Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár valamennyi jogszabály által engedélyezett szolgáltatást finanszíroz. A Pénztár alapelve, hogy minél nagyobb mozgásteret adjon tagjai részére, s kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a lehető legszélesebb körben segítse az egészség megőrzését célzó, betegségmegelőző-, valamint az egyéb egészségügyi programokon való részvételt, illetve az önsegélyező szolgáltatások által a szociális jellegű kiadások csökkentését a pénztártagok és családtagjaik számára. A Pénztár vezérelve, hogy a tagok vagyonát egy hosszútávú konzervatív befektetési politika mellett felelősen kezelje.

A fentiek alapján készítette el a Pénztár az Alapszabályát, s annak elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzatát.

Az MKB Egészségkártya használatára a Kártyahasználati Szabályzat ad iránymutatást.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi. XCVI. törvény és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Pénztár Igazgatótanácsa által elfogadott 2020. évi Befektetési politika.

A Pénztár Alapszabálya értelmében 2017. március 1-jétől áttért a korábbi Közgyűlésről a Küldöttközgyűlési rendszerre. Az Igazgatótanács 2018. február 9-én elfogadott Küldöttválasztási szabályzata értelmében összesen 29 küldött és ugyanennyi pótküldött kerül megválasztásra.

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 29/A.-a, valamint a 28/2014. (VII. 23.) számú MNB rendelet meghatározta a pénztári panaszkezelésre vonatkozó eljárási rendet.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa által elfogadott Panaszkezelési szabályzatot a jobb oldali Letöltések és linkek alatt találja.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank honlapján megtalálhatók egyéb fogyasztóvédelmi tájékoztatók, illetve egyes termékek összehasonlítását segítő alkalmazások (pl. Pénzügyi Békéltető Testület), valamint az önkéntes egészségpénztárakat összehasonlító táblázat is.