Az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagja lehet bárki, aki

 • a 16. életévét betöltötte,
 • az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • a Belépési nyilatkozatot kitöltötte és aláírta,
 • és vállalja a tagdíj fizetését.

Figyelem! A pénzmosás elleni törvény értelmében Pénztárunk részére kötelező, hogy belépéskor a Pénztártag személyét átvilágítsa, azaz személyes beazonosítását elvégezze, az azonosítás alapján adatait rögzítse. Amíg a személyes átvilágítása nem történik meg, addig számlájáról kifizetés nem teljesíthető.
Részletek


A tagdíj és tagdíjfizetés

 • az egységes (minimális) havi tagdíj 4.000 Ft, melyből 3.680 Ft költhető,
 • egyszeri belépési díj 4.000 Ft (átlépők esetén nincs), melyet az első befizetésekből von le a pénztár a működési tartalékba,
 • tagdíjfizetés lehetséges módjai:
  • egyénileg: postai csekken, átutalással vagy csoportos beszedéssel, MKB bankfiókban történő befizetéssel,
  • munkabérből levonva: a Pénztártag adózott jövedelméből a munkáltató által utalva, egyszeri vagy rendszeres gyakorisággal,
  • munkáltatói hozzájárulás: a munkáltató átvállalhatja a tagdíjfizetést, melyhez munkáltatói szerződés szükséges.