Az alábbiakban a fő témák szerint csoportosítva megtalálja pénztárunk által használt hagyományos, akár kézzel, akár a pdf olvasóban űrlapként kitölthető és nyomtatható nyomtatványokat.

Munkáltatók nyomtatványai


Felosztási listák beküldése–SFTP szerver tájékoztató

A biztonságos adattovábbítást szem előtt tartva Pénztárunk lehetőséget biztosít egy olyan kommunikációs csatorna használatára, melyen keresztül a Munkáltatói/Támogatói partnerek titkosított módon tudják a havi adatközléseiket a Pénztár számára megküldeni. Az SFTP szerver biztonságos, zárt csatornás védett rendszer, melynek használatával a Munkáltatói partnerek munkavállalói adatainak titkosított megküldése biztosítható. A munkavállalói adatok minél teljesebb körű védelme érdekében a Munkáltatói/Támogatói Partnereknek javasoljuk a tagdíjfelosztási listák SFTP szerver használatával történő megküldését. További részletekről és az SFTP regisztrációjáról itt olvashat.

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói hozzájárulás vállalása esetén a munkáltatói szerződést 2 példányban, a szükséges mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) küldjék el az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest).

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a szerződés 2. és 3. számú melléklete opcionális. Az SFTP szerver használatáról szóló tájékoztató a szerződés 8. pontjában az SFTP szerver igénybevételére vonatkozó választás esetén alkalmazandó. A kitöltésére a Pénztár külön felhívja a Munkáltatót, amennyiben az az ügyfél-azonosítási kötelezettség teljesítéséhez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint 45/2018. (XII. 17.) számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet 18.§ (1) bekezdés 13. pont alapján szükséges.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll.

A munkáltatói hozzájárulás minden Pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a Tagok munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles egységesen megállapítani. A munkáltató a cafetéria rendszerben a Pénztártag által vállalt tagdíj összegét köteles átvállalni. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a Munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.

Az adózás részletes tudnivalóiról az Adózás menüpont nyújt tájékoztatást.


Tagdíjfelosztási lista (Excel-táblázat)

A munkáltatónak a munkáltatói hozzájárulás összegét, valamint a munkavállalótól esetlegesen levont alap és kiegészítő tagdíj összegét a Pénztár 10300002 - 20177920 - 00003285 számlaszámára kell átutalnia.

Az utalással egy időben a munkáltatói hozzájárulásokról és a munkavállalóktól esetlegesen levont összegekről név, tagi azonosító (vagy adóazonosító jel), és jogcím szerinti, elektronikus kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére a biztonságos zárt csatornás SFTP szerveren, vagy a munkaltato@mkbep.hu e-mail címre elküldeni.

A kimutatást kérjük a javasolt formában szíveskedjenek megküldeni.


Támogatói szerződés (adományozás)

A Munkáltató az Öpt. szerint - mint a Pénztár támogatója - eseti vagy rendszeres adományt teljesíthet a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének vagy az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható (lásd Alapszabály 7.1, 7.2, 7.3. pontok). Az adományról szóló tájékoztatót itt találja.

Adományozási szándék esetén a támogatási szerződést innen letöltheti. Adomány nyújtása esetén a támogatási szerződést 2 példányban, a szükséges mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) küldjék el az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest).


Adományfelosztási lista (Excel-táblázat)

A munkáltatónak az adomány összegét a Pénztár 10300002 - 20177920 - 00003285 számlaszámára kell átutalnia.

Az utalással egy időben az összegekrő név, tagi azonosító (vagy adóazonosító jel), és adomány összege feltüntetésével elektronikus kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére a biztonságos zárt csatornás SFTP szerveren, vagy a munkaltato@mkbep.hu e-mail címre elküldeni.

A kimutatást kérjük a javasolt formában szíveskedjenek megküldeni.


Célzott szolgáltatási szerződés

A célzott szolgáltatás egy új önkéntes pénztári jogintézmény. Az Öpt. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a pénztár a munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján a munkáltatói pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatást nyújthat.

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy a szerződés 2. és 3. számú melléklete opcionális. Az SFTP szerver használatáról szóló tájékoztató a szerződés 8. pontjában az SFTP szerver igénybevételére vonatkozó választás esetén alkalmazandó. A tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltésére a Pénztár külön felhívja a Munkáltatót, amennyiben az az ügyfél-azonosítási kötelezettség teljesítéséhez a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 6.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint 45/2018. (XII. 17.) számú, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB rendelet 18.§ (1) bekezdés 13. pont alapján szükséges.

A célzott szolgáltatásról bővebben itt olvashat.

A célzott szolgáltatási szerződést innen letölthető, melyet két példányban, a mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) szükséges megküldeniük az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest).


Célzott szolgáltatás felosztási lista (Excel-táblázat)

A munkáltatónak a célzott szolgáltatásra nyújtandó összeget a Pénztár 10300002 - 20177920 - 00003285 számlaszámára kell átutalnia.

Az utalással egy időben az összegekrő név, tagi azonosító (vagy adóazonosító jel), és célzott támogatás összege feltüntetésével elektronikus kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére a biztonságos zárt csatornás SFTP szerveren, vagy a munkaltato@mkbep.hu e-mail címre elküldeni.

A kimutatást kérjük a javasolt formában szíveskedjenek megküldeni.