Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 207 ezer fős tagságával, több mint 14 milliárd forintos vagyonával és közel 15 ezer szolgáltató helyével az egyik legnagyobb és legjobb feltételrendszerű egészség- és önsegélyező pénztár.

A Pénztár biztonságos, stabil hátterében a több mint 65 éves tapasztalattal rendelkező MKB Bank Nyrt. áll. Bankfiókhálózata révén, országos szinten biztosít lehetőséget egyes pénztári ügyintézésre és a pénztári dokumentumok leadására.

A Pénztár alapelve, hogy minél nagyobb mozgásteret adjon tagjai részére, s kiemelt fontosságúnak tartja, hogy tagjai részére a lehető legszélesebb körben segítse az egészség megőrzését célzó, betegségmegelőző-, valamint az egyéb egészségügyi programokon való részvételt.

A belépés előnyei

  • A munkavállalók egészségügyi célú megtakarításainak ösztönzésében kiemelt szerepe, felelőssége van a Munkáltatóknak. A pénztári számla személyes felelősségvállalásra ösztönöz, jelentősen hozzájárul az üzleti sikeresség, vállalati célok eléréséhez. Munkáltatói hozzájárulás formájában támogathatja dolgozói önkéntes pénztári megtakarításait.
  • A fő cél továbbra is az önkéntes pénztári hozzájárulás megtartása: a béren felül olyan plusz juttatást adhatnak dolgozóik számára, mely az öngondoskodását is ösztönzi. A munkáltatói hozzájárulás további részleteiről kérjük, olvassa el tájékoztatónkat

Adózásról

Munkáltatói hozzájárulás és adomány

2019. január 1-jétől a munkáltatói hozzájárulás, a támogatói adomány bérjövedelemként adózik. A Pénztártag adóterhe 33,5%, egyéni számlájára a juttatás nettó értéke kerül, de az összeg után igénybe veheti – hasonlóan az egyéni befizetésekhez – a 20% adókedvezményt az évi 150 ezer forintos felső korlátig (SZJA tv. 44/A §). A munkáltatót a fenti jogcímek után 2020.07.01-től, 15,5 %-os szociális hozzájárulási adó és 1,5 % szakképzési hozzájárulás, összesen 17% adó terheli.
Ebből következően a magánszemélynek mind az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, mind a támogatói adomány esetében 15 %-os mértékű személyi jövedelemadót és 18,5 %-os mértékű járulékokat kell fizetnie, mely közterheket – az átutalást, befizetést megelőzően – az utalást, befizetést teljesítő munkáltató vonja le és fizeti meg az adóhatóság részére. A Pénztártag egyéni számlájára a juttatás nettó értéke kerül átutalásra, amely után igénybe veheti – hasonlóan az egyéni befizetésekhez – a 20% adókedvezményt az évi 150 ezer forintos korlát figyelembevételével. (SZJA tv. 44/A §) A munkáltatónak pedig 2019.07.01-től, az év közbeni adóváltozás alapján 19,5% helyett 15,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adót és 1,5 % szakképzési hozzájárulást kell fizetnie, ha ezen jogcímek szerinti juttatást nyújt a munkavállaló részére.
A munkáltatói hozzájárulásról további részletek itt.
Az adományról további részletek itt.

Célzott támogatás

Az Öpt. 12/A. §-a alapján lehetőség van a pénztári szolgáltatások közösségi jellegű finanszírozásra is, melynek során a pénztár az alapszabályában szereplő, a munkáltatói tag, illetve a támogató alapján kiválasztott szolgáltatásokat, ún. célzott szolgáltatásokat nyújthat a tagok részére.

2019. január 1-jétől az Szja tv. 70. § (2) bekezdése alapján az Öpt. előírásai szerinti, célzott szolgáltatásra befizetett - nem önsegélyező célú - összeg egyes meghatározott juttatásként adózik. Az adókötelezettség mértéke a juttatás értékének 1,18-szorosa után 15 %-os személyi jövedelemadó és 15,5 % szociális hozzájárulási adó, ami kizárólag a Munkáltatónál/Támogatónál jelentkezik.

  • a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak nem minősülő egészségpénztári szolgáltatásokra befizetett összeg egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Az adókötelezettség kizárólag a Munkáltatónál/Támogatónál jelentkezik, a juttatás értékének 1,18-szorosa után 15 %-os mértékű személyi jövedelemadót és 15,5 % szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.

A célzott támogatásról további részletek itt.

Nyomtatványok
A munkáltatói hozzájárulás, az adomány és a célzott támogatás nyújtásához a Pénztár és a Munkáltató közötti szerződés meglétére van szükség.

A juttatások utalásához szükséges felosztási listákat ugyancsak itt találja.

Jogi háttér
Az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó jogszabályok.