Az alábbiakban az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár a beolvadt Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztárral összefüggő híreit olvashatja.

2018-04-10
A Dimenzió Egészségpénztár korábbi székhelyén, a 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A szám alatt működő ügyfélszolgálatunk véglegesen megszűnik 2018. április 12-től

Tisztelt Dimenzió Tagozati Pénztártagok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. április 12-től a Dimenzió Egészségpénztár korábbi székhelyén, a 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A szám alatt működő ügyfélszolgálatunk véglegesen megszűnik.

Ezt követően a pénztári dokumentumok leadására, ügyintézésre a legközelebbi MKB Bankfiókban, 1119 Budapest, Fehérvári út 95. szám alatt, és országosan bármelyik MKB Bankfiókban, illetve változatlanul a Pénztár ügyfélszolgálatán a XIII. Dévai utca 23. szám alatt is lesz lehetőségük.

Köszönjük megértésüket!

Budapest, 2018. április 10.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2018-02-23
MEGHÍVÓ

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár Dimenzió tagozatának tagjait, hogy a Pénztár küldöttválasztó gyűléseket tart az alábbiak szerint:

Napirend: Dimenzió Tagozat Küldött(ek) és pótküldött(ek) megválasztása

Helyszín: MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Budapest XIII., Dévai u. 23. IV.emeleti  424 számú tárgyaló

Időpont: 2018. március 12.

a) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának első negyede küldöttválasztó körzet 9:00 óra,

határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 9:15 óra,

b) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának második negyede küldöttválasztó körzet 9:45 óra,

határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:00 óra

c) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának harmadik negyede küldöttválasztó körzet 10:30 óra,

határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 10:45 óra

d) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának negyedik negyede küldöttválasztó körzet 11:15 óra,

határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó gyűlés változatlan helyen és napirenddel 11:30 óra

A megismételt küldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pont tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

A küldöttválasztó gyűlések napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2018. március 1. napjától az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

Budapest, 2018. február 23.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


2018-02-15
Tájékoztató a Dimenzió Egészségpénztár ügyfélszolgálati telefonos elérhetőségéről

Tisztelt Dimenzió Tagozati Pénztártagok!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2018. április 1-től az MKB-Pannónia Egészség-és Önsegélyező Pénztár telefonos ügyfélszolgálata kizárólag a +36 1 268 7614 telefonszámon áll szíves rendelkezésükre.

A Dimenzió Egészségpénztár Fehérvári úti telefonos ügyfélszolgálati száma 2018. március 1.-től nem fogad hívásokat a +36 1 510 0323-as telefonszámon. Az átmeneti időszakban egy automata hangüzenet ad tájékoztatást az érdeklődők számára a megváltozott telefonszámról.

Köszönjük megértésüket!

Budapest, 2018. február 15.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2018-02-09
Új választókörzet kialakítás és Küldött, Pótküldött választás a Dimenzió tagozatnál

Ezúton tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat, hogy a Pénztár Küldöttválasztási szabályzata az Igazgatótanács által módosításra került, tekintettel a Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2018.január 1-jei beolvadására.

A 2018. február 9-én elfogadott és jelenleg érvényben lévő Küldöttválasztási szabályzat hatályos szövege itt található.

Az Alapszabályban foglalt 20-40 közötti küldötti és ugyanennyi pótküldötti keretszámon belül – az Igazgatótanács hatáskörébe tartozóan előterjesztett és elfogadott Választási Szabályzat módosítás értelmében a küldötti és pótküldötti létszám a következő szerint került módosításra: a jövőben 29 küldött és 29 pótküldött segíti a Pénztár munkáját.

A 2018. január 1-i beolvadással a Dimenzió tagozati választókörzethez 4 választókerület került kialakításra, ezt követően a tagozati létszám változásával arányosan a választókerületek számának meghatározása az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A Dimenzió tagozati választókörzet 4 választókerülete az alábbi alapelv szerint került meghatározásra:

 • a) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának első negyede
 • b) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának második negyede
 • c) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának harmadik negyede
 • d) kerület: Dimenzió tagozati tagkód sorszám szerinti számtartományának negyedik negyede

A Dimenzió tagozati választókörzet egyes választókerületéhez tartozó küldötti, pótküldötti létszám a következő:

 • a) kerület: 1 küldött és 1 pótküldött
 • b) kerület: 1 küldött és 1 pótküldött
 • c) kerület: 1 küldött és 1 pótküldött
 • d) kerület: 1 küldött és 1 pótküldött

A küldöttválasztást megelőzően az Igazgatótanács 3 tagú jelölő bizottságot választott, melynek tagjai: dr. Halápi Dóra, Szatmáry Kristóf és Vécsei Péter.

A Dimenzió tagozat Tagjai részéről lehetőség van 2018. február 9-től február 18 - ig a Választási Szabályzatban felsorolt követelményeknek megfelelő küldöttjelölt és részükre egy-egy pótküldött-jelölt állítására. A jelölt nevének megküldése egyaránt lehetséges az alábbi módokon:  

-   tértivevényes levélben írásban a Pénztár levelezési címére (1821 Budapest) vagy címére,

-   a kézbesítést hitelt érdemlően visszaigazolt faxon az alábbi fax számra: 06 1 268 7002 vagy

 -  elektronikus levélben a jelolobizottsag@mkbep.hu címen az érintett tagozat és küldöttválasztó körzet megjelölésével.

A jelölő bizottság a hozzá határidőben beérkezett küldöttjelöltekre és a nekik megfelelő pótküldött-jelöltekre vonatkozó javaslatokat feldolgozza, a jelöltekkel felveszi a kapcsolatot és előzetesen nyilatkoztatja őket, hogy a küldötti, pótküldötti tisztséget megválasztásuk esetén vállalják-e. Az igenlő válaszok alapján a küldöttjelölteket, pótküldött-jelölteket választókerületenkénti bontásban összegzi, jelölti listát készít, melyben a küldöttjelölt neve mellett közvetlenül feltünteti annak pótküldött-jelöltjét is.

A küldöttválasztással kapcsolatos hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Tagjainkat.

További kérdések esetén az ugyfel@mkbep.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2018. február 9.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2018-01-19
A Dimenzió Tagozat pénztártagjai 2018. február hónaptól válnak jogosultakká a Gondoskodás Egészségbiztosításra

Tisztelt Dimenzió Tagozat Pénztártagok!

Amint arról korábban tájékoztató levelünkben értesítettük Önöket, az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai automatikusan jogosultak a kedvező feltételrendszerű, szolidáris alapon működő Gondoskodás Egészségbiztosításra, havonta mindössze 83 forintért. A biztosítás keretén belül így szükség esetén az alacsony havidíjért betegség esetén nagy összegű szolgáltatásban részesülhetnek.

A szabályzatnak megfelelően a Gondoskodás Egészségbiztosítás éves díját a Pénztár az év elején egy összegben zárolja a tagok számláján, majd minden hónap utolsó napján utalja át az adott havi összeget az UNIQA Biztosító részére. 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dimenzió Egészségpénztárból érkezett tagok egyéni számláján – elegendő fedezet esetén – ez a díj 2018. 01. 25-én kerül zárolásra, egy évre összesen 913 Ft összegben. Az egyenleg változásáról és az új költhető keretről a rendszerben e-mail címmel nyilvántartott tagok e-mailben automatikus értesítést fognak kapni. Amennyiben valamely tagunk nem szeretne élni a lehetőséggel, úgy a szolgáltatás a szükséges nyomtatványon lemondható,

Javasoljuk, gondoskodjanak családtagjaikról is! A biztosításra bejelentett szolgáltatásra jogosultak is regisztrálhatók.

Az Egészségbiztosításról további részleteket a Gyakori kérdések menüpontban olvashatnak.

Jó egészséget kívánunk!

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2018-01-11
MEGTÖRTÉNT AZ EGYENLEGEK ÁTADÁSA a Dimenzió Egészségpénztárból beolvadt tagok számára

Elérhető a Dimenzióból átadott egyenleg

Örömmel tájékoztatjuk a Dimenzió Egészség- és Önsegélyező Pénztárból beolvadó tagjainkat, hogy az előzetes értesítéseknek megfelelően az egyéni számlák 2017. december 31-i záróegyenlegeinek átadása az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2018. január 10-én MEGTÖRTÉNT.

Ennek megfelelően az egyéni számlák már tartalmazzák a Dimenzióból áthozott egyenlegeket, amelyeket a Személyes tárhelyben is megtekinthetnek. A Személyes tárhelybe történő belépést útmutató segíti. 

Az MKB Egészségkártyák kiküldése is befejeződött. A kártyákkal együtt postai úton kiküldésre kerülő tájékoztató levelek mintáját az alábbi linken is megtalálják:

Kérjük, Személyes tárhelyükön ellenőrizzék adataikat, az esetleges változást – különös tekintettel a levelezési címre és a bejelentett szolgáltatásra jogosultakra – az Adatváltozás bejelentő nyomtatványon, valamint a Szolgáltatásra jogosultak névsora nyomtatványon küldjék be Pénztárunkhoz.

Ezúton is köszönjük a beolvadás kapcsán tanúsított türelmüket! További kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2018-01-09
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS Dimenzió tagoknak az egyenlegváltozást közlő e-mailről

Tisztelt Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dimenzió Egészség- és Önsegélyező Pénztárból az egyéni számlák 2017. december 31-i záró egyenlegeinek átadása az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba az előzetes értesítéseknek megfelelően még nem történt meg, a zárlati munkák még folyamatban vannak.

A Dimenzió Egészségpénztár volt tagjai számára Pénztárunkban az egyéni számlákat már megnyitottuk: jelenleg a Dimenzióból áthozott egyenleg nélkül

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy  két tranzakció az egyéni számlán már jelenleg is megjelenhet:

 • amennyiben a 2018. évben már érkezett beazonosított egyéni vagy munkáltatói befizetés a pénztártag számára, úgy egyéni számláján a jóváírást a Pénztár lekönyvelte, aminek következtében pozitív egyenleg összeg jelenik meg a számlán.
 • emellett a Pénztár megkezdte a benyújtott készpénzes számlák ellenőrzését, kifizetésre előkészítését. A kifizethető összeg előjegyzésbe kerül a számlán, várakozik a fedezetre.

Pénztárunk a szla@mkbep.hu e-mail címről Egyenlegértesítő tárgyában automatikusan az e-mail címmel rendelkező tagoknak a Pénztárba beérkezett jóváírások (pl. egyéni befizetés vagy munkáltatói utalások lekönyvelése), valamint a terhelések (pl. feldolgozott készpénzes számla, kártyás fizetés) alapján az új költhető egyenlegről értesítést küld a következő nap reggelén.  

FONTOS TUDNIVALÓ!

A fentieknek megfelelően előfordulhat, hogy Tisztelt Tagjaink olyan értesítést kapnak, amely még nem tartalmazza a Dimenzió Egészségpénztárból áthozott 2017. december 31-i záróegyenleget, de az előbbiek szerint

 • befizetés könyvelését követően pozitív költhető összeg,
 • készpénzes számla kifizetésre előkészítése miatt egyenlőre még 0 Ft költhető összeg

jelenik meg az e-mailben.

A migráció befejezéséig, amelyről külön tájékoztatást fogunk adni, szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Friss információkért figyelje továbbra is honlapunkat!

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2018-01-09
Értesítés adathiányok pótlásáról korábbi Dimenziós tagoknak

Örömmel köszöntjük a Dimenzió Egészség- és Önsegélyező Pénztárból beolvadó új tagjainkat!

Ezúton is jelezzük, hogy az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár nyilvántartási rendje bizonyos pontokon eltér a Dimenzió Egészségpénztár korábbi szabályaitól, ezért az alábbiakra hívnánk fel figyelmüket. A fontos eltéréseket nagybetűvel jelöltük.

 1. A Pénztárban elszámolható termékekben, szolgáltatásokban az eltérés:
 • Szolgáltatásra jogosult számára a vásárolt termékről, illetve igénybevett szolgáltatásról szóló számla abban az esetben számolható el, amennyiben A SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT A PÉNZTÁRBAN BEJELENTÉSRE KERÜL,  az arra szükséges nyomtatványon.
 • Csecsemő- és babaápolási termékek számlái kizárólag a SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULTKÉNT BEJELENTETT 4. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT GYERMEK számára számolható el.
 • Fénytani eszközök, illetve hallókészülékek vásárlásáról szóló számla, abban az esetben számolható el, a pénztártag vagy szolgáltatásra jogosultként bejelentett hozzátartozója részére, ha a tag (ill. a szolgáltatásra jogosultja) a pénztári nyilvántartásban RENDELKEZIK ÉRVÉNYES ORVOSI IGAZOLÁSSAL.  Az érvényes orvosi igazolás követelményeiről honlapunkon találnak összefoglalót.

A Dimenzió Egészségpénztártól történt adatátvételből kiderült, hogy a beolvadással belépett tagjaink döntő többsége nem, vagy nem a szükséges, pontos tartalmú adatokkal rendelkeznek a szolgáltatásra jogosultak, az orvosi javaslatok tekintetében.

A fentiek miatt szükséges, hogy az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár felé jelentsék be közeli hozzátartozóikat szolgáltatásra jogosultként, valamint nyújtsák be érvényes orvosi javaslataikat. 

FONTOS, ELŐNYÖS!

Elektronikus ügyintézésre jelentkezett pénztártagjaink a szolgáltatásra jogosultak bejelentését, az orvosi javaslatokat, valamint az adatmódosításokat a honlapunkon elérhető személyes tárhelyükön keresztül is küldhetik.

Amennyiben még nem jelentkeztek elektronikus ügyintézésre, de szeretnék ügyeit gyorsabban, papírmentesen intézni, akkor kérjük, regisztráljanak. A szükséges nyomtatványt honlapunkon találják: Elektronikus ügyintézésre bejelentkezés

Amennyiben nem jelentkeztek be elektronikus ügyintézésre, úgy a következők szerint járhatnak el:

Személyesen:

 • Ügyfélszolgálatunkon: XIII. ker. Budapest, Dévai u. 23.
 • Dimenzió Egészségközpontban: 1054 Budapest, Vécsey u. 3. I. em.
 • MKB Bankfiókon keresztül, zárt borítékban a Pénztár nevére címezve, valamint
 • április 30-ig a 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A-ba (Dimenzió EP korábbi székhelye)

Postai úton: MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1821 Budapest postafiók címére

A formanyomtatványon kívül elfogadott orvos által kiadott egyéb igazolás, melyen szerepel a pénztártag vagy bejelentett szolgáltatásra jogosultjának neve, az orvos aláírása, pecsétje.

Fénytani eszköz (szemüveg, kontaktlencse) vásárlása esetén az optometrista által adott igazolás is megfelelő. Az orvosi igazolásnak / vizsgálati lapnak a számla dátumával megegyezőnek, vagy korábbinak kell lennie. A dokumentum érkezhet másolatban, illetve faxon, vagy email mellékletként.

 1. Számlakifizetések
 • Átmeneti szabály: A Dimenzió Egészségpénztárba még korábban benyújtott (a Dimenzió Egészségpénztárban rögzített, nyilvántartásba vett) és egyenleghiány miatt kifizetésre várakozó számlákra Pénztárunkban a rendszer 2018. május 31-ig várja a fedezetet.

Ha van a Dimenzió Egészségpénztárból áthozott szabad fedezet az egyéni számlán és az legalább 5.000 Ft, akkor első részletfizetésként ezt az összeget a Pénztár elutalja a forgalmi adatok (egyenleg) átadását követően 2-3 napon belül.

Amennyiben ezt követően 05. 31-ig bármikor a hiányzó összeg a számláján megjelenik, akkor a teljes hátramaradt összeg elutalásra kerül a következő napon. Ha nincsen meg a teljes fedezet 05. 31-ig, úgy időközben nincsen további részletfizetés.

A kifizetési igény 05. 31-én lezárásra kerül, amennyi összeg ekkor rendelkezésre áll, azt a Pénztár elutalja.

 • A készpénzes számlákra vonatkozó szabályok, az előbbi átmeneti eljárást követően: A Dimenzió Egészségpénztárban 2017. évben nyilvántartásba nem vett, nem rögzített készpénzes számlákat már az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár veszi nyilvántartásba és fizeti ki (lehetnek közöttük december utolsó napjaiban beküldött, de a Dimenzió Egészségpénztárban 2017. évben nyilvántartásba nem vett, nem rögzített számlák is!)

Fontos tudnivaló, hogy a számlák kifizetése KÉT RÉSZLETBEN történik a honlapon leírtaknak megfelelően. Kérjük, legyenek figyelemmel ezekre az eljárási szabályokra.

 • Jó tudni: MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba benyújtott számláknak nincs lejárati határideje, így pl. egy idei évben kiállított számla akár jövő évben is benyújtható. A tagság alatt keletkezett számla a kifizetéskor érvényben lévő szabályok szerint történik. (A Dimenzió Egészségpénztár nevére és címére szóló számlákat kérjük lehetőség szerint 2018. május 31-ig szíveskedjenek benyújtani.)

FONTOS: A számlák kizárólag Igénybejelentő nyomtatvány kíséretében nyújthatók be. Az egészségpénztári szolgáltatásokhoz egyféle, az önsegélyező szolgáltatásokhoz külön-külön igénybejelentő található a honlapon.

Ne feledjék: a beolvadással nem csak a pénztár neve, hanem számlázási címe is megváltozott!

A szolgáltatások számláin az igénybevevő tag / szolgáltatásra jogosulton kívül az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár nevet és a 1056 Budapest, Váci u. 38. címet kell feltüntetni.

A Pénztár működéséről és szabályzatairól a www.mkbep.hu oldalon olvashat. További információk: ugyfel@mkbep.hu e-mail címen, valamint +36 1 268 7614 telefonszámon kaphatók.

Jó egészséget kívánunk!

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2018-01-04
Tájékoztató az MKB Egészségkártya élesítésről a Dimenzió Egészségpénztár tagjai részére

Tájékoztató az MKB Egészségkártya élesítésről a Dimenzió Egészségpénztár tagjai részére

A Pénztár rendszerében lezajlott a Dimenzió Egészségpénztár tagok törzsadatainak feldolgozása.
A mai naptól élesíthetőek a 2017. december végétől postai úton folyamatosan kiküldésre kerülő MKB Egészségkártyák. A kártyák használatára vonatkozó tájékoztató levelek mintája az alábbi linken is megtalálható: Kártyakiküldő levél az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztártól

A tagi adatok már láthatóak a Személyes tárhelyében.

A belépéshez az alábbi menüpont nyújt segítséget:

MKB Személyes tárhely

Kérjük, ellenőrizze adatait, az esetleges változást – különös tekintettel a levelezési címre – az Adatváltozás bejelentő nyomtatványon küldje be Pénztárunkhoz.

A tagi adatokon kívül az egyéni számla egyenlege és a forgalmi adatok várhatóan 2018. január 10-től láthatóak majd.

Pénztártagként az aktuális információkról folyamatosan tájékoztatjuk, kövesse figyelemmel honlapunkat.

Budapest, 2018. január 4.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2017-12-22
Tájékoztató a Dimenzió Egészségpénztár tagjai részére

Mint ismeretes, a Dimenzió Egészségpénztár 2018.01.01. nappal beolvad az MKB-Pannónia Egészség és Önsegélyező Pénztárba.

A Dimenzió Egészségpénztár által kibocsátott Dimenzió egészségkártyák 2017.12.31-én 24:00-kor letiltásra kerülnek, nem használhatók a továbbiakban és a honlapon korábban megtalálható, Dimenziós kártyákra vonatkozó adatkérések ezen időponttól nem láthatók.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dimenziós tagok részére elkészültek az MKB Egészségkártyák, melyek postázása is megkezdődött, a tagok – az új tagi azonosító számukkal együtt - hamarosan kézhez kapják. A postai úton kiküldésre kerülő tájékoztató levelek mintáját az alábbi linken is megtalálják:

A tagi adatok az adatátvétel után, várhatóan 2018. január 4-től láthatóak majd az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján a tagok Személyes tárhelyében, melyhez az alábbi menüpont nyújt segítséget: MKB Személyes tárhely.

2018. január 4-től kezdve aktiválhatók az új MKB Egészségkártyák is. A tagi adatokon kívül az egyéni számla egyenlege és a forgalmi adatok várhatóan 2018. január 10-től láthatóak majd.

A beolvadás/adatátadás (migrálás) helyzetéről az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján folyamatosan kapnak tájékoztatást.

Köszönjük a beolvadás során tanúsított türelmüket és megértésüket.

Budapest, 2017. December 29.

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


2017-12-22
Tájékoztató a 2017.december 20-i Küldöttközgyűlésről

A Küldöttközgyűlés az előzetesen közzétett napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések tekintetében az alábbi döntéseket hozta:

 • A Küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta az Ellenőrző Bizottság beszámolóját az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről.
 • A Küldöttközgyűlés megerősítette, a Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadás útján történő egyesülési szándékát és a beolvadás napjának változatlanul 2018. január 1. napját határozza meg. Továbbá megerősítette a beolvadási vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának a 2017. szeptember 30. időpontot.
 • A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését 2017. szeptember 30-i fordulónappal a befogadó MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, a beolvadó Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár és a jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár független könyvvizsgáló által hitesített vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományáról, melynek főbb mérleg adatai:
 • A befogadó MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:

  • mérlegfőösszeg: 13.021.746 e Ft,
  • fedezeti alap tartaléka: 9.796.903 e Ft,A
  • működési alap tartaléka: 904.249 e Ft,
  • likviditási alap tartaléka: 132.253 e Ft.

  A beolvadó Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:

  • mérlegfőösszeg: 3.236.001 e Ft,
  • fedezeti alap tartaléka: 2.746.567 e Ft,
  • működési alap tartaléka: 54.702 e Ft,
  • likviditási alap tartaléka 8.248 e Ft.

  A jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár egyesített, összesített végleges vagyonmérlegének főbb mérlegadatai:

  • mérlegfőösszeg: 16.257.747 e Ft,
  • fedezeti alap tartaléka: 12.543.470 e Ft,
  • működési alap tartaléka: 958.951 e Ft,
  • likviditási alap tartaléka: 140.501 e Ft.

 • Az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat módosítása elfogadásra került, a módosított szabályzatok 2018. január 1-jétől hatályosak: Alapszabály és Szolgáltatási Szabályzat.
 • A Küldöttközgyűlés elfogadta, hogy a beolvadás napjától 2018. január 1.-jétől a jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár vezető tisztségviselői változatlanul a befogadó Pénztár megválasztott vezető tisztségviselői: Szatmáry Kristóf IT elnök, Bognár Péter, Bolla Tibor, dr. Csapó András, dr. Halápi Dóra, dr. Kiss Mihály, dr. Tűzkő Nándor, Veisz Ákos IT tagok, valamint Müller Ferenc EB elnök, Barna István, Kalincsák László, Kiss Emese, Sebestyén-Bertalan Dóra EB tagok.
 • A Küldöttközgyűlés elfogadta az Ellenőrző Bizottsági és könyvvizsgálói jelentését illetve az Igazgatótanács által előterjesztett pénzügyi tervet az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2018 – 2020. évek időszakára vonatkozóan.
 • Önnek és családtagjainak ezúton is jó egészséget, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

  Budapest, 2017. December 22.

  MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


  2017-12-21
  Tájékoztató a Dimenzió Egészség- és Önsegélyező Pénztárból beolvadó tagok részére

  Tisztelt Dimenziós Pénztártagok!

  Az egyesülést követően örömmel köszöntjük Önöket az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjaként!

  Amint korábban értesülhettek róla, a Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2018. január 1-jén beolvad az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba. Tagságuk automatikusan folytatódik. Önöknek adminisztrációs teendőjük nincs, egyéni számlájuk átkerül az egyesült Pénztárba.


  1.) MKB EGÉSZSÉGKÁRTYA ÉS TÁJÉKOZTATÓ LEVELEK KIKÜLDÉSE

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. december végétől – az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár logójával ellátott borítékban, hátoldalán a Dimenzió Egészség- és Önsegélyező Pénztár jelzésével – folyamatosan megküldjük valamennyi korábban Dimenziós tagnak

  • új tagi azonosító számát, és
  • a készpénzkímélő, ingyenes MKB Egészségkártyát. (A Dimenziós Kártyák 2017. december 31-ig használhatóak.)
  • általános tájékoztató levelet a Pénztár működéséről, eljárásairól,
  • két kiemelten fontos nyomtatványt (Igénybejelentés és Elektronikus ügyintézésre bejelentkezés).

   

  FONTOS TUDNIVALÓ: Tekintettel arra, hogy a Dimenzió Egészségpénztártól az adatok átadására (migrálására) január első hetében kerülhet sor legkorábban, az egyéni számlák a tényleges migrációs adatok átadását követően láthatóak majd. Ennek következtében az MKB Egészségkártyájuk is várhatóan csak 2018. január 10. után használható a kártyaelfogadó szolgáltatóknál, közel 8700 helyen. Az elfogadóhelyekről a Szolgáltató kereső menüpontban tájékozódhatnak.

  A december végén postai úton kiküldésre kerülő tájékoztató levelek mintáját az alábbi linken is megtalálják:

  Kérjük, amennyiben nem kapják meg 2018. január 20-ig a fenti linkeken látható megszemélyesített leveleket, egyeztessék adataikat, levelezési címüket Pénztárunkkal. Az adataikban bekövetkező változásokat mielőbb jelentsék be az Adatváltozást bejelentő nyomtatványon. A nyomtatványt eredeti példányban kérjük megküldeni.


  2.) TAGSÁGI OKIRAT ÉS ADÓIGAZOLÁS

  Január folyamán kerül kiküldésre a tagsági jogviszonyt igazoló Tagsági Okirat. Ekkor kapják majd kézhez az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szabályzatait, a 2017. évi egyéni számlaértesítőt, valamint az érintett tagok az adóigazolásokat is (akinek volt adókedvezményre, vagy adókötelezettségre vonatkozó befizetése, illetve kifizetése).


  3.) KIBŐVÜLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  A budapesti, XIII. kerület, Dévai u. 23. alatt található ügyfélszolgálatunkon kívül, az ország közel 70 MKB Bankfiókjában, a Dimenzió Egészségközpont ügyfélszolgálatán (Budapest, V. Vécsey u.3. 1/1.), valamint 2018. 04. 31-ig a Dimenzió Egészségpénztár korábbi ügyfélszolgálatán (Budapest XI. Fehérvári út 84/a) van lehetősége tagjainknak az ügyintézésre (számlaleadás, egyéb nyomtatványok leadása, pénzmosás elleni azonosítás, stb.).


  4.) SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

  A pénztártagoknak 2018. január 1-jétől az igénybevett szolgáltatásokról szóló számlákat az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár nevére és címére (1056 Budapest, Váci u. 38.), illetve a termékekről szóló számlákat az igénybevevő tag / szolgáltatásra jogosult nevére és címére kell kérniük. A jogutódlás következtében átmenetileg a Dimenzió Egészségpénztár nevére kiállított korábbi számlák 2018.05.31-ig elszámolhatók lesznek.

  Esetleges kérdések esetén a +36 1 268 7614-es telefonszámon, valamint az ugyfel@mkbep.hu e-mail címen állunk szíves rendelkezésükre. A Pénztár honlapján további részletes információkat, tájékoztatásokat olvashat.

  Budapest, 2017. december 21.


  2017-12-04
  MEGHÍVÓ

  Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait és küldötteit, hogy a Pénztár Küldöttközgyűlést tart 2017. december 20. napján 13:00 órakor, mely a Budapest, XIII. Kassák L. u. 18. IV. konferencia teremben kerül megrendezésre.

  A Küldöttközgyűlés napirendje:

  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről és azok megállapításairól.
  • A Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadása útján történő egyesülési szándék és a beolvadás napjának, továbbá a beolvadási vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának véglegesítése.
  • A jogutód MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Dimenzió-Med Kft.-ben történő tulajdonszerzésének és a Dimenzió-Med Kft. által fenntartott Dimenzió Egészségközpont pénztári egészségügyi intézményként történő működtetésének jóváhagyása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal (a Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával összefüggésben).
  • A Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek, ezen belül a követelések és kötelezettségek állományának, valamint az azokhoz kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés és az Ellenőrző Bizottság jelentésének elfogadása.
  • Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata módosításának elfogadása. A jogutód Pénztár Alapszabályának és Szolgáltatási Szabályzatának elfogadása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal.
  • Személyi kérdések: vezető tisztségviselő(k) lemondásának tudomásul vétele, jogutód pénztár vezető tisztségviselőinek elfogadása (választása) a beolvadás napjától kezdődő hatállyal.
  • Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2018-2020. évekre vonatkozó pénzügyi tervének, valamint az Ellenőrző Bizottság és a könyvvizsgáló pénzügyi tervre vonatkozó jelentésének elfogadása.
  • Egyebek

  A Küldöttközgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt Küldöttközgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. december 20. napján 13:15 órakor kerül megtartásra.

  A megismételt Küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

  A Küldöttközgyűlésen a megválasztott küldöttek (akadályoztatás esetén az Alapszabály szerint helyettük eljáró megválasztott pótküldöttek) szavazati joggal, az egyéb meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

  A Küldöttközgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok 2017. december 18. napjától az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Dévai u. 23. földszint) és az MKB Bank Zrt. fiókjaiban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

  Budapest, 2017. december 4.

  MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa


  2017-10-26
  Tájékoztató a 2017. október 10-i Küldöttközgyűlésről

  A Pénztár Küldöttközgyűlése 2017. október 10-én ülést tartott, melyet felfüggesztés után október 17-én folytatott és fejezett be.

  A Küldöttközgyűlés legfontosabb napirendje egy másik egészségpénztár Pénztárba történő beolvadásával kapcsolatos szándék kinyilvánítása volt.

  A napirend előzménye, hogy a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztár négy pénztár részére meghívásos pályázatot írt ki beolvadással történő egyesülésre. Az Igazgatótanács döntése értelmében pályázatot nyújtott be a Pénztár, s a Dimenzió EÖP Küldöttközgyűlése 2017. október 16-án arról határozott, hogy 2018. január 01. fordulónappal beolvadással egyesül az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárral.

  A Dimenzió EÖP 20 éves múltra visszatekintő, 24 ezer fős taglétszámmal működő pénztár. Szolgáltatásai, működési eljárásai hasonlatosak a Pénztárunk gyakorlatához. A Dimenzió EÖP tagjai számára a Pénztár további számos előnyt tud nyújtani, ugyanakkor jelenlegi tagjaink számára is a beolvadás elsősorban a szolgáltatások területén bővítést eredményezhet. Kiemelkedően fontos, hogy a Pénztár a beolvadással résztulajdonában álló egészségügyi szolgáltató birtokába is jut, melynek irányításával a tagok, valamint a munkáltatók részére magas színvonalú szolgáltatásokat tud a későbbiekben kínálni. Az egyesülés az MKB-Pannónia EÖP tagjait és munkáltatói, szolgáltatói partnereit a szolgáltatások igénybevételét tekintve nem érinti, a Pénztár működési feltételei nem változnak.

  A Küldöttközgyűlés a beolvadással kapcsolatban a következő döntéseket hozta:

  • Kinyilvánította szándékát a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárba 2018. január 1. napjával történő beolvadása útján történő egyesülésére.
  • A beolvadásával kapcsolatos vagyonmérleg-tervezetek és a vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának 2017. szeptember 30. napját határozta meg.
  • A két Pénztár és az egyesült pénztár beolvadási vagyonmérleg-tervezetei és a vagyonleltár-tervezetei, valamint végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatára független könyvvizsgálót választott.

  A Küldöttközgyűlés további döntései:

  • Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az előző beszámoló óta végzett ellenőrzésekről egyhangúan elfogadásra került.
  • Tudomásul vette az Igazgatótanács tájékoztatóját a Befektetési Politika módosításáról.
  • Elfogadta Bakonyi András úr Igazgatótanács tagságáról történt lemondását 2017. szeptember 6-i hatállyal.

  Budapest, 2017. október 26.

  MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár


  2017-04-04
  KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

  Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár tagjait, hogy a Pénztár közgyűlést tart 2017. április 19. napján 10.00 órakor, mely a Budapest, XIII. Dévai u. 23. VI. emeleti konferencia teremben kerül megrendezésre.

  A közgyűlés napirendje:

  • A Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület egészség- és önsegélyező állományának átruházására vonatkozó Állományátruházási szerződés jóváhagyása
  • Pénzügyi terv elfogadása
  • Egyebek

  A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés változatlan helyen és napirenddel 2017. április 19-én 10.30 perckor kerül megtartásra.

  A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent (képviselt) tagok számától függetlenül határozatképes.

  A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásos dokumentumok a közgyűlés helyszínén 9 órától megtekinthetők.

  Budapest, 2017. április 4.

  MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa