U N I Q A   Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., "Biztosító") az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletének ("GDPR") való megfelelés érdekében Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót fogadott el, mely a biztosítási feltételek ("Biztosítási Feltételek") elválaszthatatlan részét képezi, így az ajánlati dokumentáció része.

Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza elsődlegesen a Biztosító és az Ügyfél közötti jogviszonyra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket.

A természetes személy érintettek (Szerződők, Biztosítottak, Kedvezményezettek, a Bit. szerinti egyéb Ügyfelek, a továbbiakban együttesen említve, mint: "Érintett") adatkezeléssel kapcsolatos jogairól szóló tájékoztatást a Biztosítási Feltételek, valamint a Biztosító honlapja tartalmazza.