Az alábbiakban az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár által elért hozam adatairól tájékozódhat.

Tájékoztató a pénztári hozamokról az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban

Az elmúlt időszakban Tisztelt Tagjaink egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak el nem költött pénzkereteik "hasznosulásával", azaz a hozamok alakulásával kapcsolatban. Az alábbiakban ismertetjük a hozamok elszámolásának gyakorlatát és a hozamok alakulását.

Az egészség- és önsegélyező pénztárakra nézve jogszabály nem írja elő (mint ahogyan a nyugdíjpénztárakra viszont előírja) a hozamok számításának egységes módszerét, valamint a közzétételi kötelezettséget. Ezért az egészség- és önsegélyező pénztári körben nincsenek általánosan közzétett, egységes módszerrel számított, összehasonlításra alkalmas hozamadatok.

A Pénztár jogszabály által szigorúan meghatározott módon és feltételekkel köteles a fel nem használt pénzeszközöket (azaz a pénztári alapokat) befektetni. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi. XCVI. törvény és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Pénztár Igazgatótanácsa által elfogadott 2017. évi Befektetési politika részletesen áttekinthető.

A ténylegesen megtermelt, a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokkal csökkentett hozamot negyedévente a Pénztár köteles jóváírni annak az alapnak a javára, amelynek befektetéséből a hozam keletkezett. A fedezeti alap befektetésének nettó hozama (azaz a vagyonkezelési, letétkezelési költségekkel csökkentett hozam) a tagok egyéni számláján mindenfajta adó, valamint működési és likviditási célú levonás nélkül kerül jóváírásra.

A felosztás alapja az egyéni számlák tárgyidőszakra (negyedévre) vonatkozó átlagos értéke.

A hozam a Pénztártag SZJA-mentes bevétele, és kamatadó sem terheli.

Az elmúlt évek fedezeti alap (egyéni számlák) nettó hozamrátái az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban a következők voltak:

Nettó hozam az
MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárban

KSH éves fogy. árindex:

Tagi számlákra felosztott hozam összege

2004.

8,57%

6,8%

21.444 eFt

2005.

6,57%

3,6%

64.890 eFt

2006.

4,01%

3,9%

111.894 eFt

2007

9,04%

8,0%

342.044 eFt

2008.

8,05%

6,1%

433.036 eFt

2009.

8,53%

4,2%

558.495 eFt

2010.

5,30%

4,9%

374.995 eFt

2011.

5,02%

3,9%

378.000 eFt

2012.

7,60%

5,7%

609.683 eFt

2013.

5,01%

1,7%

429.740 eFt

2014.

2,95%

-0,2%

257.000 eFt

2015.

1,25%

-0,1%

110.924 eFt

2016.

1,06%

0,4%

99.792 eFt


A hozam felosztásának szabályait részletesen a "Hozamok Felosztásának és Elszámolásának Szabályzata" tartalmazza.

A Pénztár hozamfelosztást negyedévente, a negyedév fordulónapjára vonatkozóan hajt végre. Ekkor a tárgynegyedévben realizált hozamokat két lépésben osztja fel:

- első lépésben az alapok (fedezeti/működési/likviditási) között,
- második lépésben a fedezeti alapon belül az egyéni számlák és a célzott szolgáltatási számlák között.

A hozam negyedévenként, az egyéni számlák idővel súlyozott átlagegyenleg arányában kerül felosztásra, így minden tag a befizetéseinek és a kifizetéseinek mértéke és időpontja figyelembevételével részesül a Pénztár által elért hozamból. Az egyéni számla napi záró egyenlege tartalmazza a zárolt, de még ki nem fizetett tételek összegeit is. Ugyancsak tartalmazza a záró egyenleg a két évre lekötött összegeket is. (A két évre lekötött összeg tehát ugyanolyan mértékű hozamot termel, mint a le nem kötött pénzösszeg.)

Hozamra az jogosult, aki a tárgynegyedév utolsó napján, valamint a hozamfelosztás időpontjában is tagsági viszonnyal rendelkezik.

A folyószámlán kimutatott bankköltséget teljes egészében a működési alap terhére számolja el a Pénztár. Pénztárunk értékpapírt mindhárom alapban tart (fedezeti/működési/likviditási), melyek költségei az adott alapon kerülnek elszámolásra.

2016. február