ellenőrizze a termékek ismertetőjében, hogy a OGYI jelzést és számot tartalmaz-e, mert OÉTI minősítésű termékek élelmiszerek, illetve kozmetikumok, különféle étrend-kiegészítők, testépítést elősegítő táplálék-kiegészítők, ezért ezek nem számolhatóak el.

Oldal teteje

Szemüveg, kontaktlencse és napszemüveg elszámolása

A látás javítását elősegítő fénytani eszköz, mint szemüveg, kontaktlencse és egészségvédelmi napszemüveg, szolgáltatói szerződés nélkül megvásárolható és elszámolható. Az elszámolhatóság feltétele, hogy a Pénztártag vagy szolgáltatásra jogosultja orvosi körpecsétes, vagy optometrista által lepecsételt javaslattal rendelkezzen.

Optometrista által végzett szemvizsgálat esetén számlából vagy a csatolt egyéb dokumentumból ki kell derülnie az optometrista működési engedélye és a szakképzettsége meglétének. Ha a számlában szerepel, hogy a szemvizsgálat megtörtént, akkor külön dokumentum nem szükséges orvosi javaslatként. Ugyancsak nem szükséges orvosi javaslat, ha a vonatkozó számlából kiderül, hogy a vásárlásra vény alapján került sor.

Elszámolható még a szemüveg, egészségvédelmi célú napszemüveg alkatrészei, javítása, kontaktlencse tartozékai (pl. ápolófolyadék, tartótok). Szemüveghez egyéb kiegészítők, mint pl. szemüvegtok, tartószár, törlőkendő, tisztítófolyadék stb. külön, szemüveg vásárlása nélkül is elszámolható. A fénytani eszközök kiegészítőinek az elszámolhatósági feltétele, hogy a pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosultja (a számlán szereplő igénybevevő) rendelkezzen orvosi javaslattal.

Oldal teteje

Orvostechnikai eszközök elszámolása

A pénztártagok által vásárolt, kölcsönzött, TB támogatással rendelhető, kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök ellenértékét a tagok egyéni számlájuk terhére elszámolhatják. A társadalombiztosítás által támogatott gyógyászati segédeszközöket tartalmazó katalógus a sejk.oep.hu honlapon található, melynek neve Online Segédeszköz Jegyzék (SEJK), működtetője pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP).

Az orvostechnikai eszközök ellenértéke akkor számolható el a Pénztárban, amennyiben a Pénztárunk rendelkezik a termék orvostechnikai eszköz minősítését tartalmazó gyártói nyilatkozattal vagy kijelölt minősítő szervezet tanúsítványával.

Amennyiben nem orvostechnikai eszköz, de ápolási technikai terméknek minősíthető a termék, úgy a Gyártó kérheti a GYEMSZI-től az ápolási technikai termékre vonatkozó "Alkalmassági igazolást". Az igazolás megszerzéséről szóló információ elérhető: www.gyemszi.hu weboldalon.

Az egészségpénztárban történő elszámolás feltétele, hogy az Egészségpénztár megkapja, rendelkezzen az adott orvostechnikai eszköz, ápolási technikai termék gyártói nyilatkozatával, vagy megfelelőségi tanúsítványával, ill. "Alkalmassági igazolásá"-val. A dokumentumot beküldheti maga a Szolgáltató is, előre, a későbbi értékesítések érdekében. Beküldheti előre a Tag is, valamint legkésőbb a számlához csatolva a Tag, vagy a Szolgáltató. A Pénztár nyilvántartást vezet a tanúsítvánnyal rendelkező termékekről, a tanúsítványok lejárati határidejéről és kizárólag az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező eszközöket számolja el. A benyújtott számlán egyértelműen beazonosíthatóan szerepelnie kell a termék megnevezésének (esetleges típusának, illetve fantázia nevének), amennyiben a tanúsítvány cikkszámra szól, akkor cikkszámának is. (Pl.: Scholl gyógylábbeli vásárlása esetén "Scholl F25455").

Az orvostechnikai eszközökre, ápolási technikai termékekre vonatkozóan a rendelkezésünkre álló érvényes gyártói/forgalmazói tanúsítványokkal, nyilatkozatokkal, igazolásokkal rendelkező termékek listája itt tekinthető meg.

Az elszámolhatóság feltételeiről, az elfogadható dokumentumokról részletes tájékoztatást alább olvashatják.

Oldal teteje

Csecsemő és babaápolási cikkek megvásárlása

A csecsemő- és babaápolási termékeket a gyermek betöltött 4. életévéig lehet elszámolni. Az elszámolásánál fontos tudnivaló, hogy a csecsemő/baba (és a kismama részére szánt cikkek esetén az édesanyja is) bejelentett szolgáltatásra jogosult legyen.

Amennyiben a gyermek születése előtt szeretnék megvásárolni a termékeket, úgy a jogosultként való bejelentéssel, "Várandós anya gondozási könyve" (ismertebb nevén a terhes kiskönyv) - a szülő adatait tartalmazó - első oldala másolatának beküldésével lehetséges az elszámolás.

Az elszámolható csecsemőápolási cikkekről honlapunkon tájékozódhat.

Oldal teteje

Önsegélyező pénztári szolgáltatások

1. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL TÖRLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A támogatás rendszeresen folyósítható. Az igényelt összeget a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizetheti meg, maximum havonta a minimálbér 15%-ig, tag és bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére egyaránt.

2. KÖZÜZEMI DÍJAK TÁMOGATÁSA VÉDENDŐ FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

A támogatás a jogosultság fennállása alatt folyamatosan igénybe vehet, kizárólag a tag jogán. Az igényelt összeg maximum havonta a minimálbér 15%-a lehet.

3. SZÜLÉSI SEGÉLY

Egyszeri, egyösszegű szolgáltatás gyermek születése alapján, a pénztártag és bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére egyaránt, összege 1.000.000 Ft/újszülött.
(Orvosi költségekről szóló számla összegkorlát nélkül, várakozási idő nélkül egészségpénztári szolgáltatásként számolható el.)

4. GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁS

A csecsemőápolási díj (CSED) és a gyermekgondozási díj (GYED) megállapításának alapjául szolgáló nettó összeg és a folyósított összeg különbözete. A CSED és a GYED kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig vehető igénybe a tag és bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére egyaránt.

5. GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS

A gyermekgondozási segély (GYES) és a gyermeknevelési támogatás (GYET) összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás összegével megegyező mértékben, rendszeres szolgáltatásként, a pénztártag és bejelentett szolgáltatásra jogosultja részére egyaránt.

6. BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS

A beiskolázási támogatást a pénztár a családi pótlékra jogosult Tag, vagy szolgáltatásra jogosultja részére biztosít. Beiskolázási támogatás az óvodás, általános iskolás, int középfokú oktatásban résztvevő gyermek után tankönyv, taneszköz és ruházat árának megtérítésére igényelhető. Éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet.

A családi pótlékra való jogosultságot, valamint az iskolalátogatásra vonatkozó jogviszony igazolást (120 napnál nem régebbit) tanévenként egyszer kell benyújtani a Pénztár felé.

A családi pótlék jogosultságáról szóló igazolást a MÁK 06 1 452 2910 telefonszámán keresztül, először az 1-es, majd kétszer a 2-es nyomógombot választva igényelhetik.

7. FELSŐOKTATÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

A felsőoktatási költségtérítést a pénztár a Tag, vagy a Tag szolgáltatásra jogosultja részére biztosít a Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött személy tekintetében. Megtéríthető a tandíj, valamint a kollégiumi díj, albérleti díj. A felsőoktatási költségtérítés éves összege egy személy részére gyermekenként legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér lehet.

8. MUNKANÉLKÜLISÉGI ELLÁTÁSOK

Azon személyek részére, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak. A pénztártag és a bejelentett szolgáltatásra jogosultja is igényelheti. A szolgáltatás összege az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításának alapjául szolgáló összeg és a folyósított összeg különbözete.

9. INTÉZMÉNYI IDŐSGONDOZÁS TÁMOGATÁSA

A pénztártag vagy a bejelentett közeli hozzátartozója részére gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatása. A szolgáltatás rendszeres kifizetésként igényelhető, az igazolt havi gondozási díj összegég, de legfeljebb a nyugdíjminimum összegéig.

10. BALESETI, EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI JÁRADÉK

Baleset vagy egészségkárosodási járadék, valamint annak kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig. Folyamatos ellátásként is folyósítható, a pénztártag vagy a bejelentett közeli hozzátartozója jogán.

11. ROKKANTSÁGI JÁRADÉK VALAMINT AZ ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZEGÉNEK KIEGÉSZÍTÉSE (180 nap előtti befizetések használhatók fel)

A szolgáltatás a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítése a folyósítás időtartama alatt, legfeljebb az ellátással megegyező mértékben. Rendszeres kifizetésként igényelhető, a tag vagy a bejelentett közeli hozzátartozója jogán.

12. TEMETÉS IGAZOLT KÖLTSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

A tag vagy bejelentett hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak részére a temetés igazolt költségeinek támogatása. A kifizetés korlátja Pénztártag halála esetén 300.000 Ft, bejelentett szolgáltatásra jogosult halála esetén korlátlan.

13. TŰZ- ÉS ELEMI KÁROKHOZ KAPCSOLÓDÓ SEGÉLYEK

Csak célzott szolgáltatásként nyújtható, egyszeri jelleggel. A károk lehetnek: tűz, robbanás, vihar, a viharon kívüli egyéb természeti (elemi) kár, atomenergia, talajsüllyedés és földrengés. Kizárólag a pénztártag vagy a közeli hozzátartozójának tulajdonában álló, de a pénztártag által is életvitelszerűen használt lakóingatlanban, annak berendezési, felszerelési tárgyaiban keletkezett kár alapján nyújtható.


Az önsegélyező pénztári szolgáltatásoknál a 180 nappal korábbi befizetések használhatók fel (kivéve a temetési költség támogatása és a tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek).

További részletek az önsegélyező pénztári szolgáltatásokról külön menüpontban található.

Oldal teteje

TAGSÁGI VISZONYT ÉRINTŐ KÉRDÉSEK

Egyenlegértesítés

Honlapunkon a Személyes tárhely modulban Pénztártagjaink naprakész tájékoztatást kaphatnak teljes egyéni számlájukat illetően. Két évre visszamenőleg megtekinthetik egyenlegüket, részletesen a terheléseket, jóváírásokat, hozamokat. Az adatok a könyveléssel egyidejűleg azonnal frissülnek, a rendszer online adatokat mutat.

Díjmentes e-mail üzenetet küldünk a Pénztártag e-mail címére az egyéni számla pénzmozgása (költhető keret változása) esetén a változást követő nap reggelén az egyéni számlája új egyenlegéről, amennyiben ezt a szolgáltatást kérte, vagy elektronikus ügyintézésre bejelentkezett. Díjmentes e-mail üzenetet küldünk a kártyás tranzakciókról, a tranzakciót követően néhány percen belül, amennyiben ezt a szolgáltatást kérte, vagy elektronikus ügyintézésre bejelentkezett, így könnyen kiszűrhető az illetéktelen kártyahasználat.

Díjmentes e-mail üzenetet küldünk a kártyás tranzakciókról, a tranzakciót követően néhány percen belül, amennyiben ezt a szolgáltatást kérte, vagy elektronikus ügyintézésre bejelentkezett, így könnyen kiszűrhető az illetéktelen kártyahasználat.

Telefonon keresztül automata egyenlegközlő rendszer (call center) áll a Pénztártagok rendelkezésére a nap 24 órájában.
Telefonszám: (1) 268 7614 A call center működéséről az alábbiakban kaphat információt.

Oldal teteje

Call Center működése

A Call center működése leegyszerűsítve az alábbi módon történik.

  • Automata egyenleglekérdezés: 1 gomb

    Tagjaink TAGSÁGI AZONOSÍTÓJUK megadásával léphetnek be a rendszerbe. Ezt követően az automata JELSZÓT kér. Az induló jelszó a Pénztártag SZÜLETÉSI ÉVE, amelyet az első bejelentkezéskor meg kell változtatni bármely négyjegyű számra.
  • Ügyfélszolgálat kapcsolása: 0 gomb

    Munkatársaink készséggel állnak pénztártagjaink rendelkezésére hétfő - szerda 8 és 16 óra, csütörtök 8-20 óra, pénteken 8-15 óra között.

A Call center egyéb menüpontjai további hasznos információkkal segítik az egészségpénztárban történő eligazodást. A rendszerben a "#" gomb megnyomásával bármikor visszaléphet az előző menüpontba.

Oldal teteje

Adatváltozások bejelentése

Amennyiben tagi adataiban bármilyen változás történik (állandó lakcímet, levelezési címet vagy bankszámlaszámot változtat, szolgáltatásra jogosultat/haláleseti kedvezményezettet felvesz, töröl, stb.) feltétlenül jelentse be írásban közvetlenül a Pénztárhoz is. Nem elegendő a munkahelyi személyügyön ezt jelezni, az adatállomány kezelése teljesen külön történik.

A bejelentés elmaradása miatt fontos igazolásokat, leveleket nem tud a Pénztár Önhöz eljuttatni, bankszámlaszám változásnál pedig az utalás zökkenőmentessége forog kockán.

Az adatváltozást - a számviteli nyilvántartások miatt - kizárólag eredeti példányú, saját kezűleg hitelesített nyilatkozatban, vagy formanyomtatványon fogadhatja el a Pénztár.

Nyomtatvány letölthető honlapunkról. Amennyiben elektronikus ügyintézésre regisztrált, Személyes tárhelyén keresztül, kizárólag elektronikusan is megküldheti a nyomtatványt.

Oldal teteje

Társkártya igénylés

Bejelentett szolgáltatásra jogosultjaik részére lehetőség van társkártya igénylésre az arra szolgáló Kártyaigénylő lapon. Amennyiben elektronikus ügyintézésre regisztrált, Személyes tárhelyén keresztül, kizárólag elektronikusan is megküldheti a nyomtatványt.

A társkártya díja 2.000 Ft, melyet a megrendelés alapján a Pénztár automatikusan a tag egyéni számlája terhére számol el. Fontos: Időszakos akció keretében 2018. december 31-ig igényelt, főkártyához tartozó első társkártya díja ingyenes.

Oldal teteje

Kártya elvesztése, megrongálódása, lopás és névváltozás miatti kártyacsere

Amennyiben MKB Egészségkártyáját elveszíti, ellopják vagy megrongálódik, esetleg névváltozás miatt újat szeretne, úgy az alábbi teendői vannak:

  • Elvesztés vagy lopás esetén a Kártyát a Kártyaközpontnál le kell tiltatni (minden nap 8-20 óra között): (1) 238 0361
  • Ki kell tölteni egy Kártyaigénylő lapot - jelezve rajta a kártyapótlás tényét. Amennyiben elektronikus ügyintézésre regisztrált, Személyes tárhelyén keresztül, kizárólag elektronikusan is megküldheti a nyomtatványt.

A kártya lejártát követően az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2.000 Ft-ért biztosít új kártyát.

Oldal teteje

Önkéntes pénztári befizetések adókedvezménye

Az SZJA tv. alapján az önkéntes pénztári egyéni-és a munkáltatói befizetések, illetve támogatói adomány összege után 20%-os, valamint az egészségpénztári számlán történt tagi lekötés, és a prevenciós szolgáltatások összege után további 10%-os adókedvezmény vehető igénybe.

Az igénybe vehető adókedvezmény felső határa a befizetett összeg 20%-a, maximum évi 150.000 Ft, mely 750. 000 Ft befizetése mellett érhető el. A pénztári adókedvezmény kortól, jövedelemhatártól, más adókedvezményektől függetlenül vehető igénybe. Az önkéntes egészségpénztári, nyugdíjpénztári és önsegélyező pénztári befizetések adókedvezményét összevontan kell kezelni, együttes összegük mértéke nem haladhatja meg az évi 150 000 Ft-ot.

Az adóvisszatérítés összegét az adóhatóság a magánszemély önkéntes pénztári számláján írja jóvá. Amennyiben a tárgyévben több önkéntes pénztári számlára történt adóvisszatérítésre jogosító befizetés, esemény, az adókedvezmény összegének utaláshoz csak egy pénztári számla jelölhető meg, melyről a pénztártagnak az adóbevallásában szükséges nyilatkoznia.

Az egészségpénztári egyéni számlán legalább 24 hónapra lekötött tagi lekötés, és a tárgyévi prevenciós szolgáltatások kifizetett összege utáni 10%-os adókedvezmény érvényesíthető, a fentiek szerinti 150. 000 Ft-os felső korláton belül.

Adókedvezmény igénybevételéhez információk


A pénztári adó-visszatérítés szabályairól az 1995. évi CXVII. törvény 44/A §-a rendelkezik.

Az adókedvezmény a Pénztár által az adóévet követő, legkésőbb február 15-ig kiállított igazolás alapján vehető igénybe (minden olyan adókedvezményre jogosító befizetésről, mely a Pénztár számlájára tárgyév december 31-ig beérkezett, vagy kedvezmény igénybevételére jogosító esemény történt). A pénztár a kedvezményre jogosító befizetésekről a tárgyévet követő január 31-éig adatszolgáltatást teljesít az Adóhatóság részére. A rendelkezés és a pénztári adóvisszatérítés a tag egyéni, különböző SZJA- kedvezmények érvényesítését követően fennmaradó személyi jövedelemadója terhére történhet. Az átutalás feltétele, hogy a tagnak ne legyen az Adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása, és az adóbevallása alapján fizetendő adóját megfizette. Nem tehet nyilatkozatot az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja, kivéve, ha a pénztári tagsága más pénztárba történő átlépéssel szűnt meg. Amennyiben a teljesítés időpontjában a magánszemély már nem tagja a pénztárnak, a pénztárnak jogszabályi kötelessége visszautalni a NAV-hoz az adóvisszatérítés összegét, és az adózónak kell igazolnia a NAV felé, hogy tagsági viszonya neki fel nem róható okból szűnt meg (SZJA törvény 44/A § (2) d pont).

A rendelkezésnél az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár adószámát (18232761-1-41) és bankszámlaszámát (10300002-20177920-00003285) kell feltüntetni (A rendelkezés adott évi pontos módját a NAV az éves adóbevallási nyomtatványban adja meg.)

A Pénztár az Adóhatóság által átutalt teljes összeget - működési és likviditási költség levonása nélkül - a Pénztártag számlájára helyezi át. Az adóvisszatérítés összege a pénztártagsága alatt bármikor felhasználható, következő év(ek)re átvihető.

Miért érdemes egyénileg befizetni a Pénztárba

Az alábbi táblázatban néhány példában bemutatjuk, hogyan költhet legalább 12%-al többet az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztáron keresztül:

Tagi befizetés

Befizetésből egyéni számlára kerülő összeg

SZJA rendelkezés egyéni számlára (20%)

Összes elkölthető egyéni számláról

Befizetéshez viszonyított többletköltési lehetőség

Többletköltés

a befizetés

százalékában

1.

2.

3.=1*0,2

4.=2.+3.

5.=4.-1.

6.=5./1.*100

60 000

55 200

12 000

67 200

7 200

12,0 %

200 000

185 750

40 000

225 750

25 750

12,9 %

500.000

472 250

100 000

572 250

72 250

14,5 %

750.000

711 000

150 000

861 000

111 000

14,8 %

Oldal teteje

Kétéves lekötés - adókedvezménnyel

A Pénztártag - külön nyilatkozattal - egyéni számlájának meghatározott részét a rendelkezéstől számított két évre lekötheti. Amennyiben elektronikus ügyintézésre regisztrált, Személyes tárhelyén keresztül, kizárólag elektronikusan is megküldheti a nyomtatványt.
E rendelkezéssel a tag vállalja, hogy a lekötött összeget a kétéves időtartamon belül nem veszi igénybe. A lekötött összeg 10%-ának megfelelő összegről rendelkezhet egyéni egészségszámlája javára a Pénztártag, a korábbi befizetés jellegétől függetlenül. .
Idő előtti feltörés esetén a feltört összeg után a tagnak (20 %-os mértékben) adóznia kell.

Oldal teteje

Önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépés

A Pénztártag az Öpt. a 2. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott nyugdíjkorhatár betöltésekor önkéntes nyugdíjpénztárba átléphet. Önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépést a Pénztártag a befogadó pénztár által Pénztárunknak megküldött "Befogadó nyilatkozat"-tal és a befogadó pénztár által is hitelesített "Belépési nyilatkozat"-tal / „Tagsági okirat„-tal, amennyiben tartalmazza az átlépés tényét, vagy az „Átlépési nyilatkozat„-tal kezdeményezhet.
A Pénztár az átlépési kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatja a Pénztártagot a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján a nyugdíjszolgáltatás adómentes igénybevételéhez szükséges tagsági jogviszony időtartamáról, amely abban az esetben irányadó, ha a tag az átvevő pénztárnak az Szja tv. szerinti időtartamnál rövidebb ideje tagja. Amennyiben a tag a Pénztár tájékoztatása kézhezvételét követően, annak ismeretében harminc napon belül megerősíti átlépési kérelmét, úgy a Pénztár teljesíti azt.
Az átlépésről a Pénztár a tag részére „Átlépéskori kifizetés elszámolás„-t készít és küld. A befogadó pénztárat az átlépésről, a tagi elszámolás tartalmáról, az átutalt összegről a Pénztár egyidejűleg írásban értesíti. Az átléptetéssel egyidejűleg a Pénztár Elszámolási Szabályzatának megfelelően a tag egyéni számláján nyilvántartott összeget, csökkentve a kilépési költséggel valamint a tag Pénztárral és szolgáltatóval szembeni tartozásával (kártyás zárolt tételek), a Pénztár átutalja a befogadó pénztárhoz a tag számára. A kilépési költség 4.000 Ft.
Bővebb információ az Öpt. a 2. § (5) bekezdés a) pontja és a Pénztár Alapszabályának 5.5.1.3.1. pontja.

Oldal teteje

Pénztártagság nyugdíjba vonulás esetén

Javasoljuk, hogy ne szüntesse meg a tagságát a nyugdíjazás miatt, hiszen a számla megtartása nem jár plusz költséggel, az egyéni számláján összegyűlt összeg után a Pénztár a hozamot negyedévente - adómentesen - jóváírja, és az összeget felhasználhatja, akár évek múltán is, továbbá a kilépésnél a bent lévő összegnek közel felét elveszíti (kilépés lásd alább).

Amennyiben nyugdíjba vonulás után is vállal munkát, s keletkezik SZJA-s jövedelme, amiből - az egyéni befizetései után - akár évente 150.000 Ft-ot is visszaigényelhet. (Adókedvezményről bővebben itt).

Oldal teteje

Pénztárból való kilépés

A Pénztártag tagságát bármikor megszüntetheti. A bejelentést minden esetben - eredeti aláírással ellátva - írásban kell megtenni. Amikor a Pénztár tudomást szerzett kilépési szándékáról, attól az időponttól kezdve a szolgáltatás igénybevételére a Pénztártag nem jogosult. A kifizetés a bejelentéstől számított 15 napon belül megtörténik. A kilépés díja 4.000 Ft.

A kilépéskor az egyéni számlából a Pénztár levonja a kilépési díjat, valamit az SZJA összegét, s ezzel csökkentve utalja át a Pénztártag által megadott bankszámlaszámra vagy igény esetén postaköltség levonását követően a megadott postacímre.

Oldal teteje

Teendők Pénztártag elhalálozása esetén

A Pénztártag halála esetén a tagsági jogviszonya azonnal megszűnik, egyenlegét a haláleseti kedvezményezett(ek) - a rendelkezés százalékában -, illetve annak hiányában a törvényes örökös kapja meg. A haláleset miatti kifizetést - az esetleges postaköltségen felül - egyéb költség (adó, illetve kilépési díj) nem terheli.

Az elszámoláshoz a Pénztárba be kell küldeni a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, valamint a "Kedvezményezett/örökös rendelkezése az elhunyt Pénztártag egyéni számlájának részéről" nyomtatványt.

Amennyiben a Tag haláleseti kedvezményezettet nem jelölt, és rendelkezésre áll a közjegyző hagyatékátadó végzése, úgy a kifizetéshez annak másolatát is csatolni kell.

Oldal teteje

Új szolgáltatók ajánlása

A Kormányrendelet szerint a szolgáltatások elszámolása bizonyos esetekben a Pénztár és a szolgáltató között meglévő szolgáltatói szerződés esetén lehetséges.

Bizonyos esetekben (pl. gyógyszervásárlás, gyógyászati segédeszköz vásárlás) nem szükséges a szolgáltatói szerződés, azonban az MKB Egészségkártya elfogadásának érdekében a Pénztár szerződést köt a szolgáltatóval. Ezen szolgáltatók ugyancsak szerződött (kártyaelfogadásra szerződött) partnerek.

Amennyiben olyan szolgáltatónál szeretne szolgáltatást igénybe venni, akivel még nincs az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak szerződése, kérjük az alábbi adatokat adja meg faxon, e-mailen, vagy a levélben:

  • szolgáltató neve,
  • szolgáltató tevékenysége,
  • megkeresendő személy neve, pontos cím (irányítószámmal),
  • szolgáltató e-mail címe.

Ezt követően írásban megkeressük a szolgáltatót szerződéskötés céljából.

Igény esetén a szerződés a honlapról is letölthető, melyet a kitöltés és aláírás után 2 példányban (a kért mellékletekkel csatolásával) kell a Pénztárba beküldeni. A kötelező mellékletek hiányában a szerződés nem fogadható el.

Oldal teteje

Az MKB csoport ajánlata az egészség- és önsegélyező pénztári tagok részére

MKB Egészség Plusz Hitelkártya

  • MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjaként – amennyiben megfelel az MKB Bank által meghatározott igénylési feltételeknek - MKB Egészség Plusz Hitelkártyát igényelhet. A normál hitelkártyaként rendelkezésre bocsátott MKB Egészség Plusz Hitelkártya használatával még többet fordíthat tervezett vagy esetleg váratlanul fellépő egészségügyi kiadásaira.
  • A vásárlások után nyújtott 1%-os – egyéni befizetésnek minősülő - pénzvisszatérítés az egészségpénztári számlájára, valamint a későbbiekben a visszatérítés után igénybe vehető 20%-os adó-visszatérítés lehetőséget ad megtakarítani az egészségére, a hitelkártya pedig segítséget nyújthat a mindennapi és a váratlan pénzügyi helyzetek megoldására.

További részletek az MKB Egészség Plusz Hitelkártyáról a bank honlapján olvashatók.

Az MKB-Csoport által ajánlott termékekkel és hitelekkel kapcsolatos további információkat a www.mkb.hu honlapon olvashat, vagy érdeklődhet munkatársainktól az MKB TeleBANKár 06 40 333 666 telefonszámán, illetve bármely MKB bankfiókban.

A jelen tájékoztatás nem teljes körű, hirdetésként kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül az MKB Bank Zrt. részéről nyilvános ajánlattételnek.

Oldal teteje

MKB Nyugdíjpénztár

Az MKB Nyugdíjpénztár piaci pozíciója és tapasztalata, valamint az MKB Bank támogatása révén a pályakezdőktől a nyugdíj előtt álló tagjainak egyaránt biztonságos és magas színvonalú szolgáltatást nyújt.

Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágon a piacvezetők közé tartozik és a pénzügyi piacon a legalacsonyabb költséget igénylő megtakarítási lehetőség.

Az MKB Nyugdíjpénztár önkéntes ágának 88 500 fős taglétszáma és 105,4 milliárd forintot meghaladó vagyona hatékony gazdálkodási feltételeket biztosít. Hagyományosan konzervatív befektetés politikája teszi lehetővé a megtakarítások reálértékének megőrzését és gyarapítását. Erre biztosíték a vagyonkezelő szakmai tudása, tapasztalata és a nyugdíjpénztár befektetéseinek eddigi eredményei.

Adókedvezmény maximális kihasználása az MKB Önkéntes Nyugdíjpénztáron keresztül

Amennyiben nem csak önkéntes egészségpénztár, hanem önkéntes nyugdíjpénztárban is tag, a két pénztártípusra együttesen maximum 150.000,- Ft (összesen 750.000 Ft egyéni befizetés után), adókedvezmény vehető igénybe.

Nyugdíjas éveiben is szeretné megtartani a megszokott életszínvonalát? Javasoljuk lépjen be az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágába is!

Az MKB Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjai 3 éves pénztártagság esetén tagi kölcsönt vehetnek fel, 10 éves tagság esetén leköthetik megtakarításuk 50%-át, mely pénzintézeti hitel fedezetéül szolgálhat. A Pénztár megtakarításai mentesek a kamatadó megfizetése alól és az adókedvezményről történő rendelkezés meghatározásakor nincs jövedelem felső határ.

A pénztárból történő 10 éves tagság utáni hozamkifizetés három évente, valamint a nyugdíjszolgáltatás adó- és járulékmentes.

Az MKB Nyugdíjpénztár Önként szeretettel várja az Ön és kedves hozzátartozói jelentkezését. Telefon: (1) 268-7001, E-mail: ugyfel@mkbnyp.hu, Honlap: www.mkbnyp.hu.

Oldal teteje

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÓSOK ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Fizetés készpénzzel

Készpénzzel fizethet bármely szolgáltatási helyen, ha még az adott szolgáltató fizetésre nem fogadja el az Egészségkártyát, illetve akkor is, ha nincs Önnél az MKB Egészségkártya vagy ha egyelőre nincs elegendő fedezete a Pénztárban.

Készpénzes fizetéskor számlát kell kérni a számlázási tudnivalókban leírtak szerinti névre, s azt az Igénybejelentő nyomtatvány csatolásával, a Pénztárba beküldeni. A számlázással kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban olvashat.

Oldal teteje

Számlázással, számlákkal kapcsolatos tudnivalók

Felhívjuk figyelmét, hogy csak eredeti számla, bizonylat fogadható el; nyugta, blokk, számlamásolat és előlegszámla nem.

Készpénzes vásárlás esetén a Pénztártag, kártyás fizetés esetén a Szolgáltató küldi be a Pénztárba a számla eredeti példányát.

  • Készpénzes számlát minden esetben az Igénybejelentő nyomtatvány csatolásával kell beküldeni.
  • A számlát számlázási tudnivalókban leírtaknak megfelelően kell kiállítani. Kérjük minden esetben a számlán szerepeljen a Pénztártag/ Jogosultja neve és a Pénztártag tagi azonosító száma.
  • A beküldendő számlákon csak olyan szolgáltatások, termékek szerepelhetnek, amelyek a Pénztárban elszámolhatóak, engedélyezettek, ezért kérjük tagjainkat, hogy vásárláskor az egészségpénztári tételekről szíveskedjenek lehetőség szerint külön számlát kérni.
  • Ha az eladó nem tud vagy nem akar az egészségpénztári tételekről külön számlát kiállítani, akkor az elszámolandó termék/szolgáltatás aláhúzásával, a számla végösszegének javításával és aláírásával jelezze a Pénztártag a kívánt összeg kifizetési igényét (esetleges hiánypótlás lehetőségét).
  • Ha a számla valamilyen oknál fogva nem számolható el, a Pénztár a számlát a tagnak teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát, az esetleges hiánypótlás lehetőségét.
  • Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek általában nem számolhatóak el (pl: kerékpárjavítás, teniszütő húrozás, tartozékok cseréje, elem, stb.), így az utólagos alkatrészbeszerzés, tartozékvásárlás, javítás, karbantartás, üzemeltetés egyéb feltételei nem finanszírozhatók. Kivétel ez alól a következő:
    • Szemüveg, egészségvédelmi célú napszemüveg, alkatrészei, javítása, kontaktlencse tartozékai (pl. ápolófolyadék);
    • Szemüveg vásárlásakor az egyéb kiegészítők (szemüvegtok, tartószár, stb.)
    • Hallásjavító készülékhez elem, alkatrész és javítás;
    • Kerekesszékhez alkatrész;
    • Alkatrészvásárlás kizárólag abban az esetben számolható el, ha az az orvostechnikai eszközzel, gyógyászati segédeszközzel, sporteszközzel egy időben, egy helyen, egy számlán feltüntetve szerzi be. Az utólagos, egy-egy darabos tartozék vagy alkatrész beszerzés nem számolható el. (Vigyázat: a sporteszköz vásárlása SZJA köteles!)
    • Egyes sporttevékenységeknél kis tételű, a tevékenység gyakorlása során folyamatosan elfogyó termékek kerülnek felhasználásra, melyet rendszeresen be kell szerezni (pl: teniszlabda, pingponglabda, horgászzsinór, ólom, horgok, stb.). Ezek a fogyó kiegészítő sporteszközök elszámolhatóak. (Vigyázat: a sporteszköz SZJA köteles!)

Oldal teteje

Számlák beküldése, kifizetése

A készpénzfizetési számlákat összesítve - minden esetben az Igénybejelentő nyomtatvány csatolásával - küldjék be postacímünkre: MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1821 Budapest.

Tekintettel arra, hogy utalás csak 2.000 Ft értékhatár felett lehetséges, kérjük, hogy csak akkor küldjék be a számlákat, ha azok összértéke meghaladja a 2.000,- Ft-ot.
A számlák feldolgozása és az utalás folyamatos, a beérkezéstől számított 10 banki munkanapon belül (december és január hónapokban 15 munkanapon belül) átutalásra kerül az igénybevett szolgáltatás összege, amennyiben az előírtakat tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egy Igénybejelentő nyomtatvánnyal beérkezett számlák egyszerre kerülnek elszámolásra, azokat a Pénztár egyszerre, egy számlaként kezeli.

Az Egészségkártyával történt fizetés esetén a számlát a szolgáltató küldi be a Pénztárba.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Pénztár a nyilvántartása szerint - a levelezési információk alapján - téves lakcímmel rendelkező tagok egyéni számláját zárolja és készpénzes kifizetést nem teljesít, ill. kártyazárolást (kártyával történő vásárlást) nem engedélyez addig az időpontig, amíg a helyes lakcím bejelentése meg nem történik a Pénztárba.

Felhívjuk a figyelmét, hogy nem áll módunkban elfogadni a számlákat, ha:

  • nem elfogadható szolgáltatást vesz igénybe,
  • a nyilvántartásunkban nem szerepel a tagnak és/vagy szolgáltatásra jogosultjának az egyes jogszabályban előírt szolgáltatáshoz érvényes orvosi javaslata,
  • a számlán szereplő szolgáltatásra jogosult nincs bejelentve,
  • ha a szolgáltatóval a Pénztár nem áll szerződésben, ám ennek meglétét a Kormányrendelet előírja,
  • tévesen, vagy szabálytalanul kiállított számlát, bizonylatot juttat el a Pénztárba,
  • számlamásolatot (nyugtát) juttat el a Pénztárba,
  • Igénybejelentő nyomtatvány nélkül küldi be a készpénzes számlát a Pénztárba,
  • az Igénybejelentő nyomtatványon nem szerepel a Pénztártag aláírása,
  • adóköteles termék vagy szolgáltatás szerepel a számlán, azonban arról a Pénztártag az Igénybejelentő nyomtatványon nem rendelkezett.

Oldal teteje

A Pénztár szolgáltatásnyújtásának időpontja

A Pénztár pénzforgalmi szemléletű könyvvezetést köteles végezni. A Pénztár a tagnak szolgáltatást a szolgáltatásra vonatkozó számla elismerésével, annak az egyéni számláról történő kifizetésével nyújt. Ennek megfelelően a Pénztárban a szolgáltatás nyújtásának időpontja az a nap, amelyik napon a tag egyéni egészségszámlájáról ténylegesen kifizetésre kerül a szolgáltatás ellenértéke.

Készpénzes számla esetén tehát a tag, kártyás fizetés esetén a szolgáltató részére a Pénztár által történt utalás (terhelés banki) napja számít a szolgáltatás nyújtása időpontjának, függetlenül a szolgáltató számláján szereplő teljesítési időponttól (számla kiállításának keltétől), illetve a kártyaengedélyeztetés (lehúzás) időpontjától.

Oldal teteje

Számlakifizetés két részletben

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár lehetőségként biztosítja, hogy ha a benyújtott készpénzes számla(k) meghaladja(k) az egyéni számla egyenlegét, de eléri az 5.000 Ft-ot, a Pénztár két részletben számolja el a szolgáltatást:

  • az első részletet a számla benyújtását követő 10 banki munkanapon belül az egyéni számla szabad egyenlegének mértékéig utalja a Pénztár,
  • a második részletet a Pénztár a teljes fedezet egyéni számlán való megjelenését követően utalja.

Amennyiben a benyújtott készpénzes számla meghaladja az egyéni számla szabad egyenlegét azonban az nem éri el az 5.000 Ft-ot, a Pénztár egyszerre számolja el a szolgáltatást: a számla ellenértékét a Pénztár a teljes fedezet egyéni számlán való megjelenését követő 10 banki munkanapon belül utalja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az egy Igénybejelentő nyomtatvánnyal beérkezett számlák egyszerre kerülnek elszámolásra, azokat a Pénztár egyszerre, egy számlacsomagkéntkezeli.

Amennyiben a számla(k) benyújtásától számított 120 napig nincs elegendő összeg a teljes kifizetésére, a 120. napon rendelkezésre álló szabad egyenleg erejéig fizeti ki és számolja el a Pénztár a szolgáltatás összegét, a számla(k) ki nem fizetett részére további kifizetés nem igényelhető.

Ameddig egy (vagy több) számla a fentiek miatt kifizetésre vár, úgy a Pénztár fedezethiány miatt nem tud további számlát kifizetni. Költhető egyenlegként a számlán 0 Ft jelenik meg. A számla teljes, vagy a 120 nap eltelte után a részbeni kifizetést követően a fennmaradó összeg, illetve beérkező befizetés már ismét szabad egyenlegnek számít.

Oldal teteje

Külföldi számla elszámolása

Az MNB kapcsolódó állásfoglalása a külföldi számlák elszámolhatóságáról: "A jogalkotó elsősorban a hazai szolgáltatások és termékek finanszírozását engedélyezi az egészségpénztáraknak. A törvény ugyanis az egészségpénztári szolgáltatások zömét a magyar jogszabályokra hivatkozva definiálja, vagyis e szolgáltatások esetében fogalmilag is kizárt, hogy külföldiek legyenek. Ez a szabályozási elv alapvetően abból következik, hogy az egészségügyi szolgáltatás különleges szolgáltatásnak minősül, vagyis egyes hazai előírások, intézmények és hatóságok szerepe a harmonizációs szabályok mellett is megkerülhetetlen. Ez a szabályozási elv vonatkozik egyébként az orvostechnikai eszközökre is, amelyek gyártására, forgalmazására vonatkozó szabályok a leginkább harmonizáltnak tekinthetők. Azon szolgáltatások esetében, ahol ez az elv nem érvényes (pl. sporttevékenység, sporteszközvásárlás) az elszámolhatóságot gyakorlatilag korlátozza az a szabály, hogy az elszámolás alapjául szolgáló bizonylatnak meg kell felelnie a hazai előírásoknak."

Az állásfoglalás alapján Pénztárunk kizárólag külföldön vásárolt sporteszközt számol el, ha az alábbi egyéb (a magyar számviteli szabályoknak megfelelő alaki és tartalmi) feltételeknek is megfelel a számla. (Fentiek alapján semmilyen más külföldön igénybe vett szolgáltatást, így orvosi szolgáltatást, ill. gyógyszer, szemüveg, vagy más termék vásárlását nem számolhatja el a Pénztár akkor sem, ha az esetleg egyébként azonos lenne a hazaival.) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sporteszköz vásárlása SZJA köteles terméknek minősül.

Külföldi számlát az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár az alábbiakban fogad be:

  • szabályos számla (pl. Rechnung (német), Bill/Invoice (angol), Conto (olasz)) eredeti példánya kerül beküldésre (Áfa (Mwst., Tax, IVA, stb.) feltüntetésével)
  • a számlában a külföldi szolgáltató (a bizonylat kiállítója) feltünteti vevőként a tag, szolgáltatásra jogosult nevét, lakcímét, tagi azonosító számát
  • a számlára a termék megnevezése magyarul is rá van írva. (A fordításnak nem szükséges hitelesítettnek lennie, a Pénztártag is rávezetheti, illetve helyhiány esetén csatolható a fordítás külön papíron is.)
  • Külföldi számlákat is - a magyar számlákhoz hasonlóan - minden esetben az Igénybejelentő nyomtatvány csatolásával fizeti ki a Pénztár.
    Külföldi fizetőeszközben kiállított számla esetén az ellenérték kifizetése a számla ellenőrzése napján érvényes MKB deviza eladási árfolyamon számított Ft ellenértéken történik.

Oldal teteje

Számlák érvényessége, benyújtási határideje

A készpénzes számla a pénztártagság alatt (a Belépési nyilatkozat záradékolásának napjától az esetleges kilépés bejelentéséig) bármikor - a kiállítás dátumától függetlenül - benyújtható, akár évek múltán is.

Fontos tudnivaló, hogy a számlák elszámolása minden esetben a Pénztártagnak, kártyás fizetés esetén a Szolgáltatónak történő kifizetés időpontjában érvényben lévő szabályzatok szerint történik.

Oldal teteje

Jogalap nélküli igénybevétel és a visszafizetés lehetősége

A pénztárban felhasználható pénzösszegek adómentességgel, vagy adókedvezménnyel kerültek az egyéni számlára. Ezért törvény és kormányrendelet szabályozza az elköltésük körülményeit, beleértve az igénybe vehető szolgáltatásokat és egyes esetekben ezek különleges feltételeit.

A pénztárban csak a jogszabályokban engedélyezett szolgáltatások, az előírt feltételekkel számolhatók el. Jogszabályban (továbbá a Pénztár Alapszabályában és Szolgáltatási Szabályzatában) nem szereplő szolgáltatás, ill. nem az előírt feltételekkel igénybe vett szolgáltatás jogalap nélküli, vagy más megfogalmazásban jogosulatlan szolgáltatás.

Jogalap nélküli igénybevételnek számít, tehát nem számolható el a Pénztárban, ha

  • nem elszámolható szolgáltatást vesz igénybe, vagy nem elszámolható terméket vásárol,
  • hiányzik az igénybe vevő orvosi javaslata, holott a Kormányrendelet azt a szolgáltatás igénybevételéhez előírja,
  • nincs bejelentve az igénybe vevő szolgáltatásra jogosultként,
  • nincs szerződés az adott szolgáltatóval, holott a Kormányrendelet azt előírja.

Ha a készpénzes számla a fentiek miatt nem számolható el, úgy azt a Pénztár a Pénztártagnak teljesítetlenül visszaküldi, feltüntetve a visszaküldés okát, az esetleges hiánypótlás lehetőségét.

Amennyiben kártyás vásárlás esetén vesz igénybe olyan szolgáltatást amely nem számolható el, úgy az - mint jogalap nélküli igénybevétel - adóköteles jövedelemnek minősül, s arról a Pénztár a Tag részére értesítést küld.

Ha jogalap nélküli szolgáltatás igénybevétele állapítható meg a tagnál, úgy a tagot - az érvényben lévő jogszabály alapján - SZJA és SZOCHO bevallási és fizetési kötelezettség terheli.

Ha a Pénztártag a jogalap nélküli szolgáltatás összegét az értesítésben megadott határidőig visszafizeti, vagy a bizonylatok hiányát (hiányzó orvosi javaslat, nem bejelentett szolgáltatásra jogosult) időben pótolja, úgy az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Tag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható.

Ha a jogalap nélküli igénybevétel összegétől magasabb összeget fizet be, a Pénztár a többlet összegét tagi (egyéni) befizetésként kezeli.

Amennyiben nem érkezik be időben a visszafizetés, vagy a hiányzó bizonylatok, akkor a jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatások összegét a Pénztár a NAV részére jelenti a havi adóbevallásban és arról a tagnak adóigazolást ad ki negyedévente, ill. év végén.

Oldal teteje

Garancia miatti számla ügyintézés

Termék vásárlása esetén amennyiben a számla eredeti példányára reklamáció, jótállás, garancia, stb. miatt szüksége van, úgy az alábbi teendői vannak:

  • A számla beküldésekor írásban jeleznie kell, hogy igényt tart az eredeti számlára, garancia miatt.
  • Amennyiben egészségkártyával történt a fizetés, vagy a már korábban benyújtott és kifizetett számlára van szüksége, úgy azt ugyancsak kizárólag írásban, saját kezű aláírással ellátott levélben vagy faxon kérheti a Pénztártól.
  • A kérés alapján a Pénztár a kifizetést követően az átutalás tényét rávezeti a számla eredeti példányára, hitelesíti az igazolást, majd az eredetit visszaküldi a Pénztártag részére, a másolatot pedig a számviteli nyilvántartásba helyezi. A garancia miatt visszaküldött számla a Pénztárba ismételten nem nyújtható be.

Oldal teteje

Visszafizetés (sztornó) a Pénztártagnak

Ha bármilyen okból a Pénztárban már elszámolt (kifizetett) szolgáltatás/termékvásárlás árának részbeni vagy teljes visszafizetésére kerül sor, azt a szolgáltató - a szigorú törvényi előírások miatt - készpénzben a Pénztártagnak nem teljesítheti, a Pénztártag visszáru miatti készpénzt nem vehet át.

A visszáruról, vagy utólagos engedményről a szolgáltatónak sztornó számlát kell kiállítani, annak a Pénztártag aláírásával ellátott eredeti példányát a Pénztárba kell küldenie.
Ezt követően a sztornó számla ellenértékét a szolgáltató átutalja a Pénztár bankszámlájára, jelölve a Tag nevét és tagi azonosítóját (kártyaszámát). A jóváírt összeg ezután ismét a Pénztártag egyéni számlájára kerül, levonások nélkül.

Oldal teteje

Ha nincs annyi fedezete, mint amennyibe a szolgáltatás kerül

Amennyiben a szolgáltatás összege nagyobb, mint a rendelkezésre álló összeg, az alábbiak szerint járhat el:

a./ Ön készpénzben kifizeti a szolgáltatás teljes értékét a szolgáltatónak. Számlát kér, s Igénybejelentő nyomtatvány segítségével benyújtja a számlát a Pénztárba.

Fedezet esetén 10 banki munkanapon belül az összeg átutalásra kerül az Ön részére. Fedezethiány esetén - min. 5.000 Ft meglétekor - 2 részletben történik meg a kifizetés. Részletes tudnivalókról itt tájékozódhat.

b./ A fedezethiány összegét előre átutalja (befizeti) az egyéni számlájára. Így a teljes összeg rendelkezésére áll. Az összeg beérkezése után kártyával fizethet. Az előre fizetés azért is előnyös, mert az egyénileg befizetett összegre 20%-os adókedvezmény, valamint a Pénztárban lévő összeg után időarányosan hozam jár. (Részletekről itt tájékozódhat.)

Figyelem: Befizetésnél számolni kell a max. 7,1 % működési-likvid költséglevonásával is. A befizetendő teljes összeget úgy tudja kiszámítani, ha a szükséges nettó összeget elosztja 0,929-vel. Ha tehát pl. 25.000,- forint "hiányzik", akkor 25.000:0,929= 26.910,- Ft-ot kell legalább befizetni. (Tekintettel a sávosan csökkenő költségekre, 100.000 Ft befizetése után csökkenő levonással lehet számolni.) Az összeg kiszámolásához ajánljuk Kalkulátorunkat.

Oldal teteje

Tagság a hozzájárulást adó munkaviszony megszűnése esetén

Az egészségpénztári tagság nem függ össze a munkahellyel, még ha főként a munkáltatótól kapta is a hozzájárulást. Munkaviszony megszűnésétől, változásától függetlenül a tagsági jogviszony fennmarad, amíg fedezet van a számlán a Pénztár a tagsági jogviszonyt nem szünteti meg.

Az egyéni számláján összegyűlt összeg - adómentesen - kamatozik, a Pénztár a hozamot negyedévente jóváírja az egyéni számlán. A számla fenntartása nem jár plusz költséggel.

Ha az új munkáltató is biztosít egészségpénztári juttatást, akkor a tagság megtartása esetén nem kell újra belépési díjat fizetni, csak közölni kell a Pénztár nevét és tagi azonosítóját a munkáltatójával. (Amennyiben még nincs a munkáltató és a Pénztár között szerződés, az önkéntes pénztárválasztás jegyében a szerződés megköthető, a cég adatainak megadása esetén Pénztárunk is szívesen felveszi a kapcsolatot a cég illetékes vezetőjével.)

Amennyiben új munkáltatójánál nincs mód az egészségpénztári juttatásra, javasoljuk éljen az egyéni befizetés után járó adókedvezmény lehetőségével, ahol akár 150.000 Ft visszafizetéséről is rendelkezhet (bővebben lásd itt).

Oldal teteje

A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS A SZEMÉLYES ÁTVILÁGÍTÁSRÓL

Mi a pénzmosás?

Röviden úgy fogalmazhatjuk meg, hogy büntetendő cselekményekből származó vagyonok, pénzek legalizálása, látszólag törvényes pénzmozgással. A pénzmosás gazdasági bűncselekmény.

Oldal teteje

Miért kell a pénzmosás ellen fellépni?

A bűncselekmények, így a pénzmosás elleni fellépést törvény kötelezően előírja, szorgalmazza. Nagyon fontos azonban megérteni azt az összefüggést, hogy a pénzmosásnak és más gazdasági bűncselekménynek a haszonélvezői az elkövetők, viszont a társadalom, a gazdaság, végső soron minden adófizető állampolgár veszít az állam elől eltitkolt jövedelmekkel.

Oldal teteje

Mi az összefüggés a pénzmosás és a terrorizmus között?

A pénzmosás célja lehet egyéni haszonszerzés, de előfordulhat, hogy a "szennyezett" pénzek végső célja még durvább, azaz terrorista cselekmények finanszírozására kívánják fordítani.

Oldal teteje

A pénzmosás megelőzése milyen legfontosabb módon történhet?

A legfontosabb megelőzési intézkedéseknek tekinthetjük:

  • a pénzforgalom, a vagyonok mozgatása során olyan ügyfelek kiszolgálására kerüljön sor, akik legálisak, törvényesen, ellenőrzötten működnek: ezt a célt szolgálja az ügyfelek személyes, okmányaik alapján történő átvilágítása, azonosítása, amit a Pmt. kötelezően előír,
  • a pénzek elhelyezésének fázisában lehet a legkönnyebben a pénzmosásra utaló jeleket felfedezni, ezért a befizetések szabályosságának, körülményeinek ismerete, ellenőrzése nagyon fontos,
  • a pénzek felhasználásának körülményei szintén utalhatnak törvénytelenségre, ezek ellenőrzése is szükséges,
  • gyanú esetén a bejelentő teljes védelme mellett élni lehet és kell a hatósági eljárás kezdeményezésével.

Oldal teteje

Miért kell foglalkoznia a Pénztárnak a pénzmosás megelőzésével?

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírja az önkéntes kölcsönös biztosítópénztáraknak ügyfelei átvilágítását.

Oldal teteje

Mely Pénztárak tekintetében kell az átvilágítást elvégezni?

  • MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár
  • MKB Nyugdíjpénztár (csak önkéntes ágazat)

Pénztáranként külön-külön nyomtatványok használandók, a Pénztárak egyenként önálló jogi személyek, több pénztári tagság esetén a személyes átvilágítást minden pénztárban végre kell hajtani.

Oldal teteje

Kire vonatkozik a pénzmosási törvény?

A törvény hatálya kiterjed a Pmt. 1.§ (2) bekezdése alapján:

  • az Egészségpénztár pénztártagjaira,
  • az Egészségpénztár munkáltatói partnereire,
  • az Egészségpénztár részére történt adományozás esetén az adományozóra,
  • az Egészségpénztár vezető tisztségviselőire,
  • az Egészségpénztár alkalmazottjaira,
  • az Egészségpénztárral szerződésben álló olyan természetes és jogi személyre, aki, illetve amely a szerződése alapján a Pmt.-ben rögzített egyes feladatok Egészségpénztár nevében történő elvégzésére megbízást kapott és a megbízást elfogadta.

Nem terjed ki a Szabályzat a Tag haláleseti kedvezményezetteire, örököseire.

Oldal teteje

Ki az ügyfél a Pénztárban?

Az Egészségpénztárban ügyfél a Pmt. tekintetében:

  • a Tag,
  • a Munkáltató,
  • az Adományozó.

Tag, tagsági viszonnyal rendelkező személy az Egészségpénztárban kizárólag természetes személy lehet.

Oldal teteje

Mi az, hogy átvilágítás?

Ügyfél-átvilágításnak minősül az Egészségpénztár ügyfeleinek

  • azonosítása és
  • személyazonosságának igazoló ellenőrzése és
  • az előbbi tevékenység alapján az ügyfélről adatok rögzítése az Egészségpénztár nyilvántartásában.

Oldal teteje

Mikor kell az átvilágítást végrehajtani a Pénztártag tekintetében?

1. Pénztárba történő belépéskor

Az átvilágítás, az azonosítás új belépő, más pénztárból átlépő Tag esetében a belépéskor esedékes. Az azonosítás végrehajtását a Belépési nyilatkozat nyomtatványon kell dokumentálnia az Egészségpénztárnak.

2. Pénztárba történő belépés esetén, belépést követően külön eljárással

Amennyiben új belépő, átlépő Tag esetében a Belépési nyilatkozaton, a belépés során nincs mód az azonosítás végrehajtására, a Tag felvétele az Egészségpénztárba végrehajtható, ugyanakkor egyéni számláját kifizetés tekintetében az azonosítás végrehajtásáig zárolni, s erről a Tagot haladéktalanul értesíteni kell.

3. Még nem azonosított Pénztártag esetén

Az Egészségpénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkező, de nem azonosított Tagot legkésőbb 2014. 12. 31. napjáig kell azonosítani.

4. Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó szolgáltatás esetén

A korábban nem azonosított Tagot soron kívül azonosítani kell, amennyiben hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó szolgáltatást vesz igénybe. Az átvilágítás végrehajtásáig a kifizetést nem lehet teljesíteni.

5. Ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel

Ebben az esetben az azonosítást (újra) végre kell hajtani. Amennyiben alapos okkal vélelmezhető, hogy adminisztrációs hibáról, mulasztásról van szó, így pl. különösen a vélelmezhetően téves lakcímről, úgy a személyesen végrehajtandó teljes körű azonosítás mellőzésével az adatpótlás, adatmódosítás a Tag szabályszerű bejelentésével is végrehajtható.

Oldal teteje

Milyen módszerei vannak a magánszemély Pénztártag átvilágításának?

1. Teljes körű (normál) azonosítás

A Tag személyesen megjelenik az azonosításhoz, okmányait bemutatja, az okmányok érvényesek, azokról másolat készült vagy az adatok külön papíralapú bizonylaton dokumentálva lettek.

A Pénztár a következő adatokat köteles írásban rögzíteni:

  • családi és utónevét,
  • születési nevét,
  • állampolgárságát,
  • születési hely, idő,
  • anyja neve,
  • személyazonosító okmányai típusát, számát, jelét,
  • lakcímkártya számát és jelét,
  • állandó lakcímét,
  • értesítési (levelezési) címét, külföldi esetén magyarországi tartózkodási helyét.

Külföldi természetes személy esetében az azonosító okmány alapján kell a fenti adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet (ha van) dokumentálni.

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pénztár köteles megkövetelni a természetes személyektől az alábbi okmányok bemutatását, illetve nyilatkozatok megtételét:

  • magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosító, tartózkodási jogot igazoló okmánya,
  • külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy nyilatkozatát, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e,
  • kiemelt közszereplőnek minősülő külföldi természetes személy esetén nyilatkozatot a pénzeszközök forrására vonatkozóan.

Nem fogadható el azonosítási okiratként a TB kártya, a NAV adókártyája, vagy egyéb más irat.

Az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell, lejárt okmány nem fogadható el.

Amennyiben a Pénztártag kifejezetten, írásban hozzájárul okmányainak másolásához, az okmányokról másolat készíthető. A másoláshoz való hozzájárulása önkéntes, nem kötelező, de a hozzájárulást írásban kell megadni. Amennyiben az okmányok másolásához a Pénztártag nem járul hozzá, és/vagy adatait külön írásban nem adta meg az okmányai bemutatásakor, úgy az adatok papíralapú rögzítését az okmányok alapján az azonosítást végzőnek kell elvégeznie.

2. Fokozott azonosítás

Fokozott ügyfél-átvilágítást kell végezni a következő esetekben:

  • az ügyfél nem jelent meg személyes átvilágítás céljából: Távollévő természetes személy esetén ellenőrizendő és rögzítendő a következő adatállomány:
    • családi és utónév,
    • születési név,
    • állampolgársága,
    • születési helye, ideje,
    • anyja neve,
    • személyazonosító okmány típusa, száma és jele,
    • lakcímkártya száma és jele,
    • (állandó) lakcíme,
    • értesítési (levelezési) címe, külföldi esetén magyarországi tartózkodási helye.

Az ellenőrzéshez a személyazonosságot igazoló okmányok hiteles másolatai szükségesek, melyeket az érintett személy nyújt be (küld meg) az Egészségpénztárnak. Okirat hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

  • magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette a hiteles másolatot, és azt ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el, vagy
  • magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, mely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja, vagy
  • a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

A hitelesített okiratokat kell az Egészségpénztár részére megküldeni, s ezek alapján kell az Egészségpénztár nyilvántartásában az azonosítás megtörténtét rögzíteni.

  • külföldi lakóhellyel rendelkező kiemelt közszereplő ügyfélnél (PEP)

Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél köteles minden esetben a Pénztár részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is.

Oldal teteje

Leendő Pénztártag hogyan tudja magát beazonosítani?

A belépni szándékozó személy új típusú Belépési nyilatkozatot tölt ki legalább egy példányban. A nyomtatvány tartalmazza a Pmt. szerinti azonosítási adatokat és az azonosítás elvégzésének adatait is. A magánszemély elküldheti a honlapon keresztül is a nyomtatványt az Egészségpénztárba, de szükséges eredetben is megküldenie.

A belépő személy a kinyomtatott nyilatkozatpéldánnyal megjelenik személyesen az Egészségpénztár ügyfélszolgálatán, vagy az Egészségpénztár alkalmazottjánál, vagy a Tagszervezőnél, vagy az Egészségpénztár megbízottjánál (pl. MKB bankfiókban).

Bemutatja a Belépési nyilatkozatot és átadja az okmányait. Amennyiben hozzájárult okmányai másolásához a Belépési nyilatkozaton, úgy az okmányokról másolat készül és a másolatot dátummal ellátva a belépő és az azonosítást végző aláírja. Az azonosítást végző személy ellenőrzi az okmányokat, a nyilatkozatot, az adatok egyezőségét.

Oldal teteje

Mi a teendő, ha a belépési nyilatkozat nem tartalmazza az azonosítás elvégzésének adatait?

A belépni szándékozó személy egy korábban alkalmazott Belépési nyilatkozatot töltött ki. A nyomtatvány tartalmazza a Pmt. szerinti azonosítási adatokat, de nem tartalmazza az azonosítás elvégzésének adatait. A belépő személynek ebben az esetben is személyesen meg kell jelennie az Egészségpénztár ügyfélszolgálatán, vagy az Egészségpénztár alkalmazottjánál, vagy a Tagszervezőnél, vagy az Egészségpénztár megbízottjánál (pl. MKB bankfiókban).

Ezért az azonosítást az okmányok másolásával, vagy az Átvilágítási adatlappal kell elvégezni.

Oldal teteje

A beazonosítás megtörténhet az okmányok fénymásolata nélkül is?

Amennyiben a belépő nem járul hozzá okmányai fénymásolásához, úgy alkalmazni kell az Átvilágítási adatlapot. Az adatlapot kitöltheti a belépő is, az ügyintéző is, ezen a belépő aláírása nem kötelező, az azonosítást végző aláírása kötelező.

Oldal teteje

Beazonosítás nélkül létrejöhet a pénztári jogviszony?

Amennyiben a leendő Pénztártag a belépési nyilatkozatát nem személyesen nyújtja be az Egészségpénztárba, abban az esetben nincs lehetőség a belépéssel egyidejűleg az azonosítás végrehajtására. Az Egészségpénztár a tagsági viszony létrejöttéről a Tagot értesíti. Ugyanakkor értesíti arról is, hogy egyéni számlája befizetés befogadására alkalmas, kifizetésre azonban a Pmt. előírásai alapján zárolva van a személyes átvilágítás végrehajtásáig. Az azonosítás végrehajtásához az Egészségpénztár ismerteti a lebonyolítási lehetőségeket: az Egészségpénztár ügyfélszolgálata, MKB bankfiók személyes felkeresése, s amennyiben van, Tagszervező, vagy más Megbízott megnevezése. A Tag választása szerint a továbbiakban az adott fajta eljárás folytatható.

Oldal teteje

Pénztártagot az azonosítási eljárásban képviselhet megbízott?

Amennyiben a Pénztártag nem jelenik meg személyesen, okmányaival együtt az azonosításra, úgy távollévő ügyfélnek minősül. Ebben az esetben az okmányairól közjegyző által hitelesített másolatok fogadhatók el azonosítási dokumentumként. Ezek a hitelesített másolatok postán, az MKB bankfiókokon keresztül, vagy személyes kézbesítéssel az Egészségpénztár részére juttathatók el. Nem fogadható el, hogy a Pénztártag személyesen nem jelenik meg az azonosításra, hanem maga helyett meghatalmazással és okmányaival együtt megbízottat küld el az Egészségpénztárba az azonosítás végrehajtására.

Oldal teteje

Adathiány pótlása, adatmódosítás

A Pénztártagok az adataikban történt változást a Pmt. előírása szerint a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül kötelesek bejelenteni az Egészségpénztárnak.

A bejelentés történhet:

  • személyesen az Egészségpénztár ügyfélszolgálatán, bármely MKB bankfiókban az okmányok bemutatásával,
  • az Egészségpénztár által rendszeresített Adatmódosító lap alkalmazásával, mely eredetben, eredeti aláírással, vagy elektronikus úton a személyes tárhelyen keresztül küldhető meg az Egészségpénztárnak.

Oldal teteje

A Tag megkeresése adatváltozás bejelentésére

Az Egészségpénztár a Tagot felhívja az adatokban esetleg bekövetkezett változások közlésére a következő egyenlegközlőben, vagy 30 napon belül, amennyiben a Tag számlája nullánál nagyobb értékű egyenleget mutat és sem javára, sem terhére két naptári évet elérő időtartam alatt pénzforgalom nem történt. Nem kell ezt az intézkedést megtenni, amennyiben az előző két év során a tagi nyilvántartásból megállapíthatóan a Tag a tagsági viszonyával összefüggésben érdemi kapcsolatban volt az Egészségpénztárral, így pl. adatmódosítást nyújtott be, szolgáltatásra jogosultat jelentett be, stb.

Oldal teteje

Hogyan történik a Munkáltató, az Adományozó azonosítása?

A Pmt. előírásai alapján a Munkáltatót, az Adományozót is azonosítania kell az Egészségpénztárnak. Az azonosítás a szervezet (cégjogi) képviselőjének vagy az ő általa adott meghatalmazás alapján a szervezet megbízottjának személyes jelenlétében történik. Két részből áll az azonosítási folyamat. Az eljáró személyt okmányai alapján azonosítani kell: okmányok másolata, vagy az okmányokról kitöltött Átvilágítási adatlap alapján. A szervezet 30 napnál nem régebbi okiratai alapján a szervezetet is azonosítani kell, vagy az okiratok másolatain, vagy az azok adatait tartalmazó, jogi személyekre vonatkozó Átvilágítási adatlapon. Rögzíteni kell a szervezet természetes személy meghatározó tulajdonosait is, amennyiben nincsenek ilyenek, akkor a szervezet képviselőjét, képviselőit, ill. azok adatait.

Oldal teteje

Mit jelent a bejelentési kötelezettség?

Az Egészségpénztár köteles a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak bejelenteni, amennyiben

  • pénzmosásra vagy
  • terrorizmus finanszírozására

utaló adat, tény, körülmény merül az ügyfél, vagy egy ügylet kapcsán. A bejelentésnek a Pmt. 23. § (1) bekezdésben rögzített adatokat tartalmaznia kell.

Oldal teteje

A bejelentés nem minősül üzleti-, vagy pénztártitok megsértésének?

Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról és a munkáltatói tagról a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyon helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyén számláján nyilvántartott összegre, illetve amely a munkáltatói tag, illetve a támogató adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozik.

A pénztártitkot mindenki, aki bármilyen módon hozzáférhet, köteles megőrizni.

A pénzmosás miatti bejelentési kötelezettség teljesítése nem tekinthető üzleti- vagy pénztártitok megsértésének vagy más, adat vagy információszolgáltatási korlátozás megsértésének.

Nem valósítja meg a gazdasági titok megsértését, aki pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utaló adat, tény, vagy körülmény esetén bejelentési kötelezettségének tesz eleget vagy ilyet kezdeményez, akkor sem, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés utóbb megalapozatlannak bizonyul.

Oldal teteje

Mit jelent a felfedés tilalma?

A hatóságnak tett bejelentésről, az ügylet felfüggesztéséről, a bejelentő személyéről, valamint arról, hogy az ügyféllel szemben indult-e büntetőeljárás,

  • az ügyfélnek,
  • harmadik személynek,
  • harmadik szervezetnek

a

  • bejelentő,
  • a hatóság,
  • a megkeresett szolgáltató, más hatóságok, felügyeleti szerv

tájékoztatást nem adhat és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban maradjon.

Oldal teteje

FOGALMAK

Adomány

A Munkáltató az Öpt. szerint - mint a Pénztár támogatója - eseti vagy rendszeres adományt teljesíthet a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének vagy az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható (lásd Alapszabály 7.1, 7.2, 7.3. pontok).

Ha a támogató az adomány összegének 3%-ánál kevesebb összeget kíván juttatni a Pénztár működési alapjába, akkor a Pénztár jogosult - az Alapszabály rendelkezése szerint - a működési alapot illető összeget az adomány 3%-ára kiegészíteni, a támogatásban részesített Pénztártagok fejezet 13. pontja) A NAV ehhez kapcsolódó állásfoglalása itt olvasható.

2019. január 1-jétől hatályos szabályok alapján a támogatói adomány összege munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, a bérjövedelemhez hasonló bruttó juttatásként adózik. A munkáltató számára a hozzájárulás bruttó összege 19% járulék mellett adható, a munkavállaló magánszemély számára 33,5% közteher jelentkezik. A Pénztárba utalt nettó juttatás összege után ugyanakkor a magánszemély jogosult a 20%-os személyi jövedelemadó kedvezmény igénybe vételére az önkéntes pénztári befizetésre vonatkozó 150. 000 Ft/adóév kereten belül

Oldal teteje

Alapszabály

A taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Pénztár szolgáltatásait, önkormányzati működését és gazdálkodási rendjét a jogszabályok keretei között az alapszabály határozza meg. A pénztártagok, illetve a pénztártagok és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkodására és felelősségi viszonyaira vonatkozó jogszabályok és az adott pénztár alapszabálya alapján kell eldönteni. Az alapszabály a Pénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű.

Az MKB Alapszabálya honlapunkról letölthető.

Oldal teteje

Átvilágítás (személyes beazonosítás)

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírja az önkéntes kölcsönös biztosítópénztáraknak ügyfelei átvilágítását.

Ügyfél-átvilágításnak minősül az Egészségpénztár ügyfeleinek

  • azonosítása és
  • személyazonosságának igazoló ellenőrzése és
  • az előbbi tevékenység alapján az ügyfélről adatok rögzítése az Egészségpénztár nyilvántartásában.

Oldal teteje

Belépési nyilatkozat

A Pénztártagság alapdokumentuma. A belépési nyilatkozat kitöltése és beküldése után a Pénztár az adatokat nyilvántartásba veszi, a dokumentumot záradékolja. Ettől fogva él a tagság, s lehet a Pénztár szolgáltatásait igénybe venni.

A dokumentumot 1 példányban kell kitölteni. A nyomtatvány igényelhető az ügyfélszolgálaton, bármely MKB Bankfiókban, illetve a Pénztár honlapjáról is letölthető.

Fontos, hogy munkáltatói hozzájárulás esetén a munkáltatói rész is ki legyen töltve, s le legyen pecsételve.

Oldal teteje

Célzott szolgáltatás

A Pénztár a munkáltatói tagjával kötött külön támogatói szerződés alapján, a munkáltatói tag pénztártag alkalmazottai részére a munkáltató által célzott szolgáltatásként finanszírozni kívánt szolgáltatást nyújthat. A munkáltató választja ki a megcélzott szolgáltatást (pl. szűrővizsgálati csomagok).

A célzott szolgáltatásként nyújtott támogatások egyes meghatározott juttatásoknak minősülnek adózás szempontjából. A juttatásnak nincs keretösszege.

A célzott szolgáltatások egyéb fontosabb jellemzői:

  • Célzott szolgáltatásként a Pénztár által egyébként is adható szolgáltatások nyújthatók.
  • A célzott szolgáltatáshoz való hozzáférést - a célzott szolgáltatásra a munkáltató által rendelkezésre bocsátott összeg pénztári költségekkel csökkentett része erejéig - a munkáltatói tag minden, a Pénztárban tag munkavállalója, valamint a Szolgáltatási Szabályzat szerint azok bejelentett közeli hozzátartozói részére biztosítani lehet, a munkáltató döntése szerint.
  • A Pénztár részére a közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására a munkáltatói tag által fizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra munkáltatói tagonként és célzott szolgáltatási szerződésenként elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni (nem kerülnek az egyéni számlákra), és a szerződésben meghatározott célokra lehet fordítani. Az ezen tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a Pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.

Oldal teteje

Egészségterv

A tag és a szolgáltatásra jogosultja részére lehetőség van egészségterv készíttetésére. Nem kötelező szolgáltatás, viszont igen előnyös a jó egészségi állapot megőrzésére és külön adókedvezmény is érvényesíthető egészségtervvel.

Az egészségterv orvosi vizsgálat alapján készül és két évre érvényes. Az orvos az egészségtervben konkrét javaslatokat fogalmaz meg az egészséges életmód, életvitel folytatására. Az egészségterv készítésnek költsége, valamint az egészségterv alapján igénybe vett prevenciós szolgáltatások költsége a tag egészségszámlájának terhére elszámolható és azok értékének 10%-a egyéni adókedvezményként az adott adóévben érvényesíthető.

Prevenciós szolgáltatásnak minősülnek (igénybevételük után 10% adókedvezmény vehető igénybe): az egészségterv készítése, az egészségtervben előírt szűrővizsgálatok, gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápia, szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések. Szűrővizsgálat egészségterv hiányában akkor minősül prevenciós szolgáltatásnak, amennyiben a tag (szolgáltatásra jogosult) a szűrőviszgálat igénybevételére vagy külön (Pénztárba beküldött) orvosi javaslattal rendelkezik, vagy a szűrővizsgálat számlájában az orvos kifejezetten jelöli a vizsgálat (életkor, állapot, stb. miatti) elvégzésének szükségességét, indokoltságát.

Egészségtervet a Pénztárral erre a feladatra szerződött orvossal, intézménnyel lehet készíttetni. Nem elégséges, ha az adott orvosnak, háziorvosnak, intézménynek csupán – egészségterv készítésére nem vonatkozó - egészségügyi szolgáltatói szerződése van a Pénztárral. (Az egészségtervet készítők listája honlapunk Szolgáltató-keresőjében (alkategória: egészségterv) lekérdezhető).

A Pénztárunkkal egészségtervre szerződött orvos, intézmény egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatokat, szűréseket végez, ennek eredményeként egyéni egészségtervet, illetve orvosi javaslatot készít az igénylő tagok, illetve jogosultjai számára, az alábbi módon:

  1. A Pénztártag (vagy Szolgáltatásra jogosultja) állapotát, panaszait kérdőíves előszűréssel felméri.
  2. Belgyógyászati alapvizsgálatokat végez a tag (vagy szolgáltatásra jogosultja) állapotának megfelelően, de legalább fizikális vizsgálatot, vérnyomásmérést, testsúlymérést.
  3. Amennyiben szükségesnek ítéli, további vizsgálatokat végez, vagy végeztet más szervezettel, s az egyéb vizsgálatok eredményeit begyűjti.
  4. Az a)-c) pontok szerinti vizsgálatok összefoglaló értékelését elvégzi.
  5. A d) pont alapján javaslatot készít további vizsgálatokra, szűrővizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleg gondozásba vételre.
  6. A d) pont alapján életvezetési javaslatot készít a tag (vagy szolgáltatásra jogosultja) részére, mely kiterjed:
    1. a táplálkozási javaslatokra;
    2. az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre;
    3. az esetlegesen javasolt gyógyászati szolgáltatásokra;
    4. az esetlegesen javasolt szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések kúraszerű ellátásaira.
  7. Kódlapot állít ki a Pénztár számára az egészségterv alapján.

A vizsgálati anyagok, leletek, kérdőív, egyéni egészségterv a pénztártag/jogosult és az orvos birtokában maradnak, a Pénztár számára kizárólag az ún. Kódlapot szükséges megküldeni nyilvántartási célból. A szükséges kérdőíves felmérés, Egészségterv és a Kódlap letölthető a Szolgáltatóknak/Szerződések menüpontban.

Fontos: amennyiben az orvos nem az Egészségpénztárunk által készített formanyomtatványt használja, az orvos által készített dokumentumoknak meg kell felelnie a pénztári nyomtatványok által előírt tartalmaknak. Az egészségterv két évig érvényes, az ez idő alatt igénybevett, javasolt szolgáltatások minősülnek prevenciós, adókedvezményre jogosító szolgáltatásoknak.

A prevenciós szolgáltatások alapján érvényesíthető 10%-os adókedvezményről a Pénztár (éves) adóigazolást állít ki az adóbevallásban történő rendelkezéshez.

Oldal teteje

Fedezeti alap

A befizetésekből a Pénztártag egyéni számláján - a működési és likviditási költség után - megjelenő költhető összeg. A fedezeti alapra az alábbiak szerint kerül felosztásra a befizetett összeg:

Befizetési sávok, összegek,
valamennyi jogcímmel együtt

Fedezeti alapra

Működési alapra

Likviditási alapra

0-150.000 Ft /év közötti összegre

92,0 %

7,9 %

0,1%

150.000 felett

95,5 %

4,5 %

0,0%


Előbbi felosztási rendszertől csak a belépés első egy, vagy első két hónapjában van eltérés. A belépéskor az első befizetésből (befizetésekből) belépési díjként 4.000 Ft-ot ( az egységes havi 4.000 Ft tagdíj két hónapnak megfelelő összegét) a Pénztár a működési alapba helyezi.

Oldal teteje

Haláleseti kedvezményezett

A Pénztártag jelölhet (két tanúval igazolt) írásos bejelentésben a halála esetére "haláleseti kedvezményezettet", (A nyomtatvány a honlapról is letölthető, valamint elektronikus ügyintézésre bejelentkezettek esetén a személyes tárhelyből is elküldhető, de e nyomtatvány esetén a papír alapú eredetben történő megküldés elkerülhetetlen).

Jelölés esetén a megnevezettek öröklik a pénztári egyéni számla maradványösszegét.

A nyomtatvány kitöltése során az alábbiak kérjük figyelembe venni:

  • sorrendiség jelölése esetén az egyes (azonos) sorrendben jelölt személyeknél kell az együttes részaránynak 100%-ot kiadni;
  • amennyiben csak százalékot, de sorrendet nem ad meg, úgy a jelölt személyek együttes részarányának 100%-ot kell kiadnia;
  • sorrend és %-os részarány nélküli megadás esetén az egyes személyek arányosan, egyező mértékben lesznek örökösök;
  • sorrendiség jelölése esetén arról rendelkezik, hogy ha esetleges sajnálatos elhalálozásakor a sorrendben szereplő személy(ek) egyike sincs életben, akkor automatikusan a következő sorrendben feltüntetett személy(ek) lesznek a haláleseti kedvezményezettek;
  • több kedvezményezett esetén, ha valamely kedvezményezett meghal, akkor törvényi előírás szerint a rá eső részből a még életben lévő kedvezményezettek a jogosultságaik arányában részesednek.
  • Ha nem jelöl a Pénztártag haláleseti kedvezményezettet, akkor a törvényes öröklés szabályai szerint kerül sor az öröklésre. (Kiskorú kedvezményezettnek az összeg max. 199.500 Ft-ig fizethető ki közvetlenül a szülő /vagy gyám részére, ezen összeg felett a kijelölt gyámhatóság részére kerül letétbe.)

    Az örökös (adó- és illetékmentesen) kérheti a pénz kifizetését (saját lakossági bankszámlájára), vagy a Pénztárban hagyja, belép, fizeti az egységes havi tagdíjat és az örökölt pénzt is felhasználhatja szolgáltatások igénybevételére.

    Oldal teteje

    Hatósági igazolás

    Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez a jogosultság igazolása hatósági igazolással lehetséges. Ezen szolgáltatások az alábbiak:

    • vak személy részére speciális Braille írással készült könyvek, magazinok, hangoskönyvek és elektronikus árának támogatása
    • vakvezető kutyával összefüggésben felmerülő költségek
    • megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakítása költségeinek támogatása

    Oldal teteje

    Hozam

    A Pénztár jogszabály által szigorúan meghatározott módon és feltételekkel köteles a fel nem használt pénzeszközöket (azaz a pénztári alapok tartalékait) befektetni.

    A ténylegesen kitermelt, a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokkal csökkentett hozamot negyedévente a Pénztár köteles jóváírni a tagok egyéni számláján, mindenfajta adó valamint működési és likviditási tartalék levonása nélkül.

    A felosztás alapja az egyéni számlák napi egyenlegek alapján számított átlagos értéke.

    A hozam SZJA mentes bevétele a tagnak és kamatadó sem terheli.

    Oldal teteje

    Kormányrendelet - önkéntes egészségpénztárra

    2007. december 31-ig az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról a 263/2003. (XII. 24.) Kormányrendelet rendelkezett. Ezen jogszabály 2008. január 1-jétől hatályát vesztette, rendelkezései az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvénybe (Öpt.), valamint a 268/1997 (XII.22.) sz. Kormányrendeletbe lettek beépítve.

    Oldal teteje

    Közgyűlés

    A Pénztár legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlésen a Tagot meghatalmazott is képviselheti.

    A törvény alapján a közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására.

    A közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze egy országos napilapban, valamint a Pénztár internetes honlapján történő hirdetmény közzétételével.

    Oldal teteje

    Közösségi szolgáltatás

    Olyan szolgáltatások, melyek fedezetét az érintett tagok befizetéseiből elkülönítetten kezeli a Pénztár (közösségi, vagy szolidaritási alap), s amelyet minden érintett tag ennek terhére (és nem egyéni számlája terhére) vehet igénybe. Lehet kisebb csoport részére is (pl. egy vállalat pénztártagjai részére), vagy a Pénztár minden tagja részére szolidaritási alapot képezni és felhasználni.

    A szolidaritási alap képzéséhez, ill. működtetéséhez az érintett tagok írásos hozzájáruló nyilatkozata szükséges, Pénztár egészére vonatkozó közösségi alap esetén közgyűlési döntés.

    Közösségi szolgáltatásként az alábbi szolgáltatások számolhatók el:

    • humán orvosi szolgáltatás,
    • szűrővizsgálat,
    • szenvedélybetegségekről való leszoktatás,
    • gyógyterápiás kezelések.

    Oldal teteje

    Munkáltatói hozzájárulás

    A gazdálkodók felelős gondolkodással figyelmet fordítanak az emberi erőforrás egészségügyi és szociális helyzetére, miközben keresik a legtakarékosabb és mégis hatékony módszereket. E célkitűzések elérhetők az egészségpénztári juttatással, amely bizonyos keretek között adó- és járulékmentességet élvez mind a munkáltató, mind a munkavállaló részére, így kedvezőbb juttatás, mint a munkabérként való kifizetés és azonnal hozzáférhető, felhasználható a Pénztártag által.

    2019. január 1-jétől hatályos szabályok alapján a munkáltatói hozzájárulás munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, a bérjövedelemhez hasonló bruttó juttatásként adózik. A munkáltató számára a hozzájárulás bruttó összege 19% járulék mellett adható, a munkavállaló magánszemély számára 33,5% közteher jelentkezik. A Pénztárba utalt nettó juttatás összege után ugyanakkor a magánszemély jogosult a 20%-os személyi jövedelemadó kedvezmény igénybe vételére az önkéntes pénztári befizetésre vonatkozó 150. 000 Ft/adóév kereten belül.

    Az ún. munkáltatói hozzájárulást a cég a munkavállalóinak egységes feltételekkel köteles biztosítani:

    • azonos összegben vagy
    • a bér azonos %-ában vagy
    • cafetéria rendszer keretében a dolgozó választásának megfelelően.

    A munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló Munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll.

    Ha a munkáltató a dolgozói részére munkáltatói hozzájárulást biztosít, akkor ezt a Pénztárral kötött munkáltatói szerződés keretében teheti.

    Oldal teteje

    Orvosi javaslat

    Bizonyos szolgáltatások jogszerű igénybevételéhez a vonatkozó jogszabály (Öpt.) orvosi javaslatot ír elő.

    Ezek a következők:

    • otthoni gondozás;
    • TB támogatás nélküli, nem vényköteles látásjavító eszközök(szemüveg, kontaktlencse, napszemüveg)
    • TB támogatás nélküli, nem vényköteles hallásjavító eszközök.

    A felsorolt (táblázatban jelölt) szolgáltatásokon kívül más szolgáltatások igénybevételéhez egyedi orvosi javaslatot nem fogad el a Pénztár.

    Az orvosi javaslatról további tudnivalók:

    • bármely orvostól, azaz a Pénztárral nem szerződött orvostól is elfogadható,
    • beszerezhető eseti, egy alkalomra szólóan - ekkor a tag a számlához csatolva küldi be azt a Pénztárba,
    • beszerezhető a tag által hosszabb időtartamra, (javasolt) több szolgáltatásra egyszerre megkérni (maximum 5 évre lehet érvényes),
    • amennyiben az orvos a javaslat kiállításáért pénzt kér, annak számlája a Pénztárban elszámolható, ha az orvos és a Pénztár egymással szerződésben áll,
    • a nyomtatványt minden esetben a Pénztártagnak kell a Pénztárba eljuttatni.

    A Pénztár személyes egészségügyi állapotra vonatkozó adatokat nem kezel, nem kér és nem kap; az orvosi javaslatoknak nincs formai követelménye, de célszerű és javasoljuk, hogy a honlapon is megtalálható orvosi javaslat nyomtatványt használják.

    Oldal teteje

    Öpt.

    Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, amely többek között az önkéntes egészségpénztárak működését szabályozza.

    Oldal teteje

    Pénztártitok

    A Pénztártag tagságával kapcsolatos információt a Pénztár a tag bejelentett szolgáltatásra jogosultja, haláleseti kedvezményezettje, közeli hozzátartozója, barátja, szomszédja, kollégája, stb. részére megadhatja-e?

    • Amennyiben az érdeklődő személy a Pénztártag szóbeli hozzájárulására hivatkozik, információ nem adható részére.
    • Harmadik személy, a nem Pénztártag részére kizárólag akkor adható a Pénztártagról, adatairól információ, amennyiben a Pénztárunk rendelkezik két tanúval is aláírt tagi írásos rendelkezéssel arról, hogy kinek (beazonosítható módon a személyt megnevezve), pontosan milyen adat, adatok, információk adhatók meg.

    A Pénztártagra vonatkozó adatok ugyanis pénztártitoknak minősülnek, az ezzel kapcsolatos információk a következők.

    Az alábbiak a Pénztártagokra vonatkozó szabályokat, tájékoztatást tartalmazza.

    • Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár a pénztári tevékenysége folytatásával összefüggésben kezeli a Pénztártagok adatait. Az adatkezelésének NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG által adott nyilvántartási száma: NAIH-65568/2013.
    • Az önkéntes biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) a pénztárak szigorú kötelezettségeként szabályozza a tagi adatok pénztártitokként történő kezelését. Az Öpt. ezzel kapcsolatos, tagokra vonatkozóan kivonatolt legfontosabb szabályai a következők (a teljes Öpt. olvasható a honlap jogszabályok menüjében):
      • "40/A. §
        ...
        (2) Pénztártitok minden olyan, a pénztártagról ... a pénztár vagy a pénztári szolgáltató rendelkezésére álló, a tevékenysége folytán tudomására jutó tény, információ vagy adat, amely a pénztártag, a pénztártag kedvezményezettjének, örökösének, közeli hozzátartozójának személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint egyéni számláján nyilvántartott összegre, ... vonatkozik. ...
        ...
        (5) A pénztár igazgatótanácsának és az ellenőrző bizottságának tagja, a pénztár alkalmazottja, ideértve a megbízás alapján foglalkoztatott személyeket, szervezeteket, illetőleg ezek alkalmazottait is, köteles a pénztár működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és pénztártitkot – időbeli korlátozás nélkül, ezen minősége megszűnését követően is – megtartani.
        (6) Az (5) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség kiterjed arra a személyre és szervezetre is, aki, illetve amely üzleti titoknak vagy pénztártitoknak minősülő információhoz jutott.
        ..."
      • "40/B. §
        ...
        (2) A pénztártitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
        a) a pénztártag vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható adatkört pontosan megjelölve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre felhatalmazást ad,
        ...
        (3) Aki üzleti titok vagy pénztártitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a pénztárnak vagy a pénztártagoknak hátrányt okozzon."

    Pénztártagjaink saját maguk is több módon és könnyen hozzájuthatnak az igényelt információkhoz.

    Tagjaink az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

    • Honlapunkon "Személyes tárhelybe" történő bejelentkezéssel naprakész tájékoztatást kaphat a Tag az aktuális költhető egyenlegéről, továbbá teljes egyéni számla kivonatát is megtekintheti. Ezen kívül saját, valamint bejelentett szolgáltatásra jogosultja(i) adatait is ellenőrizheti.
    • Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 268 7614 (hangrögzítéses). Munkatársaink az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt készséggel állnak Pénztártagjaink rendelkezésére. Ügyfélszolgálat kapcsolása: "0" gomb.
      Telefonos ügyfélszolgálati idő: h, k, sz: 8-16, cs: 8-20, p: 8-15.
      Automata egyenleglekérdezés: "1" gomb (24 órán át hívható).
    • Személyes ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Dévai u. 23. (félfogadás h,k,sz,p: 9-15, cs: 8-18)

    Természetesen minden olyan általános kérdésre (pl: Elszámolható-e a fogorvosi ellátásról kiállított számla? Hogyan kell beküldeni a számlát elszámolás céljából?), ami nem az adott Pénztártag tagságával kapcsolatos, bárki számára információ nyújtható.

    Oldal teteje

    Prevenció

    Az Öpt. által meghatározott prevenciós szolgáltatások ellenértékének 10 százalékáról a Pénztártag az adóbevallásában rendelkezhet, azaz prevenció jogcímen visszaigényelheti a pénztári egyéni számlájára. A rendelkezéssel sem haladhatja meg azonban az adókedvezmény felső határát, melyről itt tájékozódhat:

    Az éves adóigazolásban a pénztár külön soron tünteti fel a rendelkezési jogosultságot megalapozó prevenciós szolgáltatások összegét.

    Prevenciós szolgáltatások az alábbiak:

    • Egészségterv készítés
    • Egészségterv alapján:
      • a gyógyterápiás kezelések (gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések);
      • egészségügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott szolgáltatásként a szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések,
      • szűrővizsgálatok, különösen: méhnyakrákszűrés, emlőrákszűrés, vastagbélrákszűrés, prosztatarákszűrés, mozgásszervi szűrés, AIDS-szűrés, mentális zavarok korai felismerését célzó szűrés, fogászati szűrés.

    Szűrővizsgálat egészségterv hiányában akkor minősül prevenciós szolgáltatásnak, amennyiben a tag (szolgáltatásra jogosult) a szűrővizsgálat igénybevételére

    • vagy külön (Pénztárba beküldött) orvosi javaslattal rendelkezik,
    • vagy a szűrővizsgálat számlájában az orvos kifejezetten jelöli a vizsgálat (életkor, állapot, stb. miatti) elvégzésének szükségességét, indokoltságát.

    Oldal teteje

    SZJA köteles szolgáltatás - életmód javító szolgáltatások

    Az Öpt. és az SZJA törvények módosítása következtében 2007. június 1-étől kialakításra került az életmódjavító szolgáltatások csoportja. E két tv rendelkezései alapján ezeket a szolgáltatásokat a tagok - egyéb feltételek teljesülését is feltételezve - jogszerűen igénybe vehetik, de azok értékét SZJA fizetési (EHO nem!) kötelezettség terheli.

    Amennyiben az életmódjavító szolgáltatások (és a jogalap nélküli szolgáltatások) utáni adóelőleg fizetési kötelezettsége 10.000 Ft feletti, úgy azt a Pénztártagnak a negyedévet követő hó 12-ig a NAV részére be kell fizetni. Az adóelőleg befizetési módjáról a NAV honlapján tájékozódhat (nav.gov.hu).

    Az életmódjavító szolgáltatások főbb csoportjai az alábbiak:

    • Természetgyógyászati szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegségről leszoktatás)
    • Fog- és szájápolási termékek
    • Gyógyteák
    • Sporteszköz vásárlás

    Oldal teteje

    SZJA mentes szolgáltatás

    Az Öpt. és az SZJA törvények módosítása következtében 2007. június 1-étől kialakításra került a kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások csoportja.

    E két törvény rendelkezései alapján ezeket a szolgáltatásokat a tagok - egyéb feltételek teljesülését is feltételezve - jogszerűen igénybe vehetik és azok értékét nem terheli semmilyen adófizetési kötelezettség.

    A kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások főbb csoportjai az alábbiak:

    • Egészségügyi szolgáltatások
    • Rehabilitációs szolgáltatások (otthoni gondozás)
    • Vak személy részére speciális Braille írású könyvek vásárlása
    • Megváltozott egészségi állapotú személyek részére speciális eszközök vásárlásának, lakókörnyezetük átalakításának költségeinek támogatása
    • Vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása
    • Gyógyszervásárlás támogatása
    • Gyógyszernek nem minősülő, OGYI engedélyes gyógyhatású termékek
    • Gyógyászati segédeszköz vásárlásának, bérlésének támogatása
    • Kieső jövedelem pótlása
    • Hátramaradottak segélyezése

    Oldal teteje

    Szolgáltatási Szabályzat

    A Pénztár szolgáltatásainak körét és a szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait valamint a jogalap nélkül történő igénybevételre vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

    A Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan melléklete, elfogadása, módosítása közgyűlési hatáskör.

    Oldal teteje

    Szolgáltatásra jogosult

    A vonatkozó törvény és az Alapszabály szerint a Pénztártag az egyéni számlája terhére közeli hozzátartozója (házastárs, szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák, stb.) és élettársa részére is igényelheti a Pénztár szolgáltatásait, amennyiben őket bejelenti szolgáltatásra jogosultként.

    Anyós, após, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi, stb. NEM lehet szolgáltatásra jogosult.

    Amennyiben belépéskor nem jelölt meg szolgáltatásra jogosultat, vagy változtatni szeretne a megjelölt személyeken, ezt a Szolgáltatásra jogosultak bejelentő nyomtatványunkon teheti meg. Amennyiben elektronikus ügyintézésre regisztrált, személyes tárhelyén keresztül, kizárólag elektronikusan is megküldheti a nyomtatványt.

    Oldal teteje

    Zárolt tétel

    A tag egyéni számlája mindenkor a részére befizetett, ill. egyéb címen jóváírt, a fedezeti alapot illető összegeket tartalmazza, a ténylegesen kifizetett összegekkel csökkentve. A tag az egyéni számláján kimutatott összeget a zárolt tételeinek összegével csökkentett nagyságrendben használhatja fel.

    Zárolt tétel lehet az egészségkártya használata miatti, ill. a készpénzes számla fizetésre előjegyzett összege miatti tétel. Az egészségkártya használata esetén a kártyarendszer a számlázott és engedélyezett összeget zárolja az egyéni számlán, ez már a tag által nem költhető el, ill. csak a szolgáltató részére fizethető ki.

    Ha a szolgáltató beküldi a Pénztárba a számlát és a Pénztár kifizeti részére, akkor megszűnik a "zárolt tétel" és helyébe "kifizetett szolgáltatás az egyéni számláról" tétel lép.

    Készpénzes számlánál az egyéni számlán kifizetésre előjegyzett tételek lehetnek zárolva, a kifizetés tényleges megtörténtéig annak érdekében, hogy az esetleges kártyás vásárlással sem lépje túl a tag a költhető keretét. A mindenkori egyéni számla és a zárolt tételek különbözete a tag mindenkori költhető egyenlege.

    Oldal teteje