Az alábbiakban a fő témák szerint csoportosítva megtalálja pénztárunk által használt hagyományos, akár kézzel, akár a pdf olvasóban űrlapként kitölthető és nyomtatható nyomtatványokat.

Munkáltatók nyomtatványai


Tagdíjfelosztási lista (Excel-táblázat)

A munkáltatónak a munkáltatói hozzájárulás összegét, valamint a munkavállalótól esetlegesen levont alap és kiegészítő tagdíj összegét a Pénztár 10300002 - 20177920 - 00003285 számlaszámára kell átutalnia.

Az utalással egy időben a munkáltatói hozzájárulásokról és a munkavállalóktól esetlegesen levont összegekről név, adószám, és jogcím szerinti, elektronikus kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére a biztonságos zárt csatornás SFTP szerveren, vagy a munkaltato@mkbep.hu e-mail címre elküldeni.

A kimutatást kérjük a javasolt formában szíveskedjenek megküldeni.


Munkáltatói tagdíjfelosztási lista beküldés–SFTP szerver tájékoztató

A munkavállalói adatainak minél teljesebb adatvédelme érdekében kialakításra került egy új, biztonságos kommunikációs zárt csatornás, jelszóval védett rendszer - SFTP szerver -, amelynek segítségével a Munkáltatói partnerek titkosított módon tudják a havi adatközléseket a Pénztár felé megküldeni. A feltöltéseket a könnyebb feldolgozás érdekében a rendszeresített "Tagdíjfelosztási lista" Excel táblázatban javasoljuk megküldeni.


Munkáltatói szerződés

Munkáltatói hozzájárulás vállalása esetén a munkáltatói szerződést 2 példányban, a szükséges mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) küldjék el az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest). A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerint a munkáltatót és képviselőjét a szerződéskötéskor be kell a Pénztárnak azonosítania. Részletes tudnivalók a munkáltatói szerződésnél megtalálhatók.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll.

A munkáltatói hozzájárulás minden Pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a Tagok munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles egységesen megállapítani. A munkáltató a cafetéria rendszerben a Pénztártag által vállalt tagdíj összegét köteles átvállalni. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a Munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.

Az adózás részletes tudnivalóiról az Adózás menüpont nyújt tájékoztatást.


Támogatói szerződés (adományozás)

A Munkáltató az Öpt. szerint - mint a Pénztár támogatója - eseti vagy rendszeres adományt teljesíthet a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének vagy az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható (lásd Alapszabály 7.1, 7.2, 7.3. pontok).

Ha a támogató az összes adomány 3%-ánál kevesebb összeget kíván juttatni a Pénztár működési alapjába, akkor a Pénztár jogosult a működési alapot illető összeget az adomány 3%-ára kiegészíteni, a támogatásban részesített tagok összegeinek terhére, arányosan.

Az adományból a Pénztártag egyéni számláján jóváírt összeg az SZJA törvény szerint a Pénztártag egyéb jövedelmének minősül. A magánszemély pénztártagnak ez után az adomány után évközben sem adóelőleget, sem eho-t nem kell fizetnie. Év végén az adóbevallásban kell szerepeltetni és megfizetni a 15%-os SZJA-t és 22%-os EHO-t. Az adomány jóváírt összegére vonatkozik a pénztári befizetések adókedvezménye is (20%), azaz az adóbevallásban az egyéni befizetéssel összevontan lehet figyelembe venni.

Adományt tagnak magánszemély is nyújthat, de közeli hozzátartozói kapcsolat esetén nem. Az adományozó magánszemélyt az adomány után adókedvezmény illeti meg, de a kedvezmény összege más egyéb jogcímű kedvezményekkel együtt (egyéni befizetés, prevenciós adókedvezmény és kétéves lekötés) nem haladhatja meg a 150.000 Ft-ot.

Adományozási szándék esetén a támogatási szerződést innen letöltheti. Adomány nyújtása esetén a támogatási szerződést 2 példányban, a szükséges mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) küldjék el az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest). A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerint a támogatót és képviselőjét a szerződéskötéskor be kell a Pénztárnak azonosítania. Részletes tudnivalók a támogatási szerződésnél megtalálhatók.


Célzott szolgáltatási szerződés

A célzott szolgáltatás egy új önkéntes pénztári jogintézmény. Az Öpt. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a pénztár a munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján a munkáltatói pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatást nyújthat.

Az Szja tv. 70. § (3a) bekezdése értelmében egyes meghatározott juttatásnak minősül a munkáltatói tag által az Öpt. előírásai szerint célzott szolgáltatásra befizetett összeg.

Az egyes meghatározott juttatások, így a célzott szolgáltatásra befizetett összegek közterhei a juttatás értéke 1,18-szorosa összegének 15%-a, mint szja, illetve 19,5%-a, mint eho, az összes adóteher 40,71% (1,18x0,15+1,18x0,195).

A célzott szolgáltatásról bővebben itt olvashat.

A célzott szolgáltatási szerződést innen letölthető, melyet két példányban, a mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) szükséges megküldeniük az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest).