Felügyeleti határozatok

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank.

A Pénztár a Felügyelet által a vele szemben hozott határozatok rendelkező részét az adott határozat közlésétől számított öt évig honlapján kötelezően közzéteszi, melyek az alábbiakban olvashatóak: