Egészségterv készítése

Tagjaink figyelmébe ajánljuk az Egészségterv készíttetésének kedvező lehetőségét:

 • Előnyös a jó egészségi állapot megőrzésére.
 • Fontos a betegségek megelőzése érdekében.
 • Költséghatékony a külön érvényesíthető adókedvezmény miatt.
 • Gazdaságos, mivel a visszaigényelhető plusz 10 %-os adójóváírás származhat egyéni és munkáltatói befizetésből egyaránt.
 • A személyes egészségterv és az előírt prevenciós szolgáltatások egyaránt elszámolhatók az egészségpénztári számláról.
 • Hosszú távú, mert 2 évig érvényes.
 • Kihasználható az Ön vagy a szolgáltatatásra jogosultja számára is.
 • Plusz kedvezmény, mivel a plusz 10%-os adójóváírás az egyéni befizetéstől függetlenül, az az után járó 20% -os adókedvezményen felül (de annak keretösszegén belül) vehető igénybe.

Az adókedvezmény felső határáról, részletesen az Adózás menüpontban tájékozódhat.

Mi is az egészségterv?

A tag és a szolgáltatásra jogosultja részére lehetőség van egészségterv készíttetésére. Nem kötelező szolgáltatás, viszont igen előnyös a jó egészségi állapot megőrzésére és külön adókedvezmény is érvényesíthető az egészségterv alapján igénybevett prevenciós szolgáltatások (pl. szűrővizsgálatok, gyógytorna, gyógymasszázs szenvedélybetegségek leszoktatására irányuló kezelések, stb.) után.

Az egészségterv orvosi vizsgálat alapján készül és két évig érvényes. Az orvos az egészségtervben konkrét javaslatokat fogalmaz meg az egészséges életmód, életvitel folytatására.

Az egészségterv készítésének költsége, valamint az egészségterv alapján igénybe vett prevenciós szolgáltatások költsége az egyéni számla terhére elszámolható, azok értékének 10%-a egyéni adókedvezményként az adott adóévben érvényesíthető, az egyéni befizetések után járó adókedvezmény keretén belül, egy évben max. 150.000 Ft értékben.

Fontos tudnivaló: Egészségtervet a Pénztárral erre a feladatra szerződött orvossal, intézménnyel lehet készíttetni. Nem elégséges, ha az adott orvosnak, háziorvosnak, intézménynek csupán – egészségterv készítésére nem vonatkozó - egészségügyi szolgáltatói szerződése van a Pénztárral.

Az egészségtervet készítők listája honlapunk Szolgáltató-keresőjében (Kategória: Egészségügyi szolgáltatások, alkategória: egészségterv) lekérdezhető.

Az egészségterv-készítés menete:

A Pénztárunkkal egészségtervre szerződött orvos, intézmény egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatokat, szűréseket végez, ennek eredményeként egyéni egészségtervet, illetve orvosi javaslatot készít az igénylő tagok, illetve jogosultjai számára, az alábbi módon:

 1. A Pénztártag (vagy Szolgáltatásra jogosultja) állapotát, panaszait kérdőíves előszűréssel felméri.
 2. Belgyógyászati alapvizsgálatokat végez a tag (vagy szolgáltatásra jogosultja) állapotának megfelelően, de legalább fizikális vizsgálatot, vérnyomásmérést, testsúlymérést.
 3. Amennyiben szükségesnek ítéli, további vizsgálatokat végez, vagy végeztet más szervezettel, s az egyéb vizsgálatok eredményeit begyűjti.
 4. Az a)-c) pontok szerinti vizsgálatok összefoglaló értékelését elvégzi, annak alapján javaslatot készít további vizsgálatokra, szűrővizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleg gondozásba vételre.
 5. A fentiek szerint Személyes egészségtervet - életvezetési javaslatot készít a tag (vagy szolgáltatásra jogosultja) részére, mely kiterjed: a táplálkozási javaslatokra, az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre, az esetlegesen javasolt gyógyászati szolgáltatásokra és az esetlegesen javasolt szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések kúraszerű ellátásaira.
 6. Kódlapot állít ki a Pénztár számára az egészségterv alapján.

Egészségterv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

 • Vizsgálati anyagok, leletek, kérdőív. A felsorolt anyagok beküldésére nincs szükség, az a pénztártag/jogosult és az orvos birtokában maradnak,
 • Egyéni egészségterv: a Pénztárba nem kell beküldeni, az a pénztártag/jogosult és az orvos birtokában marad,
 • Kódlap: ezt a nyomtatványt kell a Pénztár számára megküldeni nyilvántartási célból, a prevenciós szolgáltatások után járó adókedvezmény érvényesítése céljából
 • Fontos: amennyiben az orvos nem az Egészségpénztárunk által készített formanyomtatványt használja, az orvos által készített dokumentumoknak meg kell felelnie a pénztári nyomtatványok által előírt tartalmaknak.

  Az egészségterv két évig érvényes, az ez idő alatt igénybevett, javasolt szolgáltatások minősülnek prevenciós, adókedvezményre jogosító szolgáltatásoknak.

  A prevenciós szolgáltatások alapján érvényesíthető 10%-os adókedvezményről a Pénztár (éves) adóigazolást állít ki az adóbevallásban történő rendelkezéshez.