Az önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárak jogi háttere

A jogszabályok a Nemzeti Jogszabálytár oldalán érhetők el


1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakra (azon belül az Önkéntes Egészség- és Önsegélyező pénztárakra) vonatkozó törvény.


1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

A törvény szabályozza:

  • egyrészt az egészség- és önsegélyező pénztáron keresztül igénybe vehető adókedvezményeket (a magánszemélyek által igénybe vehető adókedvezményekről a törvény 44/A §-a rendelkezik),
  • másrészt a kifizetőt/munkáltatót terhelő egyes juttatások adózásának szabályait (69.§-70. és a 89. (6) §)

2000. évi C. törvény a számvitelről

A Számviteli törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja értelmében az egészség- és önsegélyező pénztárak az egyéb szervezetek közé tartoznak, amelyek sajátos könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettségét az alábbi kormányrendelet szabályozza:

252/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak (a továbbiakban: pénztár) gazdálkodásának sajátosságaira, a Kormány e jogszabályban rendelkezik a könyvvezetésről és a beszámoló készítésről.


268/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 78. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól rendelkezik.


2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

A Pmt. hatálya kiterjed az önkéntes pénztárakra, a tagokra és a munkáltatókra. A törvény részletesen szabályozza a pénzmosás megelőzésével kapcsolatos kötelező feladatokat.