T Á J É K O Z T A T Á S a Gondoskodás Csoportos Egészségbiztosítás szolgáltatásról

Pénztárunk „Gondoskodás Egészségbiztosítás” elnevezéssel közösségi szolgáltatás keretében csoportos egészségbiztosítási szolgáltatást nyújt tagjai számára. Tájékoztatónkban a hatályos Alapszabálynak megfelelően a biztosítás igénybevételének feltételeivel kapcsolatos legfontosabb információkat foglaltuk össze.

Tájékoztatónk az egészségbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Pénztártagjaink számára a Gondoskodás csoportos egészségbiztosításra vonatkozó egészségügyi szolgáltatásokat az UNIQA Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) nyújtja, a „Biztosítási Feltételek”-ben foglaltak szerint. A Biztosított a feltételekben szereplő szolgáltatási igényét a Biztosítóval szerződésben álló Ellátásszervezőn keresztül igényelheti. A Pénztár a havi biztosítási díj összegét a Pénztártag egyéni számlájáról minden hónapban levonja, és átvezeti a Gondoskodás Alapba, illetve adminisztrálja az igénybevétel bejelentéséhez szükséges biztosítotti jogviszony igazolást.

Szolgáltatások megnevezése, tartalma

Szolgáltatások keretösszegei

Telefonos ellátásszervezés - előzetes időpont-egyeztetés munkaidőben, a szükséges egészségügyi szolgáltatások megszervezése 10 napon belüli időpontra

nincs limit

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok* - a Biztosító megszervezi a szakorvos által javasolt MR, CT, PET-CT vizsgálatokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig

300 000 Ft/fő/év

Egynapos sebészeti beavatkozások* - a Biztosító megszervezi a szakorvos által javasolt egynapos sebészeti beavatkozásokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig

450 000 Ft/fő/év

Kiemelt kockázatú betegségek szolgáltatása* - a Biztosítási Feltételekben meghatározott 35 betegség bekövetkezése esetén a Biztosító megszervezi a betegségekhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig, a diagnózist követő 3 éven belül

600 000 Ft/fő/év

   

* A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, az egynapos sebészet és a kiemelt kockázatú betegségek fogalma és részletezése, valamint a szolgáltatási elemek igénybevételének feltételei a honlapon az „Egészségbiztosítás” menüpontban megtalálhatók. A Biztosítottnak a Biztosítási Feltételekben meghatározott egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor a biztosítási díjon felül plusz költsége nem keletkezik, azok ellenértékét a Biztosító – a táblázatban megjelölt limitösszegek erejéig – közvetlenül fizeti meg az egészségügyi szolgáltató részére.

A Csoportos Egészségbiztosítás keretében a biztosítási jogviszony előzetes kockázat elbírálás nélkül jön létre, kizárólag a kockázatviselés kezdetét követően bekövetkezett betegségek esetén nyújt szolgáltatást. A Biztosító az egészségbiztosítási szolgáltatásokat Magyarország területén nyújtja. Az előzménybetegségeket a Biztosító jogosult ellenőrizni.

A Biztosító az Ellátásszervezőn keresztül kizárólag a Pénztárral vagy a NEAK-kal szerződött egészségügyi szolgáltató által nyújtott vizsgálati, gyógykezelési szolgáltatásokat nyújtja biztosítási szolgáltatásként.

A biztosítás valamennyi – 16. életévet betöltött és a 75. életévet a tárgyévben meg nem haladó, érvényes tagsági jogviszonnyal rendelkező, és a Gondoskodás Alapba a biztosítási díjat megfizető – pénztártagra automatikusan kiterjed.

Hozzátartozóját is csatlakoztathatja a biztosításhoz!

A biztosított Pénztártag vele azonos igénybevételi feltételekkel bevonhatja a biztosításba a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját és az élettársát is. (16-75 év között, Pénztárban is bejelentett Szolgáltatásra jogosultként). A Társbiztosítottak esetén csatlakozási feltétel a Regisztrációs lap kitöltése és a Pénztárhoz eredeti példányban eljuttatása. Amennyiben a Regisztrációs lap az adott hónap 20-áig beérkezik, a csatlakozás napja a következő hónap első napja, egyéb esetben az azt következő hónap első napja.

A biztosítás bármikor díjmentesen lemondható. Amennyiben a Lemondó nyilatkozat adott hónap 20-ig beérkezik, a biztosítás megszűnése a hónap utolsó napja, egyéb esetben a következő hónap utolsó napja. A Gondoskodás Alapból történő kilépést követően a biztosítási jogviszony újból elindítható, ez esetben a következő év január elsejei kezdettel, december 20-ig beérkezett Regisztrációs lap, biztosítási díj fedezettel.

A biztosítási díj fizetése havi rendszerességgel történik.
A Csoportos Egészségbiztosítás díja mind a Biztosított Pénztártag, mind a Társbiztosított esetében havi 83 Ft/fő (996 Ft/fő/év), az összeg a Pénztártag egyéni számlájáról kerül levonásra. A biztosítás esedékes díját a Pénztár minden hónap 20-án a tag egyéni számlájáról előre levonja, átvezeti a Gondoskodás Szolidáris Alapba, és onnan átutalja a Biztosítónak a következő havi biztosítási díj fedezetéhez.

Fedezetlenség esetén: díjjal nem fedezett hónap esetén a Biztosított nem veheti igénybe az egészségbiztosítási szolgáltatást. A díj pótlólagosan megfizethető biztosítottanként, valamennyi elmaradt hónapra együttesen. (Legkorábban a tárgyév január 1-ig visszamenőleg.) Ha a Pénztár a havi átvezetést a Pénztártag egyéni számlájáról fedezethiány miatt nem tudja végrehajtani, a sikertelen tárgyhavi levonást követően a következő hónap 20-ig ismételten megpróbálja levonni az addig elmaradt biztosítási díj(aka)t).

A biztosítási jogviszony kezdete: azon hónap első napja, amely hónapra az első havi biztosítási díj megfizetése megtörtént. A Biztosító várakozási időt nem alkalmaz.

A Biztosított a szolgáltatás iránti igényét a Biztosító Ellátásszervezőjénél, a Teladoc Hungary Kft-nél jelezheti telefonon, munkanapokon 08:00 és 20:00 között: +36 1 461 1527. Az igény bejelentéséhez kötelezően csatolandó a biztosítási jogviszony igazolás, melyet a Pénztártag a bejelentés előtt, előzetesen igényel a Pénztártól (a Társbiztosított részére is, ez esetben az ő igazolása is a Pénztártag felé kerül kézbesítésre.)

Biztosítási jogviszony igazolás igénylésének menete: Személyes tárhelyen keresztül kezdeményezve, vagy amennyiben személye egyértelműen beazonosítható úgy az ügyfélszolgálattól telefonon, továbbá e-mailen, faxon, postai levélben, illetve az ügyfélszolgálaton szóban személyesen is kezdeményezhető. Az igénylést követően a Pénztár elektronikus iratként a Pénztártag Személyes tárhelyében helyezi el az igazolást. (Az igazolás kérhető postai úton illetve személyes átvétellel is az ügyfélszolgálaton.)

Kapcsolódó dokumentum: Kérelem a Gondoskodás Egészségbiztosítási jogviszony igazoláshoz
Minden, a biztosítási igény bejelentésével kapcsolatos ügyintézést a Biztosító Ellátásszervezője végez. A Biztosító az Ellátásszervező egészségügyi partnerein keresztül megszervezi a vizsgálatokat. A Biztosítottnak a Biztosítási Feltételekben meghatározott egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor nem keletkezik költsége, azok ellenértékét a Biztosító – a Biztosító szolgáltatásainál megjelölt limitösszegek erejéig – a Pénztáron keresztül fizeti meg az egészségügyi szolgáltató részére.

  • nagy értékű, gyors segítséget ad váratlan betegség esetén;
  • nincs hosszú várólista: a Biztosító 10 napon belül egyeztetett időpontra megszervezi az ellátást a legközelebbi intézménybe; szakértő orvosok, intézmények állnak rendelkezésre;
  • a vizsgálatért, gyógykezelésért a meghatározott keret erejéig nem kell külön fizetni;
  • az alacsony havi díj ellenében a kritikus betegségek vizsgálatát, gyógykezelését magas értékben kapja meg.

A tájékoztatás nem teljes körű, kizárólag a figyelemfelhívást szolgálja.

A Gondoskodás Csoportos Egészségbiztosítás szolgáltatásainak részletes leírását, feltételeit a Biztosítási Feltételek tartalmazza, amely megtalálható a Pénztár honlapján az „GONDOSKODÁS Egészségbiztosítás” menüpontban, valamint a Személyes tárhely szabályzatok menüpontjában is. A pénztári nyomtatványok (Regisztrációs lap, Lemondó nyilatkozat) a Pénztár honlapján, a Nyomtatványok között megtalálhatók.

A biztosítotti jogviszony igazolás kiállítása a Személyes tárhelyen keresztül, vagy az ügyfélszolgálattól igényelhető.

Felmerülő kérdés esetén ügyfélszolgálatunk a (06 1) 268 7614 telefonszámon, az ugyfel@mkbep.hu elérhetőségen áll rendelkezésére.

A biztosítási eseménnyel kapcsolatosan az UNIQA Biztosító Zrt. és az Ellátásszervező Teladoc Hungary Kft. ad tájékoztatást. Az Egészségbiztosítással kapcsolatos további információért kérjük, olvassa el az UNIQA Biztosító tájékoztatóját is.