A Személyes tárhely a Pénztár honlapjának elkülönített része. Funkciói az információk elektronikus úton történő közlekedését, eljuttatását teszik lehetővé.

A tárhely a Tag által adott saját jelszóval érhető el, a jelszó változtatható. A tárhely és a Pénztár között zárt, biztonságos elektronikus csatorna működik, a küldeményeket harmadik személy nem látja.

A Tag általi kizárólagos használat lehetővé teszi, hogy nyomtatványokat kitöltsön és aláírás, illetve postai kézbesítés nélkül a Pénztárba küldjön. Néhány nyomtatvány tekintetében a jogszabály előírja, hogy az elektronikus út mellett a kitöltött, aláírt, tanúkkal ellátott nyomtatvány eredeti példányát postai úton is szükséges megküldeni a Pénztárba. A Pénztár szintén küldhet aláírás nélkül elektronikus úton megkereséseket, leveleket, dokumentumokat a Tagnak, s amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező, azokat elektronikus aláírással és időbélyegzővel is ellátja. Részletek a minősített elektronikus aláírásról

Előbbi eljárásokkal rendkívül felgyorsulhat, pontosabbá válhat az ügyintézés, valamint az erre fordított idő és költség is jelentősen csökken.

A Tag érdekét szolgálja, hogy az e-ügyintézés bevezetése, azaz a 2013.09.16. óta keletkezett dokumentumok, értesítések a Tag számára a tárhelyben könnyen elérhetők.

Az egyes főbb funkciók, menük áttekintő leírását a következő pontok tartalmazzák.