Az alábbiakban a fő témák szerint csoportosítva megtalálja pénztárunk által használt hagyományos, akár kézzel, akár a pdf olvasóban űrlapként kitölthető és nyomtatható nyomtatványokat.

Munkáltatók nyomtatványai


Felosztási listák beküldése–SFTP szerver tájékoztató

A biztonságos adattovábbítást szem előtt tartva Pénztárunk lehetőséget biztosít egy olyan kommunikációs csatorna használatára, melyen keresztül a Munkáltatói/Támogatói partnerek titkosított módon tudják a havi adatközléseiket a Pénztár számára megküldeni. Az SFTP szerver biztonságos, zárt csatornás védett rendszer, melynek használatával a Munkáltatói partnerek munkavállalói adatainak titkosított megküldése biztosítható. A munkavállalói adatok minél teljesebb körű védelme érdekében a Munkáltatói/Támogatói Partnereknek javasoljuk a tagdíjfelosztási listák SFTP szerver használatával történő megküldését. További részletekről és az SFTP regisztrációjáról itt olvashat.

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói hozzájárulás vállalása esetén a munkáltatói szerződést 2 példányban, a szükséges mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) küldjék el az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest).

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a munkáltatói hozzájárulási kötelezettséget vállaló munkáltató a munkáltatói hozzájárulásból egyetlen olyan munkavállalóját sem zárhatja ki, aki nála legalább hat hónapja munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyban) áll.

A munkáltatói hozzájárulás minden Pénztártag munkavállalóra nézve azonos összegű, vagy a Tagok munkabérének azonos százaléka, amelyet a munkáltató köteles egységesen megállapítani. A munkáltató a cafetéria rendszerben a Pénztártag által vállalt tagdíj összegét köteles átvállalni. A munkabér százalékában meghatározott munkáltatói hozzájárulás esetén a Munkáltató meghatározhatja a hozzájárulás legkisebb és legnagyobb összegét is.

Az adózás részletes tudnivalóiról az Adózás menüpont nyújt tájékoztatást.


Tagdíjfelosztási lista (Excel-táblázat)

A munkáltatónak a munkáltatói hozzájárulás összegét, valamint a munkavállalótól esetlegesen levont alap és kiegészítő tagdíj összegét a Pénztár 10300002 - 20177920 - 00003285 számlaszámára kell átutalnia.

Az utalással egy időben a munkáltatói hozzájárulásokról és a munkavállalóktól esetlegesen levont összegekről név, tagi azonosító (vagy adóazonosító jel), és jogcím szerinti, elektronikus kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére a biztonságos zárt csatornás SFTP szerveren, vagy a munkaltato@mkbep.hu e-mail címre elküldeni.

A kimutatást kérjük a javasolt formában szíveskedjenek megküldeni.


Támogatói szerződés (adományozás)

A Munkáltató az Öpt. szerint - mint a Pénztár támogatója - eseti vagy rendszeres adományt teljesíthet a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt a Pénztár milyen célra és milyen módon használhatja fel, de a támogatás csak a pénztártagság egészének vagy az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható (lásd Alapszabály 7.1, 7.2, 7.3. pontok). Az adományról szóló tájékoztatót itt találja.

Adományozási szándék esetén a támogatási szerződést innen letöltheti. Adomány nyújtása esetén a támogatási szerződést 2 példányban, a szükséges mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) küldjék el az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest).


Adományfelosztási lista (Excel-táblázat)

A munkáltatónak az adomány összegét a Pénztár 10300002 - 20177920 - 00003285 számlaszámára kell átutalnia.

Az utalással egy időben az összegekrő név, tagi azonosító (vagy adóazonosító jel), és adomány összege feltüntetésével elektronikus kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére a biztonságos zárt csatornás SFTP szerveren, vagy a munkaltato@mkbep.hu e-mail címre elküldeni.

A kimutatást kérjük a javasolt formában szíveskedjenek megküldeni.


Célzott szolgáltatási szerződés

A célzott szolgáltatás egy új önkéntes pénztári jogintézmény. Az Öpt. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a pénztár a munkáltatói tagjával kötött támogatói szerződés alapján a munkáltatói pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatást nyújthat.

A célzott szolgáltatásról bővebben itt olvashat.

A célzott szolgáltatási szerződést innen letölthető, melyet két példányban, a mellékletek csatolásával (cégbírósági bejegyzés, beazonosítás okmányai) szükséges megküldeniük az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár postacímére (1821 Budapest).


Célzott szolgáltatás felosztási lista (Excel-táblázat)

A munkáltatónak a célzott szolgáltatásra nyújtandó összeget a Pénztár 10300002 - 20177920 - 00003285 számlaszámára kell átutalnia.

Az utalással egy időben az összegekrő név, tagi azonosító (vagy adóazonosító jel), és célzott támogatás összege feltüntetésével elektronikus kimutatást szükséges készíteni, és azt a Pénztár részére a biztonságos zárt csatornás SFTP szerveren, vagy a munkaltato@mkbep.hu e-mail címre elküldeni.

A kimutatást kérjük a javasolt formában szíveskedjenek megküldeni.