Kis lépés – nagy segítség: Gondoskodás Egészségbiztosítás!

Kis lépés

Pénztárunknál Tagjaink részére 2017. április 1-jétől bevezetésre került egy igen kedvező feltételrendszerű egészségbiztosítás "Gondoskodás Egészségbiztosítás" elnevezéssel, közösségi szolgáltatás keretében, mindössze 83 Ft havi díj ellenében (996 Ft/év/fő).

Nagy segítség

Önnek és családjának az egészségbiztosítás a nagy bajban, a váratlan betegségben és a nehéz helyzetekben is, melyről részletek az alábbi tájékoztatókban találhatók:

Milyen feltételekkel veheti igénybe a Gondoskodás Egészségbiztosítást?

Alacsony havidíj ellenében felkészülhet a váratlan helyzetekre, nagy összegű gyógyító szolgáltatásban részesülhet. A Pénztár és az UNIQA Biztosító Zrt. között létrejött szerződés szerint a Biztosító által nyújtott

Gondoskodás Egészségbiztosítás szolgáltatási csomagja a következő:

Szolgáltatások megnevezése, tartalma

Szolgáltatások keretösszegei

Telefonos ellátásszervezés - előzetes időpont-egyeztetés munkaidőben, a szükséges egészségügyi szolgáltatások megszervezése 10 napon belüli időpontra

nincs limit

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok* - a Biztosító megszervezi a szakorvos által javasolt MR, CT, PET-CT vizsgálatokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig

300.000 Ft/fő/év

Egynapos sebészeti beavatkozások* - a Biztosító megszervezi a szakorvos által javasolt egynapos sebészeti beavatkozásokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig

450.000 Ft/fő/év

Kiemelt kockázatú betegségek szolgáltatása* - a Biztosítási Feltételekben meghatározott 35 betegség bekövetkezése esetén a Biztosító megszervezi a betegségekhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat, és megtéríti azok költségét a limit erejéig, a diagnózist követő 3 éven belül

600 000 Ft/fő/év

   

* A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, az egynapos sebészet és a kiemelt kockázatú betegségek fogalma és részletezése, valamint a szolgáltatási elemek igénybevételének feltételei az UNIQA Biztosító Ügyféltájékoztató és Feltételek menüpontban megtalálhatók. A Biztosítottnak a Biztosítási Feltételekben meghatározott egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor a biztosítási díjon felül plusz költsége nem keletkezik, azok ellenértékét a Biztosító – a táblázatban megjelölt limitösszegek erejéig – közvetlenül fizeti meg az egészségügyi szolgáltató részére.

Hogyan gondosodhat magáról és közeli hozzátartozójáról?

Rendkívül kedvező feltételekkel, a kritikus betegségek vizsgálatát, gyógykezelését magas értékben kapja meg a Gondoskodás Egészségbiztosítás lehetőségével. A Biztosító 10 napon belül egyeztetett időpontra megszervezi az ellátást a legközelebbi intézménybe, így a Biztosítottnak nem kell külön várakoznia. A vizsgálatért, gyógykezelésért a meghatározott keret erejéig nem kell külön fizetni, nincs hálapénz és szakértő orvosok, intézmények állnak rendelkezésre.

A részletes tudnivalókért kérjük, olvassa el az UNIQA Biztosító Ügyféltájékoztató és Feltételek tájékoztatót.

  • Tagjainknak automatikusan jár! Egyetlen feladata, hogy biztosítsa egyéni számláján évente előre a fedezetet, ami egy évre összesen max. 996 Ft. A szolgáltatás le is mondható külön a Lemondó Nyilatkozat nyomtatványon. A biztosításról történő lemondó nyilatkozat használata nem kötelező, de az írásbeliség igen. Amennyiben a biztosított szándéka (bármely formában beküldött) leveléből, nyilatkozatából megállapítható, azt a Pénztár elfogadja. A lemondást akkor is el kell fogadni, amennyiben társbiztosított esetén akár csak az egyik fél (azaz vagy a biztosított vagy a társbiztosított) írja alá.
  • Gondoskodhat szolgáltatásra jogosultjairól is! A díj fedezetének biztosítása mellett nincs más teendője, mint kitölteni és megjelölni a Társbiztosított személyt a Regisztrációs Lap nyomtatványon. A Társbiztosított csatlakoztatásához, vagy a korábban az Alapból kilépett pénztártag csatlakozásához Regisztrációs lap szükséges, az Alaphoz történő csatlakozásra/újbóli csatlakozásra. Használata kötelező, a beküldés eredetben, írásban lehetséges.
  • Azt aláírt nyomtatványok postán beküldhetőek, illetve személyesen leadhatóak Ügyfélszolgálatunkon vagy országosan az MKB Bank fiókjaiban.

További információk a GYAKORI KÉRDÉSEK menüpontban találhatók.

Jó egészséget kívánunk!

MKB–Pannónia Egészség–és Önsegélyező Pénztár

Együttműködő partnereink: