A pénztári tagság alatt befizetések és kifizetések egyaránt felmerülnek, melyek esetében bizonyos esetekben adókedvezmény vehető igénybe, néhány esetben pedig adófizetési kötelezettség keletkezhet.
Ebben a menüpontban az adózással kapcsolatos tudnivalókról kaphat tájékoztatást:
- Befizetések fajtái
- Befizetések adókötelezettsége, adókedvezménye
- Adókedvezmény feltételei, jogcímei, a befizetési kedvezmények számítása
- Egyéni befizetés / munkáltatói hozzájárulás előnyei
- Ismertető az esetleges adófizetési kötelezettségekről (pl. jogszerű, de nem adómentes szolgáltatások, jogalap
nélkül igénybe vett szolgáltatások, stb.)

 

1. Befizetések fajtái

A pénztártag egyéni számlájára befizetés, a számlán pénzügyileg rendezett jóváírás a következő jogcímeken történhet:

 • egyéni befizetés
 • munkáltatói hozzájárulás
 • adomány
 • hozamjóváírás (a fedezeti alapból történő befektetések hozama)
 • adó-visszatérítés
 • átlépés esetén az átadó pénztár által átutalt összeg
 • a haláleseti kedvezményezett egészségpénztári egyéni számlájára összeg.

Fontos tudnivaló: a célzott szolgáltatásra a támogató (Munkáltató) által juttatott összeg nem kerül a tag egyéni számláján jóváírásra az Öpt. 12/A §-a alapján. A célzott szolgáltatás pénzügyi fedezete egy elkülönített, a támogatóval kötött szerződéshez kapcsolódó nyilvántartási számlán áll rendelkezésre és a tagok annak terhére vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Adókedvezmény nem igényelhető.

 

2. Befizetések adókötelezettsége, adókedvezménye

 • a) egyéni befizetés esetén a magánszemély az adózott jövedelméből 20% adókedvezményben részesülhet, egy évben max. 150.000 Ft összegben, valamennyi önkéntes pénztári adókedvezményre jogosító tétellel együttesen. 
 • b) munkáltatói hozzájárulás és adomány az Öpt. 17. §-a alapján
  • A 2019. január 1. után az egyéni számlán jóváírandó munkáltatói hozzájárulás és adomány a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül, s a pénztárba utalt összeg a pénztártag közterhek levonása utáni (nettó) jövedelme.
  • A munkáltatóknak a bérek elszámolásához hasonlóan a ténylegesen juttatott nettó juttatást fel kell bruttósítani a magánszemélyt terhelő 33,5% közterhek figyelembevételével, s az így kiszámolt bruttó munkáltatói hozzájárulás, illetve adomány összegére kell a munkáltatónak az őt terhelő közterheket is megfizetni.
  • A magánszemély közterheit a munkáltató az átutalást megelőzően állapítja meg, vonja le.
  • A munkáltatói hozzájárulás és az adomány megszerzésére ennek megfelelően a Pénztárban nem keletkezik utólagos tagi adózási (fizetési) kötelezettség, mert azok a munkáltatónál / adományozónál jelentkeznek, a tényleges átutalás előtt.
  • 2019-től a 20% adókedvezmény a munkáltatói hozzájárulás után is jár!
   Előbbiekkel összefüggésben a változáshoz tartozik az is, hogy az egyéni befizetésen és az adományon kívül a 2019. január 1-től az egyéni számláján ténylegesen jóváírt, azaz nettó munkáltatói hozzájárulás után is a tag egyéni 20%-os adó-visszaigénylését lehetővé teszi, max. 150.000 Ft összegben.
 • c) hozamjóváírás, adóvisszatérítés, átlépés és haláleseti kedvezményezett részére történő egészségpénztári számlára átvezetés esetén sem adófizetési kötelezettség nem merül fel, sem plusz adókedvezmény nem vehető igénybe.

 

3. Adókedvezmény feltételei, jogcímei, a befizetési kedvezmények számítása

A pénztári befizetések kedvezményének szabályai az önkéntes egészségpénztárak magánszemély tagjainál:

 • Az adókedvezmény igénybevétele nincs jövedelemkorláthoz kötve.
 • Alapul vehető a pénztárba az adóévben:
  • pénztárba egyénileg befizetett összegek,
  • a jóváírt adományok,
  • a 2019. január 1 nap után jóváírt munkáltatói hozzájárulás.
   A kedvezmény számításánál nem lehet beszámítani befizetésként az egyéni számlára kerülő adókedvezményt, a hozamot, valamint a 2018. 12. 31-ig kapott munkáltatói hozzájárulás összegét.
 • Kedvezményként vehető figyelembe még az egészség- és önsegélyező pénztárban:
  • az egyéni számlán a Tag által legalább 24 hónapra lekötött, az adóév utolsó napján kimutatott összeg 10%-a is a lekötés évében (lekötési kedvezmény).
  • Szintén kedvezményként vehető figyelembe - az Öpt-ben meghatározott prevenciós szolgáltatások alapján - a tag által igénybevett (kifizetett) prevenciós szolgáltatások értékének 10%-a.
 • Fontos: A Pénztártag valamennyi pénztárának igazolása alapján a befizetési, a lekötési és a prevenciós kedvezményeket együttesen kell számításba venni, ezek együttes összege nem haladhatja meg az adóévben a 150 000 Ft-ot. A befizetési kedvezmények összege nem haladhatja meg az adóbevallás szerinti összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét. 

További részletekért kérjük olvassa el az adókedvezmény igénybevételéről szóló tájékoztatónkat.

 

4. Egyéni befizetés / munkáltatói hozzájárulás előnyei

Az alábbi táblázatban néhány példában bemutatjuk, hogyan költhet egyéni befizetéssel és munkáltatói hozzájárulással legalább 12,9%-al többet az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztáron keresztül:

Tagi befizetés

Befizetésből egyéni számlára kerülő összeg

SZJA rendelkezés egyéni számlára (20%)

1.

2.

3.=1*0,2

60 000

55 200

12 000

200 000

185 750

40 000

500 000

472 250

100 000

750 000

711 000

150 000


Összes elkölthető egyéni számláról

Befizetéshez viszonyított többletköltési lehetőség

Többlet költés a befizetés százalékában

4.=2.+3.

5.=4.-1.

6.=5./1.*100

67 200

7 200

12,0 %

225 750

25 750

12,9 %

572 250

72 250

14,5 %

861 000

111 000

14,5 %

 

5. Ismertető a pénztári eseményekkel, elszámolásokkal összefüggésben keletkező adófizetési kötelezettségekről

A Pénztártag SZJA és szociális hozzájárulás adó (SZOCHO) fizetési kötelezettsége a következő jogcímeken és mértékben jelentkezhet:

 • a.) életmódjavító szolgáltatások: 
  • SZJA=szolgáltatás összege*15%
  • SZOCHO nem terheli

 

 • b.) jogalap nélküli szolgáltatások és célzott önsegélyező szolgáltatások: 
  • SZJA=(szolgáltatás összege*87%)*15%, továbbá
  • SZOCHO=(szolgáltatás összege*87%)*15,5%

 

 • c.) kilépés miatti kifizetés: 
  • SZJA=(kifizetés összege*87%)*15%, továbbá
  • SZOCHO=(kifizetés összege*87%)*15,5%

Az SZJA és a SZOCHO fizetési kötelezettség számításáról részletesen tájékoztatónkban olvashat.

Tájékoztatásul: nincs adózási kötelezettsége a tagnak:

 • az egyéni számla terhére igénybe vett egészségpénztári és önsegélyező szolgáltatások után,
 • a célzott szolgáltatásként igénybe vett egészségpénztári szolgáltatások után.

Az egészségpénztári (kiegészítő egészségbiztosítási) szolgáltatások csoportjait az Öpt 51/B §-a, a kiegészítő önsegélyező szolgáltatások csoportjait az 50/B § tartalmazza.