Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

A természetes személyekre vonatkozó adatok kezeléséről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az ún. Infotv. rendelkezik. Az Infotv., valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, mint adatkezelő "Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat"-ot készített, melynek rövidített összefoglalását itt olvashatják.

A szabályzat teljes terjedelmében megtekinthető az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ügyfélszolgálatán.