Kieső jövedelem pótlása Eb tv. 44. §-a szerinti keresőképtelenség esetén

Kieső jövedelem pótlása kizárólag a Pénztártag keresőképtelensége esetén igényelhető az egyéni számla terhére, munkáltatói igazolás alapján.

A jövedelem-kiesés a keresőképtelenség első napjától számításba vehető, és a gyermek betegsége miatti keresetkiesés esetén is jár.

A maximális összeg a Tag igazolt jövedelem-kiesésének összege. A keresetkiesést nettó módon (adó nélkül), az igazolás kiadásának időpontjáig ismert adatok alapján kell megállapítani.

A munkáltatói igazolást – a készpénzes számlákhoz hasonlóan – Igénybejelentő nyomtatvány csatolásával kell a Tagnak eljuttatni a Pénztárba.