T Á J É K O Z T A T Á S a Gondoskodás Csoportos Egészségbiztosítás szolgáltatásról

Pénztárunk Gondoskodás Szolidáris Alap elnevezéssel – az Alapszabály 4.3.2. pontja alapján – 2017. április 1-jétől közösségi szolgáltatás keretében elindította a Gondoskodás Csoportos Egészségbiztosítás szolgáltatását.

Tájékoztatónk az egészségbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassa el.

1. KI ÉS MILYEN SZOLGÁLTATÁST NYÚJT A GONDOSKODÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KERETÉBEN?

  • A biztosítás díját az Alaphoz csatlakozott Pénztártagok (Biztosítottak) egyéni számlájáról a Pénztár havonta átvezeti az Alap javára és onnan egy összegben fizeti meg (valamennyi biztosított után) a Biztosítónak a következő hónapra vonatkozó biztosítás fedezetére.
  • A Pénztár a csoportos biztosítás díját havonta átutalja és megadja az igénybevétel jogosultságához szükséges adatokat az UNIQA Biztosító Zrt-nek (továbbiakban: Biztosító).
  • A Biztosító nyújtja a Biztosítottak megbetegedése esetén a biztosítási szolgáltatásokat, az UNIQA Biztosító Feltételekben foglaltak szerint.

2. A BIZTOSÍTÁS DÍJA

A Csoportos Egészségbiztosítás díja havi 83 Ft/fő, amely a Pénztártag egyéni számlájáról kerül zárolásra, majd kifizetésre. A szolgáltatás igénybevételéhez az egész évre vonatkozó díjnak rendelkezésre kell állnia, ami 12 hónapra a díj 996 Ft/fő. Újonnan belépő pénztártagok esetén a biztosítás a belépést követő hónaptól válik esedékessé, így az adott évben hátralévő hónapokra vonatkozóan kerül zárolásra a 83 Ft x hátralévő hónapok összeg.

3. A BIZTOSÍTÁS TARTALMA

A Pénztár és az UNIQA Biztosító Zrt. között létrejött szerződés szerint a Biztosító által nyújtott Gondoskodás Szolidáris Alap Csoportos Egészségbiztosítás szolgáltatási csomagja a következő:

Szolgáltatások megnevezése, tartalma

Szolgáltatások keretösszegei

Telefonos ellátásszervezés - előzetes időpont-egyeztetés munkaidőben, a szükséges egészségügyi szolgáltatások megszervezése 10 napon belüli időpontra

nincs limit

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok* - a Biztosító megszervezi a szakorvos által javasolt MR, CT, PET-CT vizsgálatokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig

300 000 Ft/fő/év

Egynapos sebészeti beavatkozások* - a Biztosító megszervezi a szakorvos által javasolt egynapos sebészeti beavatkozásokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig

450 000 Ft/fő/év

Kiemelt kockázatú betegségek szolgáltatása* - a Biztosítási Feltételekben meghatározott 35 betegség bekövetkezése esetén a Biztosító megszervezi a betegségekhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig, a diagnózist követő 3 éven belül

600 000 Ft/fő/év

   

* A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, az egynapos sebészet és a kiemelt kockázatú betegségek fogalma és részletezése, valamint a szolgáltatási elemek igénybevételének feltételei a honlapon az „Egészségbiztosítás” menüpontban megtalálhatók. A Biztosítottnak a Biztosítási Feltételekben meghatározott egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor a biztosítási díjon felül plusz költsége nem keletkezik, azok ellenértékét a Biztosító – a táblázatban megjelölt limitösszegek erejéig – közvetlenül fizeti meg az egészségügyi szolgáltató részére.

Fontos tudnivaló, hogy a Csoportos Egészségbiztosítás keretében kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén vehető igénybe szolgáltatás. A Biztosító az egészségbiztosítási szolgáltatásokat Magyarország területén nyújtja.

4. KIK JOGOSULTAK A GONDOSKODÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSAIRA?

A biztosítás valamennyi – 16. életévet betöltött és 75. életévet a tárgyévben meg nem haladó, érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező – pénztártagra kiterjed, akire vonatkozóan a Pénztár át tudta csoportosítani a biztosítás díját a Gondoskodás Szolidáris Alap javára. Az Alapból Lemondó nyilatkozattal van mód kilépni.

Hozzátartozó is bevonható a biztosításba: A Pénztártag Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának és élettársának Csoportos Egészségbiztosítási Szerződéshez való csatlakozásáról a Pénztártag nyilatkozhat. Szolgáltatásra jogosult csatlakozása kizárólag írásbeli nyilatkozat (Regisztrációs lap) megtételével történhet. Az a Pénztártag kérheti a pénztárba bejelentett - 16. életévét betöltött és 75. életévét a tárgyévben meg nem haladó - szolgáltatásra jogosultjának a csatlakozását, aki maga is díjfizető biztosított a Gondoskodás Egészségbiztosításban. Az Alaphoz csatlakozott szolgáltatásra jogosult a Társbiztosított.

5. A GONDOSKODÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉLETBELÉPÉSE

A szolgáltatásra a biztosított Pénztártagok, Társbiztosítottak 2017. április 1. napjától jogosultak, feltéve, hogy a Pénztár zárolni tudta az éves összeget és át tudta utalni a vonatkozó hónapra a biztosítás díját a Gondoskodás Szolidáris Alapból a Biztosító részére.

6. TEENDŐ BETEGSÉG (KÁRESEMÉNY) BEKÖVETKEZÉSE, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSI IGÉNY ESETÉN

A Biztosított, vagy a Társbiztosított telefonon bejelentkezik a Biztosító ellátásszervezőjénél, az Teladoc Kft-nél (+36 1 461 1527).

Az ellátásszervező jogosult a bejelentő személyeket azonosítani, biztosítási jogviszonyukat ellenőrizni, majd a biztosítási eseménynek (betegség) megfelelően, a Biztosítási Feltételekben rögzített dokumentumokat bekéri a biztosítottaktól. Minden további ügyintézést az Ellátásszervező végez.

7. MIÉRT ELŐNYÖS A GONDOSKODÁS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS?

  • nagy értékű, gyors segítséget ad váratlan, nagy betegségnél a Gondoskodás Egészségbiztosítás;
  • nem kell külön várakoznia, a Biztosító 10 napon belül egyeztetett időpontra megszervezi az ellátást a legközelebbi intézménybe;
  • a vizsgálatért, gyógykezelésért a meghatározott keret erejéig nem kell külön fizetni, nincs hálapénz;
  • szakértő orvosok, intézmények állnak rendelkezésre;
  • az alacsony havi díj ellenében a kritikus betegségek vizsgálatát, gyógykezelését magas értékben kapja meg.

8. MILYEN TEENDŐI VANNAK A PÉNZTÁRTAGNAK, HA BIZTOSÍTOTTÁ SZERETNE VÁLNI?

Minden – 16. életévét betöltött és 75. életévét a tárgyévben meg nem haladó – tagunk automatikusan az Alaphoz csatlakozottnak tekintendő. A Pénztártagnak csak az egyéni számlán a szükséges éves fedezetről kell gondoskodnia.

Az első díjfizetési hónap előtt (2017. márciusban) az április-december hónapokra a Pénztár zárolja az egyéni számlán a havi 83 Ft/fő díjat (2017-ben 747 Ft/fő összeget). A zárolt összeg a tag pénze, hozamot termel a tagnak. A zárolt összegből havonta vezeti át a Pénztár a havidíj összegét az Alapba.

A honlapon a Személyes tárhelyben, az egyéni számla forgalmában külön tételben találhatók az Alapba történt átvezetések, így a biztosítási díj fizetése látható, ellenőrizhető. Minden december hónapban (december 20. napjáig) a következő év teljes fedezetéről (12 hónap* 83 Ft=996 Ft/fő) kell – az előzetes zárolás érdekében – gondoskodnia. A tagnak egyéb teendője a Pénztárban a biztosítással kapcsolatban nincs.

A biztosított Pénztártag a bejelentett – 16. életévét betöltött és 75. életévét a tárgyévben meg nem haladó – szolgáltatásra jogosultját is csatlakoztathatja a Regisztrációs lap kitöltésével és annak Pénztárba történő megküldésével. A Társbiztosított biztosítása az első díjfizetéssel rendezett hónap első napjától él.

A Biztosított tag és a Társbiztosított is bármikor, az erre vonatkozó írásos bejelentést követő hónap első napjától kiléphet az Alapból, így megszüntetheti a biztosítási díj fizetését. A következő hónapra történő lemondás az esetben lehetséges, ha az igény előző hónap 20-ig beérkezik a Pénztárba.

9. MIT ÉS HOL TALÁL A BIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN A PÉNZTÁRTAG?

A Biztosítási Feltételek kivonatát, a legfontosabb biztosítási feltételeket az UNIQA Biztosító által készített Ügyféltájékoztató anyag (3. és 4. oldal) tartalmazza. A Biztosítási Feltételek teljes szövege megtalálható az UNIQA Biztosító Ügyféltájékoztató és Feltételek menüpontban, valamint a "Személyes tárhely" szabályzatok menüpontjában is. A biztosításokkal összefüggésben a Pénztár eljárásairól, ügyviteléről a Pénztár honlapjának Egészségbiztosítás menüpontjában részletesen tájékozódhat. A szükséges pénztári nyomtatványokat (Regisztrációs lap, Lemondó nyilatkozat) a Nyomtatványok között megtalálja.

Esetleges kérdések esetén ügyfélszolgálatunk a (06 1) 268 7614 telefonszámon, az ugyfel@mkbep.hu e-mail címen áll rendelkezésére.

A biztosítási eseménnyel kapcsolatosan az UNIQA Biztosító és az Ellátásszervező Teladoc ad tájékoztatást. Az Egészségbiztosítással kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el az UNIQA Biztosító tájékoztatóját is.