Elektronikus belépési nyilatkozat kitöltési útmutatója

A kitöltést az egyes adatoknál magyarázatok segítik. Javasoljuk, olvassa el a nyomtatványok között megtalálható Útmutatót is.

A kitöltéshez és a személyes átvilágításhoz a belépő személyazonosságot igazoló okiratai (személyazonosító igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél, ÉS lakcímkártya, vagy tartózkodási engedély, ÉS adóazonosító kártya); a szolgáltatásra jogosult megjelölése esetében a TAJ kártya számának ismerete szükséges.

A belépési nyilatkozatot – elektronikus kitöltés esetén is - eredeti példányban is be kell küldeni. (Elektronikus kitöltés esetén a nyomtatványon szerepel az elektronikus beküldést jelző sorszám és az időbélyegző.)

Fontos tudnivaló, hogy a pénzmosás elleni törvény értelmében kötelező, hogy belépéskor a Pénztár a Pénztártag személyes átvilágítását elvégezze. Hiányában a beléptetés ugyan megtörténhet, azonban a beazonosítás pótlásáig a Pénztártag státusza zárolt lesz.

A belépési nyilatkozat eredeti – aláírt - példányát:

  • leadhatja bármelyik MKB Bankfiókban,
  • leadhatja a Budapest XIII. Dévai u. 23. sz. alatt lévő Ügyfélszolgálaton,
  • leadhatja tagszervezőnél,
  • beküldheti postai úton az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár 1821 Budapest postai címre (ez esetben azonban a személyes átvilágítást utólag kell pótolni).

A belépési nyilatkozat Pénztárba küldésével felhatalmazza az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárt a tagfelvételre, az adatai rögzítésére, kezelésére.

Üres nyilatkozat letöltését itt kezdeményezheti.


TOVÁBB a belépési nyilatkozat ELEKTRONIKUS kitöltésére...