Szíves figyelmükbe ajánljuk a célzott szolgáltatást, mint legújabb juttatási formát.

Az önkéntes pénztárakban a tag részére befizetett összegek a tag egyéni számlájára kerülnek, a tag a költhető mindenkori egyenlegét az Öpt-ben (az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvényben) rögzített szolgáltatásokra és feltételekkel költheti el, saját döntése szerint.

Az Öpt. módosításával (12/A. §) új, közösségi jellegű finanszírozásra van lehetőség, melynek elnevezése is jól kifejezi tartalmát: célzott szolgáltatás. A szabályozás szerint

 • a munkáltató úgy fizethet be a munkavállalói tagok számára a pénztárba
 • munkáltatói hozzájárulást célzott szolgáltatásra,
 • hogy az nem kerül jóváírásra a tagok egyéni számláján,
 • hanem az összeget a pénztár elkülönített szolgáltatási számlán kezeli,
 • mely keretösszegből adómentesen,
 • kizárólag a munkáltató által meghatározott tagok,
 • kizárólag a munkáltató által meghatározott szolgáltatásokat vehetik igénybe.

Az Öpt. szerinti szabályozási háttér

A célzott szolgáltatás egy új önkéntes pénztári jogintézmény. Az Öpt. 12/A. § (1) bekezdése értelmében a pénztár a munkáltatói tagjával kötött célzott szolgáltatás támogatói szerződés alapján a munkáltatói pénztártag alkalmazottai részére célzott szolgáltatást nyújthat.

A pénztár és a munkáltatói tag által megkötött szerződésben meg kell határozni a célzott szolgáltatások

 • körét;
 • nyújtására a munkáltató által a pénztár részére fizetendő összeget (ezen belül a közvetlenül a célzott szolgáltatásra, valamint a pénztár működésére felhasználható részt), valamint rendelkezni kell a szerződés megszűnése után fennmaradó összeg felhasználásáról;
 • nyújtásának módját, rendjét, határidejét;
 • eredményes nyújtásához szükséges együttműködés kereteit;
 • nyújtása elszámolásának rendjét;
 • eredményessége értékelésének módját, rendjét.

A pénztár részére közvetlenül a célzott szolgáltatás nyújtására befizetett összeget a fedezeti alapon belül erre a célra - munkáltatói tagonként és célzott szolgáltatási szerződésenként - elkülönítetten létrehozott tartalékba (célzott szolgáltatások tartalékai) kell helyezni. Ezen tartalékban a szerződés teljesítését követően található maradványt a pénztártagok egyéni számlái között felosztani nem lehet.

Kapcsolódó információk:

Jogszabályi háttér a célzott szolgáltatásokhoz

Célzott szolgáltatási szerződés tervezet