Amennyiben még nem partnere az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárnak, örömmel vennénk, ha csatlakozna szolgáltatói bázisunkhoz és elfogadná szerződéses ajánlatunkat, és ezáltal tartós, mind az Ön és Pénztárunk, mind a Pénztártagok számára előnyös kapcsolat alakulhatna ki.

Valamennyi Pénztártagunk rendelkezik készpénzkímélő MKB Egészségkártyával, amellyel azoknál a szolgáltatóknál van lehetőségük a fizetésre, akik ezt szerződésben vállalják. Vonatkozik ez azokra a szolgáltatókra is, melyeknél ugyan nem kötelező szolgáltatói szerződés megkötése, azonban szívesen vállalják az MKB Egészségkártya elfogadását, s ennek érdekében szerződést kötnek a Pénztárral.

Kártyaelfogadásra akkor is van lehetősége a szolgáltatónak, ha nem rendelkezik POS terminállal. Ebben az esetben az azonosítás a Kártyaközponton keresztül (Card Consulting Kft.) telefonon vagy internetes engedélyeztetéssel díjmentesen történik.

Az együttműködés érdekében az alábbi szerződések szükségesek:

 • Szolgáltatói szerződés megkötése az alábbi esetekben:
  • Új egészségügyi szolgáltatóknak, illetve egyéb egészségpénztári partnereknek, amennyiben az MKB Egészségkártyát elfogadják.
  • Aktív szerződéssel rendelkező, de a kártyaelfogadási lehetőséget korábban nem igényelt szolgáltató partnerinknek.

A jelenleg is aktív szerződéssel rendelkező, kártyaelfogadási lehetőséget biztosító szolgáltató partnereinknek nincs teendője, automatikusan használható – ingyenes fizetési módként - az internetes engedélyeztetés is.

Az egészségpénztári szolgáltatói szerződéseket cégszerűen aláírva 2 példányban kérjük a Pénztár részére (MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, 1821 Budapest) szíveskedjenek megküldeni.

Egészségügyi szolgáltatóként az alábbi iratokat szükséges csatolni mellékletként:

 • bankszámlaszerződés vagy bankszámla kivonat fejlécének másolata
 • a kötelező érvényes felelősségbiztosítás meglétét igazoló iratok másolata.

A megküldést követően a Szolgáltatói Szerződés egy példányát általunk is hitelesítve küldjük vissza címükre. Ezután - az Önök tevékenységét közzétéve - Internet útján tájékoztatjuk pénztártagjainkat a szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy jogszabályi előírások következtében a szerződés mellékleteinek és/vagy pontos adatoknak hiányában szerződéses partnerünkként sajnos nem tudjuk nyilvántartásunkban szerepeltetni, ami feltétele annak, hogy az Önöktől érkező számlák feldolgozásra és elfogadásra kerülhessenek.


Szolgáltatások, melyekhez kötelező a szolgáltatási szerződés megléte:

 • Egészségügyi szolgáltatónál igénybe vett egészségügyi szolgáltatás, amely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást kiegészíti, vagy helyettesíti;
 • Egészségterv készítése, amellyel a jó egészségi állapot megőrzése mellett plusz 10 % adókedvezményt is érvényesíthet a pénztártag;
 • Helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére nyújtott otthoni gondozás;
 • Betegszállítás (ezen tevékenységre engedéllyel rendelkező szolgáltató);
 • Természetgyógyászati tevékenység (életmódjavító, adóköteles szolgáltatás, a szenvedélybetegségekről való leszoktatás kivételével!)

Szerződéskötés nélkül is igénybe vehető szolgáltatások:

 • Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések igénybevétele;
 • Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;
 • Humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása;
 • Magisztrális gyógyszerkészítmények árának támogatása;
 • Az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása;
 • A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása;
 • Gyógyászati segédeszközök támogatása
 • Közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása;
 • Egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása;
 • gyógyszertárban, gyógyfürdőben vagy gyógyvíz-ivócsarnokban értékesített gyógyvizek megvásárlásának támogatása;
 • Gyógyteák megvásárlásának támogatása; (2007. június 1-jétől a megvásárlása ADÓKÖTELES szolgáltatásnak minősül, kivéve, ha OGYI engedéllyel rendelkezik)
 • Fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása; (2007. június 1-jétől megvásárlása ADÓKÖTELES szolgáltatásnak minősül.)
 • Az Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYI) által kiadott engedélyszámmal és forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek megvásárlásának támogatása;
 • Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések igénybevétele;
 • Aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának, illetve bérlésének támogatása (2007. június 1-jétől adóköteles szolgáltatásnak minősül, értékhatár nem vonatkozik rá, orvosi javaslat NEM szükséges.)
 • Braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása;
 • Mozgáskorlátozott, vagy megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása,
 • Vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása;