Az alábbiakban az MKB Csoport ajánlatait, az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai számára kialakított kedvezményes lehetőségeket tekintheti át.

MKB EGÉSZSÉG PLUSZ HITELKÁRTYA - PARTNER AZ ÖN EGÉSZSÉGÉBEN

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjaként – amennyiben megfelel az MKB Bank által meghatározott igénylési feltételeknek - MKB Egészség Plusz Hitelkártyát (THM: 37,73%)1 igényelhet, amelynek használatával mostantól még többet fordíthat Ön és családja váratlanul fellépő egészségügyi kiadásaira.

 • Mi az MKB Egészség Plusz Hitelkártya lényege?

Támogatja Ön és családja egészségét. Lehetőséget ad megtakarítani az egészségére, a váratlan pénzügyi helyzetek megoldására, és segítséget nyújt a nem tervezett kiadások fedezésére.

 • Miért előnyös az MKB Egészség Plusz Hitelkártya?
  • A hitelkártya-használattal vásárlásra fordított forintok után 1%-os pénzvisszatérítésben részesülhet2. A pénzvisszatérítés teljes összegét a Bank az Ön MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál vezetett egyéni számlájára utalja át, amely az Ön megbízása alapján, az Ön MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztári egyéni befizetésének minősül a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései szerint.
  • Ezen befizetések után is igénybe vehető a személyi jövedelemadó törvény alapján érvényesíthető adókedvezmény.
  • Amikor hirtelen pénzre van szüksége, akkor egészségügyi kiadásainak fedezésére Egészségpénztári számláján a pénzvisszatérítésekkel megnövelt összeg áll rendelkezésére.
  • A hitelkártyájához rendelkezésre tartott hitelkeret terhére - pénzvisszatérítésre nem jogosító - fix összegű csoportos beszedési megbízást is adhat az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár részére, így az Ön rendelkezésére álló hitelkeretet egyéni befizetések teljesítésére is használhatja.
  • AZ MKB Egészség Plusz Hitelkártya birtokosaként - saját és a családja részére is -, köthet egészségbiztosítást.
  • A hitelkártya használatával felhasználhatja a rendelkezésre álló hitelkeretet az egyéni befizetésen kívül egészségbiztosítás havi díjának kiegyenlítésére, csoportos beszedési megbízás adásával.
  • Legfeljebb 45 napos kamatmentes hitelhez juthat vásárlás esetén, amennyiben a számlazáráskor (számlakivonat készítésének időpontjában) fennálló hiteltartozását teljes összegben visszafizeti a számlazárást követő 15 naptári napon belül. Kérjük, hogy a kamatmentesség részletes feltételeiről tájékozódjon a Kondíciós listában az MKB Bank (www.mkb.hu) weboldalán, vagy személyesen bármely MKB bankfiókban, vagy a 06-40-333-666-os telefonszámon.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, további részletekről, az igénylési- és hitelkártya-használat feltételeiről tájékozódjon bővebben bármely MKB bankfiókban, a www.mkb.hu weboldalon, vagy a 24 órán át hívható 06 40 333-666 telefonszámon.

1: THM: Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értéke az aktuális Kondíciós Listában található. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, a hitel kamatkockázatát. A THM számítása a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

2: A pénzvisszatérítés részletes feltételeit az MKB Bank Kondíciós Listája magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések tartalmazza, amelyből megismerhetők a visszatérítésbe bevont tranzakciók, a visszatérítendő összeg maximuma és a kizáró feltételek.

Jó egészséget kívánunk!

MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár