A tag és a szolgáltatásra jogosultja részére lehetőség van egészségterv készíttetésére. Ez nem egy kötelező szolgáltatás, viszont a Pénztártag számára igen előnyös: a jó egészségi állapot megőrzése mellett személyi jövedelemadójából plusz 10 % adókedvezményt is érvényesíthet a tag (az egyéni befizetés után járó 20%-os adókedvezményen felül, a 150.000 Ft-os értékhatáron belül).

Amennyiben Ön is szeretne ilyen szolgáltatást nyújtani Pénztártagjaink számára, és már szerződött partnerünk, úgy csupán egy szerződéskiegészítésre van szükség. Amennyiben Ön új szolgáltató partnerünk, úgy az egészségtervre vonatkozó szolgáltatását a szerződésen kérjük, jelölje.

Tudnivalók az egészségtervről

A Pénztárunkkal egészségtervre szerződött, orvos intézmény egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatokat, szűréseket végezhet, ennek eredményeként egyéni egészségtervet, illetve orvosi javaslatot készíthet az azt igénylő tagok, illetve jogosultjai számára.

Az egészségterv készítésének módja:

 • A Pénztártag (vagy Szolgáltatásra jogosultja) állapotát, panaszait kérdőíves előszűréssel felméri.
 • Belgyógyászati alapvizsgálatokat végez a tag (vagy szolgáltatásra jogosultja) állapotának megfelelően, de legalább fizikális vizsgálatot, vérnyomásmérést, testsúlymérést.
 • Amennyiben szükségesnek ítéli, további vizsgálatokat végez, vagy végeztet más szervezettel, s az egyéb vizsgálatok eredményeit begyűjti.
 • Az a)-c) pontok szerinti vizsgálatok összefoglaló értékelését elvégzi, a mely alapján javaslatot készít további vizsgálatokra, szűrővizsgálatokra és ellenőrzésekre, esetleg gondozásba vételre.
 • A fentiek alapján személyes egészségtervet - életvezetési javaslatot készít a tag (vagy szolgáltatásra jogosultja) részére, mely kiterjed: a táplálkozási javaslatokra; az esetlegesen javasolt sporttevékenységekre; gyógyászati szolgáltatásokra és az esetlegesen javasolt szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések kúraszerű ellátásaira.
 • Kódlapot állít ki a Pénztár számára az egészségterv alapján.

Egészségterv elkészítéséhez szükséges dokumentumok:

 • Szolgáltatói szerződés: új Szolgáltató partnerek számára szükséges kitölteni. A szerződésben külön kell jelölni amennyiben egészségterv készítését is vállal a szolgáltató.
 • Egészségtervre kiegészítő szerződés a már korábban szerződött Szolgáltató partner számára szükséges, amennyiben Egészségterv készítéssel szeretné kiegészíteni szolgáltatásait.
 • Vizsgálati anyagok, leletek, kérdőív A felsorolt anyagok beküldésére nincs szükség, az a pénztártag/jogosult és az orvos birtokában maradnak.
 • Egyéni egészségterv:A Pénztárba nem kell beküldeni, az a pénztártag/jogosult és az orvos birtokában marad.
 • Kódlap: Csak ezt a nyomtatványt kell a Pénztár számára megküldeni nyilvántartási célból, a prevenciós szolgáltatások után járó adókedvezmény érvényesítése céljából.

Fontos: amennyiben az orvos nem az Egészségpénztárunk által készített formanyomtatványt használja, az orvos által készített dokumentumoknak meg kell felelnie a pénztári nyomtatványok által előírt tartalmaknak.

Az egészségterv két évig érvényes, az ez idő alatt igénybevett, javasolt szolgáltatások minősülnek prevenciós, adókedvezményre jogosító szolgáltatásoknak.

A prevenciós szolgáltatások alapján érvényesíthető 10%-os adókedvezményről a Pénztár (éves) adóigazolást állít ki az adóbevallásban történő rendelkezéshez.