Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 210 ezer fős tagságával, több mint 15 milliárd forintos vagyonával és 15 ezer szolgáltató helyével az egyik legnagyobb és legjobb feltételrendszerű egészség- és önsegélyező pénztár.

A Pénztár biztonságos, stabil hátterében a több mint 65 éves tapasztalattal rendelkező MKB Bank Zrt áll. Bankfiókhálózata révén, országos szinten biztosít lehetőséget egyes pénztári ügyintézésre és a pénztári dokumentumok leadására.

Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár valamennyi jogszabály által engedélyezett szolgáltatást finanszíroz. A Pénztár alapelve, hogy minél nagyobb mozgásteret adjon tagjai részére, s kiemelt fontosságúnak tartja, hogy tagjai részére a lehető legszélesebb körben segítse az egészség megőrzését célzó, betegségmegelőző-, valamint az egyéb egészségügyi programokon való részvételt.

A belépés előnyei

  • A munkavállalók egészségügyi célú megtakarításainak ösztönzésében kiemelt szerepe, felelőssége van a Munkáltatóknak. A pénztári számla személyes felelősségvállalásra ösztönöz, jelentősen hozzájárul az üzleti sikeresség, vállalati célok eléréséhez. Munkáltatói hozzájárulás formájában támogathatja dolgozói önkéntes pénztári megtakarításait.
  • A fő cél 2019-ben is az önkéntes pénztári hozzájárulás megtartása: a béren felül olyan plusz juttatást adhatnak dolgozóik számára, mely az öngondoskodását is ösztönzi.

Adózásról

1. Munkáltatói hozzájárulás és adomány

2019. január 1-jétől mind a munkáltatói hozzájárulás, mind a támogatói adomány – a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszonyra tekintettel – a magánszemély egyéb, nem önálló tevékenységből származó jövedelmének minősül, bérjövedelemként adózik.
Ebből következően a magánszemélynek mind az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, mind a támogatói adomány esetében 15 %-os mértékű személyi jövedelemadót és 18,5 %-os mértékű járulékokat kell fizetnie, mely közterheket – az átutalást, befizetést megelőzően – az utalást, befizetést teljesítő munkáltató vonja le és fizeti meg az adóhatóság részére. A Pénztártag egyéni számlájára a juttatás nettó értéke kerül átutalásra, amely után igénybe veheti – hasonlóan az egyéni befizetésekhez – a 20% adókedvezményt az évi 150 ezer forintos korlát figyelembevételével. (SZJA tv. 44/A §) A munkáltatónak pedig 19,5 %-os mértékű szociális hozzájárulási adót és 1,5 % szakképzési hozzájárulást kell fizetnie, ha ezen jogcímek szerinti juttatást nyújt a munkavállaló részére.
A munkáltatói hozzájárulásról további részletek itt.
Az adományról további részletek itt.

2. Célzott támogatás

Az Öpt. 12/A. §-a alapján lehetőség van a pénztári szolgáltatások közösségi jellegű finanszírozásra is, melynek során a pénztár az alapszabályában szereplő, a munkáltatói tag, illetve a támogató alapján kiválasztott szolgáltatásokat, ún. célzott szolgáltatásokat nyújthat a tagok részére.

2019. január 1-jétől az Szja tv. 70. § (2) bekezdése alapján az Öpt. előírásai szerinti célzott szolgáltatásra befizetett összeg adózása az alábbiak szerint alakul:

  • a kiegészítő önsegélyező szolgáltatásnak nem minősülő egészségpénztári szolgáltatásokra befizetett összeg egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Az adókötelezettség kizárólag a Munkáltatónál/Támogatónál jelentkezik, a juttatás értékének 1,18-szorosa után 15 %-os mértékű személyi jövedelemadót és 19,5 % szociális hozzájárulási adót köteles fizetni.

A célzott támogatásról további részletek itt.

Nyomtatványok
A munkáltatói hozzájárulás, az adomány és a célzott támogatás nyújtásához a Pénztár és a Munkáltató közötti szerződés meglétére van szükség.

A juttatások utalásához szükséges felosztási listákat ugyancsak itt találja.

Jogi háttér
Az önkéntes egészségpénztárakra vonatkozó jogszabályok.